Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako sa prihlásiť/odhlásiť do Sociálnej poisťovne (SZČO)

Ako sme už spomenuli, v júli niektorým živnostníkom (resp. SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká, iným zaniká, a tí, ktorí v platení pokračujú, si musia výšku odvodov nanovo prepočítať. Prihlásiť či odhlásiť z povinného poistenia sa musí SZČO sám. A to prostredníctvom dokumentu „Registračný list fyzickej osoby“, ktorý v editovateľnej verzii vrátane poučenia možné nájsť na webe Sociálnej poisťovne (sekcia „Formuláre“ – Oblasť záujmu: „Výber poistného“ + Cieľová skupina: „SZČO“).

Pre prihlášku uvádzam vyplnený vzor:

registracny-list-fo-szco
Registračný list FO

Najdôležitejšie údaje:

  • hore nad samotným formulárom je potrebné zaškrtnúť „prihláška“ a „SZČO“
  • v častiach 3 až 6 je potrebné vyplniť základné iniciály – vrátane uvedenia pohlavia a stavu v číselnom kóde (podľa poučenia) a prípadnej korešpodenčnej adresy
  • najpodstatnejším údajom je asi „Dátum vzniku poistenia“ v časti 9. SZČO, ktorý podal daňové priznanie v marci 2013 (nemal teda predĺženú lehotu na jeho podanie) a jeho príjmy za rok 2012 presiahli 4 716 EUR, uvedie dátum „1.7.2013“
  • rovnaký dátum je potrebné zopakovať aj v časti 11 ako „Dátum vzniku zmeny“ a vyplniť aj reálny „Dátum vyplnenia formulára“
  • podpísať sa, prípadne opečiatkovať

Rovnaké pravidlá platia aj pre odhlášku, netreba však zabudnúť hneď ako prvý údaj vľavo hore nad samotným formulárom zaškrtnúť „Odhláška“ a v časti 9 vyplniť „Dátum zániku poistenia“.

Poistenie vzniká, resp. zaniká 1. júla 2013, no formulár stačí doručiť do 8. júla 2013.

Vyplnený registračný list sa zasiela v tlačenej podobe poštou. Aby ste stihli termín, tlačivo je prípadne možné poslať vo formáte .pdf emailom, resp. faxom, no do 3 dní po odoslaní je potrebné doručiť aj vytlačený a rukou podpísaný dokument.

Výpis z daňového priznania ani žiadne údaje z daňového priznania SZČO Sociálnej poisťovni doručiť nemusí. Táto povinnosť trvala do roku 2011, v súčasnosti si všetky údaje (príjmy, základ DPH či výšku zaplatených odvodov za predchádzajúci rok) dokáže Sociálna poisťovňa získať z daňového úradu. SZČO je však povinný si na základe týchto údajov sám vypočítať výšku odvodov.

Prostredníctvom „Registračného listu fyzickej osoby“ sa nahlasujú aj zmeny údajov – meno a priezvisko, trvalý pobyt, povolenie na pobyt či miesto výkonu činnosti – či prerušenie poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia živnosti).

3 komentáre

som zivnostnik a chcem sa odhlasit od socialnej poistovne poraddte
Ak už nie ste povinný platiť odvody (napr. preto, že Vám klesol príjem pod hranicu na platenie), Sociálna poisťovňa Vás odhlási sama.
ten formulár registračný list FO sa nedá poriadne vyplniť, lebo návod na vyplnenie je úplne od veci a nekorešponduje s registračným listom . Ani divá sviňa sa v tom nevyzná. Je o zámer , alebo to robili úplní laici, čo sa tomu nerozumejú !!!!!

Pridať komentár