Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Daňový bonus na dieťa v roku 2024 – výška a nárok

Daňový bonus na dieťa v roku 2024 – výška a nárok

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie rodičov alebo iných osôb, ktorí vyživujú vlastné či iné dieťa (osvojené, dieťa druhého z manželov, prevzaté do starostlivosti) do 25 rokov, ktoré študuje. Na rozdiel od nezdaniteľných častí neznižuje základ dane z príjmov, ale až samotnú vypočítanú daň. Za uplynulé roky nastali zmeny, nové pravidlá a sumy – sčasti výhodné, hoci výrazne komplikované.

Aké sú podmienky a kto má nárok na daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len fyzická osoba. Ktorá zároveň dosiahla zdaniteľné príjmy:

  • buď zo zamestnania,
  • alebo z podnikania ako fyzická osoba – konkrétne príjmy zo živnosti alebo inej samostatnej činnosti, ktoré spadajú pod § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Ešte donedávna získal daňový bonus len ten, kto v predmetnom roku dosiahol buď prvú skupinu alebo druhú skupinu príjmov a to v určitej výške. Od roku 2023 – je to však trochu inak a vlastne aj komplikovanejšie.

Na získanie daňového bonusu v prvom rade stačí mať uvedené príjmy v akejkoľvek výške. No keďže je suma bonusu zhora limitová čiastkovým základom dane z uvedených príjmov, v podstate platí:

Čím vyšší príjem (resp. čiastkový základ dane), tým pravdepodobnejšie získa daňovník plný daňový bonus na svoje deti.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

  • 140 EUR mesačne na dieťa do 18 rokov veku;
  • 50 EUR mesačne na dieťa nad 18 rokov veku a viac.

No pozor na už spomenuté limity – v podstate nie každý dostane plnú sumu tohto daňového bonusu. V princípe sa suma testuje na percento čiastkového základu dane, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

  • ak je pri danom počte detí, na ktoré sa uplatňuje bonus, percento čiastkového základu dane predmetného daňovníka vyššie ako žiadaná suma, daňový bonus mu patrí v plnej výške;
  • ak je však vypočítaná limitovaná suma čiastkového základu dane nižšia, daňový bonus mu nepatrí celý, ale len do tejto výšky vypočítaného percenta.

 

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

 

Čiastkovým základom dane je:

  • v prípade zamestnanca v podstate čistá mzda (hrubá mzda mínus odvody platené zamestnancom);
  • v prípade SZČO podnikateľské príjmy mínus daňové výdavky. Ak si SZČO uplatňuje paušálne výdavky, tak podnikateľské príjmy mínus 60 % z týchto príjmov mínus odvody zaplatené do Sociálnej či zdravotnej poisťovne za SZČO – v tomto prípade sú paušálne výdavky SZČO síce na jednej strane výrazne výhodné (znižujú základ dane a teda aj daň), no na druhej strane nevýhodné (čím je nižší základ dane, tým skôr môže obmedziť sumu prípadného daňového bonusu). V praxi je preto v každom prípade vhodné zvážiť, ktorý z rodičov si bonus uplatní a akým spôsobom – často môže byť výhodnejšie, aby si uplatňovala napríklad matka dieťaťa z príjmov zo zamestnania a to na mesačnej báze, ako otec živnostník s paušálnymi výdavkami.

Kedy sa vypláca daňový bonus na dieťa?

Bonus sa v prvom rade ani nie vypláca, ale znižuje sa oň daň z príjmov. Až potom, čo sa daň znížená o bonus dostane na nulu, sa ide „k mínusu“. T. j. zvyšnú sumu daňového bonusu štát vlastne vyplatí.

Ak si ho uplatňuje zamestnanec pri príjmoch zo zamestnania:

  • buď sa o sumu mesačného daňového bonusu znižuje jeho preddavok na daň zo sumy mesačnej mzdy. A ak je bonus vyšší ako tento preddavok, „prečnievajúca“ suma daňového bonusu zamestnancovi pristane na výplatnej pásky ako plusová suma, t. j. v konečnom dôsledku zvyšuje jeho čistú mzdu.
  • alebo si ho zamestnanec neuplatňuje na mesačnej báze a daňový bonus mu znižuje jeho celkovú daň z príjmov uvedenú v daňovom priznaní k dani z príjmov až po skončení roka (resp. v ročnom zúčtovaní dane, ak o tento zjednodušený spôsob požiadal svojho aktuálneho zamestnávateľa). Samozrejme, aj tu platí, že ak je celkový ročný daňový bonus vyšší ako celková daň, štát sumu bonusu vyplatí. Pri podaní daňového priznania k dani z príjmov príde daňový bonus priamo na účet (preto je potrebné vo formulári priznania vyplniť aj žiadosť o jeho vyplatenie vrátane čísla bankového účtu). Pri jeho uplatnení skrze ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa suma daňového bonusu zvýši čistú mzdu v nasledujúcom mesiaci (vypláca ho teda zamestnávateľ, ktorý si následne sumu daňového bonusu žiada od štátu).

Živnostník a iné SZČO si ho uplatňujú len na ročnej báze – t. j. až v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré podávajú v marci resp. apríli, máji či júni po skončení predmetného roka. Štát bonus vyplatí najneskôr do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania – ak si ho podnikateľ podáva do 31.3, bonus príde do 10.5. Ak však živnostník podáva priznanie v predĺženej lehote do 30.6, bonus príde do 10.8 (do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov).

Príklad na uplatnenie daňového bonusu pre zamestnanca

Pani Anna vyživuje 10-ročnú dcéru Júliu. Vzhľadom na to, že dosahuje príjmy zo zamestnania (trvalý pracovný pomer), uplatňuje si daňový bonus na dcéru namiesto otca dieťaťa (živnostníka) ona a to na mesačnej báze.

Hrubá mesačná mzda: 1 500 EUR
Odvody platené zamestnancom: 201 EUR
Čiastkový základ dane z príjmov zo zamestnanca: 1 299 EUR
Preddavok na daň z príjmov, vypočítaný a zrazený z mesačnej mzdy: 168,86 EUR

Daňový bonus na dcéru je v absolútnej sume 140 EUR mesačne. Musí však zároveň byť nižší ako percentuálny limit čiastkového základu dane – pri jednom dieťati musí byť teda nižší ako 20 % zo sumy 1 299 EUR. A keďže 140 EUR je menej ako 259,80 EUR, t. j. pani Anne patrí plný daňový bonus na dcéru Júliu 140 EUR.

Preddavok na daň z príjmov bude teda 168,86 EUR mínus 140 EUR, t. j. 28,86 EUR.
Čistá mzda resp. čistá suma z výplatnej pásky = 1 500 EUR – 201 EUR – 28,86 EUR = 1 270,14 EUR.

Príklad na uplatnenie daňového bonusu pre živnostníka

Skúsme teraz prípad, kedy je rovnaká pani Anna tentoraz pre zmenu živnostníčkou (SZČO) a jej mesačný príjem z podnikania je rovnakých 1 500 EUR. Daňový bonus na dcéru Júliu si vypočítame a otestujeme na ročnej báze (keďže pani Anna si ho uplatňuje iba raz ročne v daňovom priznaní k dani z príjmov).

Ročný príjem z podnikania: 18 000 EUR
Paušálne výdavky 60 %: 10 800 EUR
Odvody platené do Sociálnej i zdravotnej poisťovne (minimálne zákonné sumy platné pre rok 2023 x 12 mesiacov): 3 425,88 EUR
Čiastkový základ dane z podnikania: 3 774,12 EUR
Daň z príjmov (bez uplatnenia daňového bonusu, no po uplatnení nezdaniteľnej časti na daňovníka): 0 EUR

Maximálna možná suma daňového bonusu je 140 EUR x 12, t. j. 1 680 EUR. Túto sumu je však potrebné otestovať na 20 % z čiastkového základu dane, t. j. 20 % z 3 774,12 EUR – horným limitom je teda suma 754,82 EUR. Pani Anne patrí daňový bonus len 754,82 EUR (vzhľadom na to, že daň je nulová, túto sumu štát Anne pošle). V tomto prípade vidno, že SZČO –najmä vzhľadom na paušálne výdavky – môžu byť pri daňovom bonus znevýhodnené. Od r. 2023 však je možné „využiť“ čiastkový základ druhej osoby, ktorá dané dieťa vyživuje (napríklad manžela pani Anny) a priblížiť sa tak k maximálnemu možnému bonusu.

 

Konkrétnu situáciu odporúčame riešiť so mzdovou účtovníčkou prípadne iným profesionálom – v komentároch k nášmu článku ju nedokážeme vyriešiť. Pre informatívny výpočet môžete použiť Rodinnú kalkulačku (od Inštitútu finančnej politiky). Podrobný návod, ako používať kalkulačku aj s príkladmi zo života, nájdete v Manuáli rodinnej kalkulačky.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

