Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SuperFaktúra a DPH – časť II.

V minulosti sme na našom blogu už informovali o tom, ako SuperFaktúra zaokrúhľuje DPH. Kedže SuperFaktúru používa stále viac e-shopov a klientov, ktorí potrebujú fakturovať „pekné“ sumy s DPH, rozhodli sme sa dať vám možnosť zvoliť si spôsob, akým sa bude s DPH a jej zaokrúhľovaním na faktúrach pracovať.

Prvou možnosťou je v minulosti popísaný spôsob zaokrúhľovania DPH za celý doklad. V tomto prípade sa zrátajú všetky ceny na doklade bez DPH, ich suma sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta a z takéhoto základu dane sa určí výška DPH. Rovnako informačná jednotková cena s DPH sa počíta z jednotkovej ceny bez DPH zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta.

Druhým spôsobom je výpočet výšky DPH pre každú položku zvlášť. Tento spôsob je obzvlášť vhodný pre obchody, nakoľko sa správa rovnako ako napr. registračná pokladnica. Výška DPH je určená jednotkovou cenou s DPH a z tejto sumy vychádzajú všetky ďalšie výpočty.

Nastavenie zaokrúhľovania nájdete v nastaveniach vášho účtu:

Zaokrúhľovanie a DPH
Zaokrúhľovanie a DPH v SuperFaktúre

Aký je rozdiel medzi týmito spôsobmi v praxi?

Najjednoduchším príkladom je fakturácia sumy 0,99€ s DPH, za ktorú sa tovar predáva v obchode. Jednotková cena bez DPH je v oboch prípadoch 0,825€.

V prvom prípade je pred výpočtom výšky DPH základ dane zaokrúhlený na 2 desatinné miesta. Z neho sa následne vypočíta výška DPH, ktorá sa rovnako zaokrúhli na 2 desatinné miesta:
Základ pre DPH: 0,825€ = 0,83€
Výška DPH: 0,83€ * 0,2 = 0,166 čiže 0.17€
Celková suma: 0,83 + 0,17 = 1,00€

Zaokrúhlením základu dane a výšky DPH nám vo faktúre pribudol nechcený cent, ktorý je potrebné odpočítať ďalšou položkou na faktúre s hodnotou -0,01€ a 0% sadzbou DPH, aby štát nebol o DPH ukrátený.

V druhom prípade je pre nás dôležitá výsledná cena 0,99€ s DPH. Od nej odpočítame našu cenu bez DPH a následným zaokrúhlením dostaneme hodnotu DPH. Túto hodnotu DPH odpočítame od celkovej sumy a dostaneme konečnú cenu bez DPH:
Výška DPH: 0,99 – 0,825 = 0,165 = 0,17€.
Cena bez DPH: 0,99 – 0,17 = 0,82€.

Štátu bola v oboch prípadoch odvedená rovnaká výška DPH, v druhom prípade však máme na faktúre rovno peknú cenu 0,99€ bez dodatočného centového vyrovnania.

 

Pridať komentár