Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako skončiť s podnikaním?

Ako začať podnikať #14

Ako skončiť s podnikaním?

Pravdepodobne si teraz hovoríte, či sme sa náhodou nezbláznili, keď sériu článkov pre začínajúcich podnikateľov ukončíme blogpostom o skončení biznisu. Nikto to rád nevysloví nahlas, ale netreba mať ružové okuliare. Tak rýchlo, ako sa nadšenie z nového podnikateľského nápadu nafúklo, tak rýchlo môže aj spľasknúť. Nie je ľahké ísť vlastnou cestou. Vlastný biznis so sebou nesie mnohé úskalia, na trhu je množstvo konkurencie, jednoducho sa stáva, že biznis krachne. Čo potom? Viete, ako skončiť s podnikaním?

Ak ste živnostník, môžete si svoju živnosť úplne zrušiť, alebo ak nie ste na 100% rozhodnutí zavesiť podnikanie na klinec, viete si živnosť aj prerušiť. Čo to znamená?

1. Zrušenie živnosti

Ukončiť živnostenské podnikanie môžete osobne na okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto – ďalej ako JKM), pod ktorý podľa miesta bydliska ako fyzická osoba spadáte, alebo aj elektronicky. Na zrušenie potrebujete vyplniť formulár. Zrušiť si môžete všetky živnosti (predmety podnikania), alebo len tie, pre ktoré sa rozhodnete. Vo formulári zaškrtnete vašu zdravotnú poisťovňu, ktorej JKM zrušenie živnosti nahlási a taktiež ho oznámi aj daňovému úradu –  túto možnosť však musíte vo formulári zaškrtnúť, aby to za vás urobili, inak budete musieť podať tzv. Žiadosť o zrušenie registrácie na daňovom úrade sami. Nezabudnite na ohlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni – tú musíte vybaviť sami (osobne alebo zaslaním Registračného listu poštou). Pokiaľ ste zrušili iba niektoré predmety podnikania, nemusíte nič nahlasovať (okrem nahlásenia na JKM), jednoducho pokračujete v biznise s tými, ktoré vám ostali.

K elektronickému podaniu žiadosti o zrušenie treba využiť stránku www.slovensko.sk. Budete však potrebovať elektronický občiansky preukaz (eID karta). Ak zrušíte kompletne všetky predmety svojho podnikania, stále platí, že o tom musia byť informované všetky 3 inštitúcie (daňový úrad, zdravotná poisťovňa aj Sociálna poisťovňa).

Výsledným dokumentom, ktorý budete po zrušení živnosti držať v ruke, je Potvrdenie o zrušení podnikania. A nezabudnite – do 15 dní je potrebné vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla. Čiže kartičku s DIČ – to je tá, ktorú ste vyfasovali od daňového úradu na začiatku podnikania.

2. Prerušenie živnosti

Pri prerušení živnosti platia tie isté pravidlá a tie isté oznamovacie povinnosti voči „svätej trojici“ inštitúcií, ako pri zrušení živnosti. Pri prerušení len niektorých predmetov podnikania ich rušenie oznamovať trojici nemusíte, keďže naďalej podnikáte v rámci ostatných predmetov podnikania. Prerušenie živnosti oznámite teda buď osobne na JKM, alebo elektronicky.  Ide o formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Na konci celého procesu budete disponovať Potvrdením o pozastavení prevádzkovania živnosti.

Živnosť je možné si prerušiť najmenej na 6 mesiacov a najviac na 3 roky. Ak si zvolíte 3-ročnú lehotu, nezabudnite na ňu, nakoľko po skončení troch rokov sa vám živnosť automaticky obnoví a takisto od toho dňa ste povinný platiť si zdravotné a sociálne poistenie sami. Pri prerušení máte nárok na obnovu živnosti (minimálne však až po 6 mesiacoch) a taktiež platí pravidlo, že si môžete prerušiť len určité predmety podnikania.

Ak je to na vás všetko moc komplikované a najradšej by ste či už zrušenie živnosti, alebo prerušenie živnosti nechali na niekoho iného, môžete túto otravnú povinnosť preniesť na profesionálne firmy, ktoré sa vybavovaním takýchto vecí živia. Samozrejme, za poplatok. Ceny sa pohybujú približne od 10€ vyššie. Stačí do Googlu zadať slová ako „zrušenie živnosti“ a hneď na vás vybehne niekoľko reklám na spoločnosti, ktoré tieto záležitosti riešia za druhých.

3.Ako sa zbaviť spoločnosti?

Možnosti skončenia s firmou (napr. s.r.o.) sú rôzne:

 1. predaj (prevod obchodného podielu),
 2. zrušenie likvidáciou,
 3. konkurz spoločnosti a jej vymazanie z obchodného registra,
 4. zrušenie rozhodnutím súdu (ex offo),
 5. zrušenie bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie),
 6. zrušenie účasti spoločníka súdom alebo vylúčenie spoločníka súdom,
 7. zrušenie uplynutím času, na ktorý bola spoločnosť založená.

My sa budeme v našom blogposte venovať práve likvidácii, avšak treba myslieť na to, že zrušenie spoločnosti je z právneho aj účtovného hľadiska náročný a komplikovaný proces a nie je na škodu zavolať si na pomoc odborníkov. Zoberte si, že iba priemerná doba likvidácie spoločnosti je 8 mesiacov. Už sme spomínali, že existujú firmy, ktoré vybavujú za vás napr. zrušenie živnosti. Tak presne tieto firmy majú vo svojom portfóliu aj služby týkajúce sa zrušenia spoločností.

LIKVIDÁCIA

Pri likvidácii eseročky sa zvyčajne držíme troch procesných krokov:

 1. Prijať rozhodnutie o zrušení eseročky a jej vstupe do likvidácie, ustanoviť niekoho do funkcie likvidátora a zápis týchto skutočností do OR (obchodného registra)
 2. Samotná likvidácia – úkony, ktoré je potrebné vykonať ešte pred podaním návrhu o vymazanie z OR a získať potvrdenia od úradov
 3. Vymazanie eseročky z obchodného registra
 • Rozhodnutie prijíma valné zhromaždenie, musí byť písomnou formou a úradne overené.
 • V samotnej likvidácii figuruje už iba jediná osoba – stanovený likvidátor. Vybavuje záväzky spoločnosti, prijíma pohľadávky, zastupuje eseročku pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára zmluvy. Nové zmluvy pripadajú v úvahu jedine ak súvisia s ukončením doteraz nevybavených obchodov. Oznámi zrušenie všetkých veriteľom a taktiež v Obchodnom vestníku. Pred vstupom do likvidácie má eseročka povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku, ktorá je zverejnená valnému zhromaždeniu, ktoré následne rozhodne o jej schválení, priebehu likvidácie a rozdelenia likvidačného zostatku. Likvidátor musí vyžiadať súhlas od správcu dane s výmazom z OR. Správca dane je v tomto prípade daňový úrad, colný úrad, ako aj obec.
 • Vymazanie z OR nastane až po podaní návrhu, ktorý je potrebný podať na príslušný registrový súd do 90 dní po schválení účtovnej závierky, správy o priebehu likvidácie eseročky a návrhu rozdelenia likvidačného zostatku.

 

Ak vám váš podnikateľský plán nevyšiel, nezúfajte. Je to síce smutné, ale nie je to ani žiadna tragédia (dúfame). Ako zamestnanci môžete byť dokonca ešte spokojnejší, ak si nájdete dobrého zamestnávateľa a dobrú prácu napr. www.hodinanavyse.sk

 

Pridať komentár