141 komentárov

Dobry den, chcel by som sa opytat Mame dve deti 3 rocne a 1 rocne v case od 01.01.2023 do 30.06.2023 som bol na Materskej davke od 01.07.2023 do 31.12.2023 som mal prijem zo zavislej cinnosti. Moja hruba mzda bola 1200eur mesacne. uhrn zdanitelnych prijmov za 2023 bol 7187.15 eur a ciastkovy zaklad dane 6224.09 poistne celkom 963.06 a uhrn preddavok 714.91 na aky danovy bonus mam prosim Vas narok? Dakujem velmi pekne A.
Postup je v článku: 3deti do 18x = 3x140 EUR mesačne, tj 12x3x140 EUR za celý rok, no stále musíte mať čiastkový základ dane taký, že 34% z neho je viac ako tých 5040 EUR. Vo Vašom prípade je však 34% z ČZD iba 2116,19 EUR - takže iba toľko
Dobrý deň. Zamestnanec pracuje do 10.07.2023 u slovenského zamestnávateľa. Potom sa odsťahuje mino SK. Môže si uplatniť v danovom priznaní za rok 2023 zo zaplatenej dane zo mzdy DB ku 7 mesiacom? 1 dieťa. 2 roky. Ďakujem.
Môcť môže, ale výška závisí od parametrov uvedených v článku.
Dobry den ak manžel pracoval v Cz,tam aj odvádzal dane.Musí požiadať o daňový bonus na dieťa tam,alebo môže požiadať na Slovensku?
V princípe v oboch krajinách, ak je daňovým rezidentom v SR a spĺňa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov z každej z krajín.
Dobrý deň.Pracujem v českej firme ako zamestnanec ale nemám trvalý pobyt.Manzelka je SZČO môžeme uplatniť obidvaja manželka u nás na Slovensku a ja v Čechách.dakujem
presnú odpoveď Vám na základe tohto stručného zadania nepoviem: závisí od typu príjmu, výšky príjmu (resp. čiastkového základu dane - vysvetlenie v článku), možností oboch manželov. V princípe: ak ste daňovým rezidentom SR a spĺňate podmienky pre uplatnenie daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov z každej z krajín.
Dobrý deň, zamestnávateľ dostávam DB na jedno dieťa raz ročne, ale zamestnávateľ odo mna požaduje, aby som si to uplatňovala každý mesiac. “Keby to robil každý ako ja” tak by to bolo velmi veľa pre zariadenie, kde pracujem (štátne). Zaujíma ma, ako to teda je? Rozhoduje o mesačnom/rocnom uplatňovaní zamestnanec alebo zamestnávateľ. Dakujem za odpoved.
rozhoduje zamestnanec (skrze vyhlásenie o zdanení príjmov)
Dobrý deň, ak dcéra v roku 2023 odrobila 10 mesiacov,2 mesiace bola na úrade práce, môže si v daňovom priznaní vyznačiť vyživovanie dieťaťa 12 mesiacov alebo len tie mesiace,ktoré bola zamestnaná?
12
Dobry den, ak som bol v roku 2023 zamestnany na TPP s mesacnym vylacanim danoveho bonusu na dieta a zaroven som bol aj SZCO, mozem si uplatnit danovy bonus aj v danovoom priznani typu B?
Vy to tam skrátka uviesť musíte. Všetky čísla za rok 2023, ešte raz a v súčte. Napr: celoročný nárok na DB, DB vyplatený zamestnávateľom a príp. rozdiel Vám DÚ doplatí (alebo ak je to nula, tak nedoplatí).
Dobrý deň, ak som nemal povinnosť platiť do sociálnej poisťovne za rok 2023 lebo prvý rok sa neplatí. Mam nárok na daňový bonus keď mám 2 deti do 18?
Nárok na daňový bonus závisí - okrem iných podmienok - od výšky príjmu a presnejšie aj od čiastkového základu dane, pravidlá sme zhrnuli v článku, pod ktorým komentujeme.
Dobrý deň mám k vám prosbou marodoval som 4 mesiace počas ktorých som nepoberal daňový bonus na deti a neviem či si ho teraz môžem uplatniť v daňovom priznaní alebo je lepšie aby si ho mohla nejako uplatniť moja manželka ďakujem
Závisí od čiastkového základu dane za celý rok: komu vychádza lepší. Je to samozrejme v praxi zložitejšie niekedy, no princípy a pravidlá sú v článku, pod ktorým diskutujeme.
Dobry den da sa danovy bonus poberat v 2 statoch sucastne? Otec dietata Cech trvaly pobyt a aj pravujuci v CZ a matka Slovenka s trvalym pobytom a aj pracujuca na SK. Kedze kazdy odvadzame dane vo svojej krajine tak zrejma to je mozne ..nakolko duplicita nieje.. Je to tak teda mozne?
V princípe dá - ak spĺňate pravidlá pre daňový bonus zákonov oboch štátov. Dokonca sa to aj stalo v praxi, čiže overené :)
Pekný večer. Chcela by som sa opýtať , či budem mat nárok na DB za r.2023 na 1 dieťa, keď môj príjem je nasledovný - fakturovana suma je 500€/mes. , dohodu o pracovnej činnosti cca 170€/mes. Pripadne aký príjem by som mala mat za r.2024 aby som dosiahla nárok na DB. Ďakujem
Nárok nejaký bude, ale je to komplikovanejšie, minimálne v takejto situácii. Hrubý postup a pravidlá som uviedol v článku
Dobrý večer, Budem mať nárok na daňový bonus na dieťa aj keď som na TPP pracoval do augusta 2023 a od augusta do konca roka 2023 som len na dohodu o vykonaní práce? Ďakujem
