Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kniha jázd a náklady: jednoducho a logicky

Kniha jázd a náklady: jednoducho a logicky

Tak a je to tu. SuperFaktúra odteraz pomáha podnikateľov pri tvorbe prácnej knihy jázd. Jazdy si po novom môžete vytvoriť pre firemné auto i súkromné auto živnostníka resp. zamestnanca, spoločníka či konateľa, ktoré sa do nákladov premietajú vo forme „cesťákov“, tj cestovných náhrad. Dokonca Vám SuperFaktúra pomôže pri rekonštrukcii jázd v minulosti. V článku si prejdeme niektoré možné otázky či pokročilejšie body, ktoré môžu trápiť účtovníkov najmä v prípade firemných áut.

V prípade áut zaradených do obchodného majetku podnikateľa resp. eseročky – hovorovo „firemných“ áut – sa v oficiálnom účtovníctve či daňovej evidencii do nákladov účtujú sumy z bločkov za tankovanie. Tie si ešte raz evidenčne – za účelom sledovania nákupnej ceny či počtu nakúpených litrov – nahodí podnikateľ do SuperFaktúry a zároveň vytvorí príslušné jazdy, ktoré uskutočnil za účelom podnikania. Okrem účelu jazdy, trasy, názvu firmy, za ktorou sa išlo či mena vodiča sa sledujú najmä prejazdené kilometre. Vygenerované jazdy za určité obdobie je možné vygenerovať do prehľadnej tabuľky, v princípe však podnikateľ dokáže za príslušný rok získať údaj o počte prejazdených kilometrov ako aj údaj o počte nakúpených litrov pohonných hmôt.

Kniha jázd v SuperFaktúre neeviduje niektoré pokročilejšie údaje – napr. stav paliva v nádrži po každom tankovaní či každej jazde, prípadne cykly danej cesty. Do informatívneho údaju „Náklady na cestu“ nevstupuje tiež cena podľa stavu v nádrži – tj nespotrebováva sa cena postupne od staršieho nákupu v poradí. Ideou je predovšetkým jednoduchosť pre užívateľov a možnosť vyexportovať si prehľadnú tabuľku pre prípadné doplnenia.

Spôsobov a návodov, ako vypracovať knihu jázd pre firemné vozidlá je plný internet. Niektoré sú jednoduchšie, niektoré pokročilejšie. V skutočnosti však zákon o dani z príjmov pre knihu jázd firemných áut hovorí len to, že daňovým nákladom sú:

„výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky …podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu,88a) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, …“

Nič viac, k spôsobu či povinným náležitostiam knihy jázd neexistuje žiadny ďalší návod či metodický pokyn vydaný niektorou z príslušných štátnych inštitúcií. Podnikateľ teda vychádza z týchto princípov:

  • daňový náklad musí byť preukázateľne vynaložený daným podnikateľom – tj musí existovať doklad o jeho nákupe. Podnikateľ si teda v nákladoch môže uplatniť maximálne sumu nakúpených pohonných látok z dokladov o kúpe, nič viac
  • jazdy vynaložil „za účelom dosahovania, zabezpečenia či udržania“ svojich príjmov – ide teda o cesty za klientmi, dodávateľmi, vzdelávaním, nákupmi či jazdy inak súvisiace s biznisom a vedením firmy
  • v nákladoch nemôže mať viac, ako vyplýva z jeho normovanej spotreby podľa „techničáku“.

Inak povedané: ak má podnikateľ v danom roku doklady o nákupe napr. 2 000 litrov benzínu a jeho vypočítaná spotreba podľa technického preukazu (počet prejazdených kilometrov na základe evidencie jázd x normovaná spotreba podľa techničáku) je napr. 2 100 litrov, do daňových nákladov je možné uznať len nakúpených 2 000 litrov. Naopak: ak má podnikateľ v danom roku nakúpil 2 000 litrov benzínu a jeho vypočítaná spotreba podľa technického preukazu je napr. 1 800 litrov, do daňových nákladov je možné uznať len nakúpených 1 800 litrov. V oboch prípadoch je uznateľným údaj, ktorý je nižší.

Eseročky a iné firmy s podvojným účtovníctvom by si mali dať pozor aj na nespotrebované nákupy: ak čosi podnikateľ nakúpil napr. v posledné dni roka – napr. 50 litrov dňa 31.12 – a nemal ich kedy spotrebovať, dostanú sa do nákladov až v ďalšom roku.

Prečítaj si viac o pravidlách, čo je možné si uplatniť do nákladov v rôznych situáciách:

Auto v podnikaní: firemné auto

Auto v podnikaní: súkromné auto

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár