Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Vzor faktúry

?
?
?
?
DODÁVATEĽ:

2day, s.r.o.
Devätinová 54
82106 Bratislava
Slovensko

IČO: 44981082
DIČ: 2022903949
IČ DPH: Sk2022903949

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č 60906/B

Tatra Banka, a.s.:
SWIFT:
IBAN:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

2620194503/1100
TATRSKBX
SK74 1100 0000 0026 2019 4503
2041512
0308

Faktúra 2041512

ODBERATEĽ:

Rimacon media s.r.o
Ulica Československých parašutistov 75
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 98462149
DIČ: 4983164795
IČ DPH: Sk4983164795

Dátum vystavenia:
Dátum dodania:
Dátum splatnosti:

14.5.2041
14.5.2041
28.5.2041

Názov a popis položkyPočetJednotkaJedn. cena
bez DPH
DPHJedn. cena
s DPH
Celkom
Grafické práce17hod.10,00 €20%12,00 €204,00 €
DTP (reklama do novín)5hod.8,00 €20%9,60 €48,00 €
Programovanie webstránky47hod.15,00 €20 %18,00 €846,00 €
Flash banner (4 zalomenia)4ks.59,00 €20 %70,80 €283,20 €

POZNÁMKA:
Ďakujeme, že využívate naše služby.

1 151,00 €
1 151,00 €
230,20 €
1 381,20 €

Suma bez DPH:
Základ dane pre 20% DPH:
DPH celkom:
Suma na úhradu:

Podpis a pečiatka:

Číslo účtu
2620194503/1100

Variabilný symbol
2041512

Dátum splatnosti
28.5.2041

Suma na úhradu
1 381,20 €

Faktúru vystavil: Mgr. Daniel Pohanka

+421 944 175 288

2day@2day.sk

Vytvorené pomocou www.superfaktura.sk