Nárok závisí najmä od percenta hrubej mzdy mínus odvody zrazené zamestnancovi (údaje z výplatných pások), teda od konkrétnych súm za dané mesiace a najmä rok, nie od typu úväzku. Podrobnosti v článku
Dobry den, rada by som sa spytala, ze ked mam 2 deti (12, 10) a cisty mesacny prijem mam cca 680 eur, plus 300€ výživné (sudom pridelene) a danovy bonus si uplatnujem raz ročne v danovom priznani, tak na aky DB mam narok? Myslim tym vysku DB (po novom). Tiez sa chcem opytat, ze moj manzel (nie otec deti) bol v r.2023 na ÚP a od aprila pobera minimalnu mzdu, ci je v mojom pripade "vyhodne" uplatnit si aj nezdanitelnu cast zakladu dane na manzela. Dakujem krasne .
nezdaniteľná časť na manžela Vám podľa toho čo píšete nevyjde. Daňový bonus na 2 deti áno, len pozor na limity, možno nedostanete celú sumu - výpočet a limity som uviedol v článku
Dobrý deň, prosím má rodič (zamestnanec s dostatočným príjmom) nárok na daňový bonus (v mesiacoch, keď dieťa bolo živnostníkom), ak dieťa medzi I. a II. stupňom VŠ malo živnosť (máj - august). V septembri nastúpi na II. stupeň VŠ. Prídavky na dieťa za mesiace živnosti mu budú doplatené. Ďakujem.
áno
Dobrí večer som živnostníčka mám 17rocneho syna ktorý študuje mám nárok na bonus 140€ mesacne
nárok principiálne áno, no suma závisí od príjmu, presnejšie: čiastkového základu dane (rozpísali sme to v článku)
Dobrý deň,chcem sa opýtať ako je to s daňovým bonusom, keď mám dovolenku.. mám nárok na daňový bonus za celý mesiac alebo len za tie dni čo som odrobila ďakujem
nárok závisí od výšky príjmu, nie od počtu dní. A keby aj v niektorom mesiaci nevyšiel, viete si ho uplatniť po skončení roka
Na daňový bonus má nárok aj profesionálny náhradný rodič, ak má deti zverené do opatery od CDR na základe pracovnoprávneho vzťahu?
rovno zacitujem § 33 ods. 3 zákona o dani z príjmov: daňový bonus si uplatňuje "rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu"
Dobrý deň... Chcela som sa informovať ohladom daňového bonusu na dieťa .Moja dcera ma 20rokov v roku 2022 a 2023 bola študentkou nultého ročníka v Brne bolo to denne studium. Kedze sa teraz po nultom ročníku dostala kde sa aj zapísala na lekársku fakultu v Olomovci chcem sa opytat ci ma nárok na daňový bonus aj pocas nultého ročníka a bonus si uplatňuje manžel ktory pracuje ako policajt v štátnej sprave dakujem...
v princípe áno, ak spĺňa definíciu nezaopatreného dieťaťa - najmä teda má menej ako 25 rokov a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom.
Dieťa v oktobri dovtši 25 rokov a zaroveň bude v 6 ročniku vysokej školy. Ako je to s daňovym bonusom?
daňový bonus je možné poberať najdlhšie do dovŕšenia 25 roku veku
Dobrý deň , chcem sa opýtať ako je to s daňovým bonusom ak som 26 dní PN a dva dni som odrobil ?Mám nárok na nejaký daňový bonus ?Ďakujem za odpoveď
V princípe áno, ale až pri ročnom zúčtovaní za daný rok, tj spätne.
Dobrý deň mám 1 dieťa na ktoré som poberala 4 mesiace danovy bonus od maja som na pnke potom idem na materskú za tie 4 mesiace som zarobila cca 2900€ môžem si pri takejto sume požiadať o doplatenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní ďakujem
Môcť môžte, ale keďže závisí od výšky príjmu (čiastkového základu dane), tak Vám pri ročnom príjme 2900e veľká suma nevyjde - iba cca 500 EUR. Lepšie by bolo, ak by DB poberal druhý vyživujúci rodič, prípadne to doporučujem vykombinovať (i keď táto kombinácia bude v praxi zložitá, uznávam).
dobrý deň chcem sa oznámiť mne sa narodila dcéra 14.7.2022 ale až minulý týždeň som bol vypísaný do rodného listu ako otec tak a ja pracujem od 1.12.2022 na zmluvu že môžem teraz žiadať spätný daňový bonus na dieta
Nemám všetky potrebné informácie, no v princípe áno, pokiaľ spĺňate zákonné podmienky (napr. dieťa s Vami žije v domácnosti).
Dobry den pan Furmanik, Rada by som sa opytala na moju situaciu ako mi vychadza DB 2023. Od 28.4.2023 do 28.12.2023 budem mat prerusenu zivnost. Som na rodicovskej dovolenke a k 28.4.2023 ukoncujem dohodou pracovny pomer. 2.5.2023 sa idem zaevidovat na urad prace. Budem cerpat podporu. Od 1.1.23 mam za zivnost prijem 2370eur. Este vystavim v decembri fakturu, aby som sa zmestila do nezdanitelnej casti. Prosim pri akom prijme zo zivnosti mi bude uznany DB. Mam 2 deti-6 a 2 rocne. Dakujem za odpoved
