Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako si vypočítať nové odvody do Sociálnej poisťovne

V minulotýždňovom článku sme napísali, že živnostníci a ostatné SZČO si od júla 2014 musia vypočítať novú sumu odvodov, ktoré budú platiť do Sociálnej poisťovne. Týka sa to tých, ktorí odvody platiť začínajú, ako aj tých, ktorí v platení pokračujú – nová suma závisí od výsledku z daňového priznania 2013. Svojpomocne počítať musia tohto roku naposledy – prinášame preto podrobný postup ako aj príklady.

Výpočet odvodov – postup

 1. mesačný vymeriavací základ = (základ dane z príjmov z podnikania za rok 2013 + odvody do Sociálnej i zdravotnej poisťovne zaplatené v r. 2013) : 1,6 : 12 (nepripočítavajú sa dobrovoľne platené odvody do Sociálnej poisťovne či dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – inak povedané: v sume odvodov na účely tohto výpočtu je všetko zaplatené zdravotné poistenie uvedené na s. 12 na riadku 15 daňového priznania + povinné sociálne poistenie)
 2. mesačné odvody = sadzba pre každé z poistení x vymeriavací základ

Jednotlivé sadzby:

 • nemocenské poistenie 4,4%
 • dôchodkové poistenie 18%
 • invalidné poistenie 6%
 • rezervný fond solidarity 4,75%

Dobrovoľne môže SZČO platiť navyše aj poistenie v nezamestnosti v sume 1% z vymeriavacieho základu.

Príklad – skutočné výdavky a vyšší vymeriavací základ

Jakub v r. 2013 dosiahol:

 • príjmy z podnikania 20 000 EUR
 • skutočné daňové výdavky súvisiace s podnikaním 8 400 EUR (vo výdavkoch sú zahrnuté aj odvody zaplatené do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 1 311,59 EUR)
 • základ dane (pred znížením o nezdaniteľné časti) 11 600 EUR (riadok 43 daňového priznania)

Mesačný vymeriavací základ pre odvody = (11 600 + 1 311,59 ) / 12 / 1,6 = 672,47 EUR (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol)

Z vymeriavacieho základu 672,47 EUR sa samostatne vypočítajú sumy odvodov pre jednotlivé poistenia (opäť zaokrúhlené na eurocenty nadol):

 • nemocenské = 4,4% x 672,47 EUR = 29,58 EUR
 • dôchodkové = 18% x 672,47 EUR = 121,04 EUR
 • invalidné = 6% x 672,47 EUR = 40,34 EUR
 • rezervný fond solidarity = 4,75% x 672,47 EUR = 31,94 EUR

Mesačné odvody platené do Sociálnej poisťovne spolu = 222,90 EUR.

Príklad – paušálne výdavky a minimálny vymeriavací základ

Jana v r. 2013 dosiahla takéto výsledky:

 • príjmy zo živnosti 10 000 EUR
 • paušálne výdavky 4 000 EUR
 • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne 660 EUR
 • zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne 0 EUR
 • základ dane (pred znížením o nezdaniteľné časti) 5 340 EUR (riadok 43 priznania)

Mesačný vymeriavací základ pre odvody = (5 340 + 660) / 12 / 1,6 = 312,50 EUR

Vypočítaný vymeriavací základ je nižší ako minimálny vymeriavací základ pre rok 2013, tj 402,50 EUR. Jana bude preto platiť odvody práve z tohto zákonného minima – a to v sume 133,42 EUR. V januári 2015 si však musí ustriehnuť zmenu – bude síce naďalej platiť minimum, ale v novej výške pre rok 2015.

Novú sumu poistného za júl 2014 je potrebné zaplatiť do 8. augusta 2014 – teda spätne za predchádzajúci mesiac.

Pridať komentár