Nie som si celkom istý, či rozumiem (živnosť vs prac. pomer), ale: daňový bonus na 2 deti je ročne maximálne 12 x 140 x 2, tj 3360 EUR. Maximálne, čiže celý dostanete podľa limitov uvedených v článku: ak sa suma 3360 EUR zmestí do 27% z čiastkového základu dane zo živnosti (príjem mínus paušálne výdavky mínus zaplatené odvody živnostníka) resp. zamestnania (príjem mínus odvody zrazené zamestnancovi), tak máte nárok na celú sumu. Inak iba na 27% z čiastkového základu dane Vás, prípadne oboch rodičov.
Dobrý deň chcela by som sa opýtať kedy dostaneme naspäť daňový bonus na deti 2023
Dobrý deň, táto informácia je uvedená priamo v článku v časti "Kedy sa vypláca daňový bonus na dieťa?".
Dobrý deň. Môže si občan Ukrajiny, ktorý má prechodný pobyt na Slovensku z dôvodu podnikania, čiže má v SR živnosť, uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní na dieťa do 18 rokov? Dieťa žije na Ukrajine s matkou a chodí tam do školy. Otec trávi na SR viac ako 183 dní v roku, ale niekoľko dní v roku trávi aj na Ukrajine s rodinou. Ďakujem
Základné pravidlo znie, že ak jeho príjmy zo zdrojov na území v SR (živnosť v SR + zamestnanie v SR) tvoria minimálne 90% z jeho celosvetových príjmov za daný rok, tak áno.
Dobrý deň. Partnerka, ktorá má dve deti do 18 rokov teraz čaká dieťa so mnou a presťahovala sa ku mne. Ona je SZĆO no za chviľu nastupi na matersku. Môžem aj ja požiadať o daňovy bonus na 3 deti/keďsa to naše narodi /aj na jej dve deti? kedže ich ja budem teraz živiť.
Pre presnosť citujem z § 33 zákona o dani z príjmov "Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom" a § 115 Občianskeho zákonníka "Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.". Ak toto spĺňate, tak podľa mňa áno, no nezabudnite, obhajoba Vašich práv (napr. bonusu) a toho, že ste podmienky splnili, je na Vás.
Od 1.6.2023 mal by som ísť do starobného dôchodku. Mám 22 ročnú študujúcu dcéru. Budem mať nárok na daňový bonus aj ako dôchodca?
V princípe áno, no samotná suma bonus závisí od výšky, resp. percenta čiastkového základu dane a teda aj príjmu - buď zo zamestnania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti.
Dobrý deň prajem. Chcem sa spýtať. Pracujem v ČR, a tu si chcem aj uplatniť daňový bonus na deti. Na Slovensku žiadny príjem nemám, a podávam si len "nulové" daňové priznanie. Mám aj napriek tomu nárok na daňový bonus aj na Slovensku? Ďakujem
V princípe nie: ani podľa starých pravidiel, ktoré platili v prvej polovici 2022 (podmienkou bol aspoň nejaký príjem zo zamestnania či podnikania v SR), ani podľa tých nových, platných od druhej polovice 2022 a v r. 2023 (podľa ktorých daňový bonus závisí od percenta čiastkového základu dane zo zamestnania či podnikania, teda vlastne samotného príjmu). AK príjem v SR nemáte, nárok na daňový bonus podľa mňa nemáte.
Dobrý deň, chcem sa opýtať lebo doteraz som si vždy uplatňoval danový bonus ako zamestnanec ročne ale od apríla by som chcel už mesačne, či je to možne vôbec počas roka meniť ? a pokiaľ áno za január až marec sa dá potom pýtať tie peniaze v daňovom priznaní kedže som ich nemal mesačne ?
Dá, len samozrejme pozor na limit čiastkového základu dane zo zamestnania (mesačne).
Dobrý deň. Môj manžel odrobil v tomto roku 2 mesiace. Momentálne je PN v ochrannej dobe po ukončení pracovného pomeru. Po ukončení PN pôjde na úrad práce. Koľko by mal ešte odrobiť v tomto roku aby čo najmenej tratil na bonuse na 2 deti do 15 rokov. Je čiastočný invalid. Ďakujem pekne.
Na vyriešenie situácie nemáme v podstate žiadne informácie, pozrite si prosím ešte raz informácie v článku: maximálny daňový bonus je 140x2x12, tj 3360 EUR za rok 2023. A čiastkový základ dane zo zamestnania alebo zo živnosti rodiča, ktorý si daňový bonus uplatňuje, musí byť taký, aby 27% z neho bolo minimálne týchto 3360 EUR.
Dobrý deň, môže si daňový bonus uplatniť otec dieťaťa, ktorý zdaňuje príjmy z dividend? Ďakujem.
Z príjmu z dividend nie.
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať.Mesiac február 2023 mám odrobené 8 dní..potom som bola na PN..Mala by som dostať daňový bonus na dieťa?Lebo na páske bola 00. ďakujem za skorú odpoveď.
Konkrétnu situáciu Vám neposúdime (nemáme dostatočné informácie, skúste to prebrať so mzdovou účtovníčkou), ale tak či tak si viete prípadný daňový bonus douplatňovať v ročnom súhrne (ak teda splníte podmienky).
Dobrý deň, máme 3 deti do 18 rokov, bonus na ne doposial poberal manžel mesačne, no teraz mu to nevychádza na plnú sumu DB, preto sme si chceli deti u zamestnávateľa rozdeliť, manžel by si uplatňoval na 2 a ja na 1 dieťa, zamestnávateľ nám to zamietol, že jeden z rodičov si musí uplatňovať na všetky deti. Pýtala som sa aj na finančnej správe a oni dali za pravdu zamestnávateľovi. Vo vašich komentároch som sa dočítala opak. Chcem sa spýtať ako je to pri ročnom uplatňovaní DB, vychádza sa z celkového ročného základu dane ak si uplatním DB len v určitých mesiacoch v roku, alebo sa základ dane berie len za tie mesiace kedy som si DB uplatňovala. Ďakujem za odpoveď.
Tak vidíte, je toho dosť a dá sa v tom domotať - a naozaj sa DB dá rozdeliť len na obdobia roka, nie na deti, také je správne znenie pravidla. Ročné zúčtovanie Vám sumarizuje celkové ročné príjmy ako aj úľavy - čiže ešte raz sa vypočíta celkový základ dane a viete si uplatniť maximálny možný (maximálny možný vo Vašom prípade) daňový bonus.
Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom priateľa, ktorý je zamestnaný na TPP. Daňový bonus by si chcel uplatniť raz ročne. Že ako to je vlastne... ževraj tí čo si uplatnia raz ročne sa im odrata nejaká daň niečo v tomto zmysle tým pádom môže byť ten daňovy bonus nižší. Tak neviem či je to pravda alebo nie. Poprosím o odpoveď ďakujem.
Daňový bonus na deti znižuje vypočítanú daň, to je celá úľava. Dá sa uplatniť raz ročne aj mesačne - a podľa mňa v TPP je lepšie si ho uplatňovať na mesačnej báze.
Dobry den, ak budem pracovat na zmluvu o dielo podla obcianskeho zakonnika, budem si moct uplatnit danovy bonus na deti? Dakujem.
Závisí od typu príjmu, ktorý z danej zmluvy dostanete - či ide o závislú činnosť alebo nezávislé poskytovanie služieb - a teda aj spôsob zdanenia (výplatná páska alebo zdanenie v DP ako SZČO). Výšku daňového bonus limituje čiastkový základ dane - a ten závisí naozaj od typu príjmu a jeho zdanenia, viac v článku.
Dobrý deň. Môžem poberať daňový bonus na dieťa keď je dieťa prisudene matke ? Ja si riadne platím výživné na dieťa.Ďakujem
Nie, daňový bonus si uplatňuje rodič, ktorý dieťa vyživuje.
Dobrý ďeň Pracujem a žijem v Anglicku z ďetmi ! Trvalý pobyt mám v SR? Mám nárok na daňový bónus v roku 2023 ? Vopred ďakujem.
Áno, podmienkou sú však príjmy a čísla uvedené v článku - a teda daňové priznanie podávané v SR. Ktoré ako daňový rezident SR musíte podávať každoročne.
Mám nárok na daňový bonus ak dievka poberá invalidný a navštevuje strednú školu 3krat bola prváčka vždy iná škola teraz je druhacka strednej školy
áno
Dobrý deň! Dcéra je na RP s 1 dieťaťom do 3 rokov. Pritom si vlani privyrábala na DPČ. Jej ZD je 1406 eur za rok, zaplatená daň 55 eur. Môže žiadať o vrátenie dane 55 eur plus o vyplatenie daňového bonusu cca 140 eur, čo je 20% z oolovice ZD?
Za minulý rok 2022 je daňový bonus 70 EUR. A môže.
Dobrý deň,chcem sa spýtať,že či daňový bonus uplatňovaný raz za mesiac a uplatňovaný raz za rok je v tej istej sume? Ďakujem
V princípe áno, no v praxi môžu nastať situácie, keď napr. mesačne priznaný daňový bonus Vám ostáva, aj keď ste celoročne nedosiahli potrebný príjem na dosiahnutie tohto bonusu.
Dobry den chcem sa spytat mam 17 rocne skolopovinne dieta cisty mesacny prijem mam cca 900 eur danovy bonus si vzdy uplatnujem raz za rok vzdy v danovom zuctovani na aky danovy bonus mam narok v akej sume dakujem
Mne to vychádza na plnú sumu 140 EUR (2023).
Dobrý deň. Mám 4 deti. Bežne moj príjem je dostatočne vysoký, aby som si mohol uplatniť plný daňový bonus 560 eur, ale za prvé dva mesiace 2023 mám príjem nižší a nemôžem si tak daňový bonus uplatniť v plnej miere za tieto dva mesiace. Ak som správne pochopil, tak pri koncoročnom zúčtovaní to pri prepočte na celý rok možem dorovnať tak, že to budem mať nárok 12x560eur. Dá sa to spraviť, aj keď mi daňové zúčtovanie robí zamestnávateľ, alebo si ho musím spraviť sám?
Je jedno, či si robíte sám daňové priznanie alebo Vám robí zamestnávateľ ročné zúčtovanie.
Keď som PN 7 dní dostanem na 2 deti daňový bonus
Daňový bonus závisí od výšky príjmu (nie priamo od toho, či ste PN 7 dní) - bližšie info sú uvedené v článku.
Dobry den, chcem sa opytat: neprisiel mi danovy bonus hoci mam mesacne vyplacany na jedno dieta do 18r. Moj hruby prijem bol 577e..pytam sa preco nic? Dakujem
Pozor - daňový bonus na dieťa sa mesačne nevypláca ako nejaká samostatná dávka, ktorá by vám mala prísť z úradu na váš účet. Ak si daňový bonus na dieťa uplatňujete mesačne u zamestnávateľa, tak o sumu mesačného daňového bonusu sa znižuje váš preddavok na daň zo sumy mesačnej mzdy (a ak je bonus vyšší ako tento preddavok, „prečnievajúca“ suma daňového bonusu vám pristane na výplatnej pásky ako plusová suma t.j. zvýši vám vašu vyplatenú čistú mzdu). Asi ste si pomýlili daňový bonus na dieťa s nejakým iným typom príspevku (žeby prídavok na dieťa?)...
Dobrý deň, moja hrubá mzda je 1000 Eur, dve deti (8,10) , vychádza mi daňový bonus 234,65 Eur. V ročnom daňovom priznaní za rok 2023 si budem vedieť pridať aj príjem manžela (1000 Eur v hrubom) , a doplatí sa nám rozdiel 280,00-234,65 =45,35 mesačne x 12 mesiacov = 544,20 ? Je to tak, že sa posudzuje hrubý príjem rodiny?
Viacmenej tak, ako hovoríte: príjem manžela pomôže. Je to novinka pre rok 2023, ja si aktuálne neviem predstaviť v praxi, ako to bude vyzerať, ale platí to.
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak SZČO nemal za rok 2022 žiaden príjem ale má dieťa do 20r. školopovinné - môže si uplatniť daňový bonus na dieťa?
Keď daňovník v zdaňovacom období 2022 nedosiahol žiaden zdaniteľný príjem (či už zo zamestnania alebo ako SZČO), tak nespĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa.
Chcem sa pitat ket mám dve deti a som v hmotnej núdzi či mám nárok na daňový bonus
ak máte príjem zo zamestnania aspoň nejaký, tak daňový bonus dostanete aspoň nejaký - no jeho výška závisí skutočne od výšky príjmu
Dobry den, prosim vas neuplatnili sme si danovy bonus na 3 rocne dieta, mozme tak spravit aj spätne? Dakujem
Živnostník si ho uplatňuje raz ročne v daňovom priznaní za ukončený rok a zamestnanec môže mesačne alebo mu znižuje jeho celkovú daň z príjmov uvedenú v daňovom priznaní k dani z príjmov až po skončení roka (ako sa píše v článku) - čiže ak ste napríklad zamestnanec a minulý rok ste si DB neuplatňovali mesačne, je tak možné spraviť "spätne" ak ste požiadali o to svojho aktuálneho zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania dane.
Dobrý deň, Ak máme 3 deti,manželka nemá dostatočný príjem aby to vykrilo na tie tri deti do 18r. A ja som zamestnaný tiež môžem požiadať o daňový bonus ja 1dieta ona 2 deti. Dakujem
Opravujem Vám odpoveď, podaril sa mi "bug" - správna informácia je taká, že DB sa dá rozdeliť len na obdobia roka, nie na deti. Na všetky deti si uplatňuje DB jeden z rodičov.
Áno, dá sa to takto vyskladať. Nárok na daňový bonus - ako aj jeho výška - závisí od výšky príjmov zo zamestnania resp. z podnikania v zmysle samostatná zárobková činnosť fyzickej osoby. Čiže v danom roku tieto príjmy musia byť, resp. musia byť dosiahnuté v určitej výške, aby boli splnené všetky parametre (napr. limit z čiastkového základu dane, ktorý je možné aj vyskladať oboma rodičmi) - podrobnejšie v článku.
Prosím Vás ,na jedno detí,koľko musím mať príjem ročný v 2023,a bi som splnila plnú sumu 140€? A musím ísť mesiac na pn pretože mám operáciu? To platí ročná mzda?Dakujem Vám
zhruba 9700 EUR
Dobrý deň, som zamestnanec a mám 4 deti do 15 rokov. Môj hrubý mesačný príjem je priemerne 1580,- eur (jeden mesiac viac, iný menej). Daňový bonus si uplatňujem každý mesiac. V mesiacoch, v ktorých som pod hrubou mzdou 1576,- eur, zrejme nedosiahnem plný daňový bonus 4 x 140 = 560,- eur. Ak budem mať za rok 2023 celkový hrubý príjem nad 12 x 1580 = 18960,- eur v ročnom zúčtovaní mi daňový bonus do plnej výšky 12 x 560 = 6720,- eur zamestnávateľ doplatí? Vopred ďakujem za odpoveď.
mne to vychádza tak, že áno
Dobri den chcem sa spitat mam 5 deti 16.13 .11.6.5.hrubi prijem.mam 600e kolko mi vinde mesacni danovi bonus .dakujem
zhruba 250 EUR
Zdravim,dve deti vo veku 15 a 18 ako si mam vypocitat vysku dan.bonusu nakolko nemam ani 700 v hrubom?
50+140 EUR je maximum, no dostať môžete len sumu, ktorá sa rovná 27% z rozdielu hrubý príjem mínus odvody platené zamestnancom (13,4% z hrubého príjmu).
Dobry den. Chcem sa spytat ci si mozem uplatnit damovy bonus na 2 rocnu dceru, ak nastupujem do zamestnania na slovensku ale manzel pracuje v cechach a uplatnuje si na nu bonus tam? Dakujem.
Ak splníte podmienky pre daňový bonus v SR (vyživovanie dieťaťa, dostatočný základ dane), viete si uplatniť daňový bonus aj v SR.
Dobrý deň chcem sa spýtať môžem žiadať o daňový bonus na ŤZP deti ak chodia do školy ale poberaju invalidný dôchodok? Ďakujem za odpoveď
Zo znenia otázky nevyplýva, že by nemali nárok - čiže ak všetko ostatné spĺňate, tak áno.
Dobrý deň, Patrí daňový bonus aj mamičke na materskej dovolenke? Nástup na MD v júni pôrod 2.8.
Nárok na daňový bonus - ako aj jeho výška - závisí od výšky príjmov zo zamestnania resp. z podnikania v zmysle samostatná zárobková činnosť fyzickej osoby. Čiže v danom roku tieto príjmy musia byť, resp. musia byť dosiahnuté v určitej výške - podrobnejšie v článku.
dobrý deň, môžu si uplatňovat danový bonus obaja rodičia, ked maju 2 deti jeden na jedno dieťa a druhý na druhé dieťa? Ďakujem pekne za odpoveď
áno
Dobrý deň keď mám 3deti do 18r a môj príjem je minimálna mzda mam nárok na daňový bonus?
Ak hovoríte o minimálke pre prvý stupeň náročnosti práce v r. 2023 (700 EUR), tak nárok síce máte, ale bohužiaľ nie na celú sumu 3x 140 EUR, no iba na niečo cez 200 EUR.
Dobrý den prajem,chcem sa len informovat,že ako to je po novom,ked si žena požiada v zamestnani o DANOVI BONUS na 1,dieta ,ktoré ma 13 rokov kedy ,a kolko jej vratia....Dakujem. .
O daňový bonus jej v princípe znížia preddavok na daň - čiže suma "vrátenia" závisí od výšky preddavku, ktorý je zo mzdy zrazený :) Suma daňového bonusu je v princípe 140 EUR, no je zhora limitovaná - ako píšeme v článku.
Zdravím vás.Chcel by som sa opýtať,že aký zárobok musím mať za rok 2023 ak som si otvoril živnosť v roku 2023.Pre splnenie plného daňového bonusu.Mám tri deti do 18 rokov.Ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň, daňový bonus za 3 deti do 18 r. za celý rok je max. 5040 € a pre jeho dosiahnutie by mal byť váš čiastkový základ dane (príjem - výdavky - odvody) aspoň nad 14 820 EUR (uvedený výpočet má len informatívny charakter a nie je právne záväzný).
Dobrý večer. Môžem požiadať o poberanie daňového bonusu na dieťa v mesiaci február?
Prečo by ste nemohli? :) myslíte podľa všetkého jeho uplatňovanie na mesačnej báze u zamestnávateľa
Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Som zamestnanec z hrubým mesačným príjmom cca 1250€ mesačne. Daňový bonus si uplatňujem raz ročne na deti 12 a 20 rokov. Od roku 2023 som si ale popri zamestnaní otvoril aj živnosť SZČO. Za rok 2023 si teda budem robiť daňové priznanie sám. Bude mať táto živnosť nejaký vplyv na daňový bonus za rok 2023? Môže mi to nejako ponížiť výšku daňového bonusu oproti tomu ak by som bol iba zamestnanec? Ďakujem.
Všetko závisí od čísiel a vlastne príjmu - ak máte dostatočný základ dane ako zamestnanec či ako SZČO (buď jedno alebo druhé) na poberanie maximálnej výšky daňového bonusu, tak by to všetko malo byť OK. Čiže logicky: ak Váš príjem ako zamestnanca postačuje, tak bonus dostanete.
Zdravím, na deti 18 rokov a viac sa počíta daňový bonus percentom zo základu dane, alebo všetci majú mesačný bonus 50 EUR? Ďakujem
Dobrý deň, v oboch prípadoch (deti do aj nad 18 r.) je potrebné dať si pozor na limit a teda sumu testovať na percento čiastkového základu dane.
Pre kompletnost - podobny vypocet ako pre zamestnanca plati aj pre konatela, ktory si vyplacal nejaku symbolicku odmenu konatela. Ak ma 2 deti do 18r tak celkove zdanenie (DPFO + dan z dividend) bude podobne tomu ako keby si kazdy mesiac vyplacal odmenu konatela 1200 brutto (s danovym bonusom ~1200 netto, ~1600 naklad firmy). Zisk "vopred" kazdy mesiac.
Keď ste to takto vypočítali, tak snáď hej :)
Môžem požiadať o daňový bonus na 18 ročnú dcéru ak odišla bývať k priateľovi? Platím na ňu výživné a chodia mi aj rodinné prídavky ktoré jej posielam. Chudova
Legislatívnou podmienkou je "žitie v domácnosti".
Dobrý deň chcela by som sa opýtať že keď som zamestnancom vo fabrike a chcem si zrobit ročné zúčtovanie koľko potrebujem ročne zarobiť aby som mala nárok na ročne daňový bonus na tri deti ďakujem
Ak ide o 3 deti do 18 rokov, mne to pre získanie maxima vychádza na 17 118 EUR.
Dobrý deň chcem sa opýtať aký mám nárok na daňový bonus deti 13 r.a 16r. Ak som v decembri odrobila 4 dni a zvyšok som bola na PN
Závisí od príjmu - buď decembrového, prípadne celoročného. Maximálny daňový bonus za skončený rok viete vysporiadať buď v ročnom zúčtovaní dane u zamestnávateľa, prípadne v daňovom priznaní k dani z príjmov. Prípadne ho vie uplatniť druhý z vyživovateľov.
Dobrý deň. Ako môžem získať daňovy bonus na dieťa za minulý rok, ak som začiatkom roka zmenil zamestnávateľa? môže to urobiť nový zamestnávateľ?
Ak ide o uplynulý rok, tak buď skrze ročné zúčtovanie dane u aktuálneho zamestnávateľa alebo v daňovom priznaní, ktoré si vyhotovíte sami.
Keď mám 6 deti a som zamestnaní man Chrubi príjem 1300eur koľko dostanem daňovo bonus
závisí od veku detí, no maximálne okolo 620 EUR mesačne.
Dobrý deň, ako sa prosím bude bude správať daňový bonus u živnostníka ako je pani Anna, ak zároveň prenajíma nehnuteľnosť (nie na živnosť) a z tohto prenájmu má napríklad zvýšený základ dane o ďalších 1000 Eur? Počíta sa do výpočtu horného limitu pre daňový bonus aj takýto príjem považovaný za "pasívny", na ktorý sa nevzťahuje nezdaniteľné minimum?
Nie

Pridať komentár