Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Podnikatelia a ich odvody do Sociálnej poisťovne v júli 2014

Rok 2013 ukončili podnikatelia daňovým priznaním, príp. účtovnou závierkou v marci 2014 (za SuperFaktúru sme mnohým SZČO s touto povinnosťou pomohli takmer stopercentne zautomatizovaným vyhotovením priznania – tí podnikatelia, ktorí si povinnosť podať priznanie odložili, túto možnosť môžu stále využiť). Zaplatenou daňou z príjmov sa však povinnosti podnikateľov týkajúce sa minulého roku nekončia. Jednou z nich je napríklad výpočet a platenie preddavkov na budúcoročnú daň. V týchto dňoch však pôjde o odvody samostatne zárobkovo činných osôb – od júla 2014 niektorí z nich odvody do Sociálnej poisťovne platiť začínajú, iní končia a niektorí si zas musia vypočítať novú sumu.

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2014 platiť začína:

SZČO, ktorá odvody doteraz neplatila a v roku 2013 dosiahla príjmy vyššie ako 4 830 EUR. Je teda povinná sa prihlásiť.

Odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2014 platiť prestáva:

SZČO, ktorá odvody doteraz platila a v roku 2013 dosiahla príjmy nižšie alebo rovné ako 4 830 EUR. Je teda povinná sa z povinného poistenia odhlásiť.

V platení odvodov do Sociálnej poisťovne od júla 2014 pokračuje:

SZČO, ktorá odvody už platí a v roku 2013 dosiahla príjmy vyššie ako 4 830 EUR. Musí si však vypočítať novú sumu.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa vôbec netýkajú:

SZČO, ktorá odvody doteraz neplatila a v roku 2013 dosiahla príjmy nižsie alebo rovné ako 4 830 EUR. V závislosti od výšky príjmov však takéhoto podnikateľa postihne táto povinnosť možno o rok – v júli 2015.

Pod pojmom „SZČO“ sa myslí nielen živnostník, ale aj autor či umelec s aktívnymi príjmami (príjmy za vytvorenie diela a umeleckého výkonu)

Pod pojmom „príjmy“ sa myslia hrubé príjmy SZČO – teda nie zisk, ani základ dane. Na výdavky sa teda ohľad neberie.

Ktoré príjmy sa do sumy 4 830 EUR zahŕňajú:

  • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane príjmov umelcov či autorov

Ktoré príjmy sa do sumy 4 830 EUR nepočítajú:

  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
  • pasívne príjmy umelcov (príjmy z licenčných zmlúv resp. tantiémy)
  • príjmy zo zamestnania
  • ostatné príjmy (príležitostné príjmy, príjmy na základe zmluvy o dielo a pod.)Ak ste správne vyplnili daňové priznanie, ide o sumu z riadku 37.

A teraz povinnosti SZČO:

Dobrou správou je, že od budúceho roka zabezpečí prihlasovanie, odhlasovanie či výpočet odvodov samotná Sociálna poisťovňa. Tohto roku ich však musí splniť samotný podnikateľ. Teda:

  • musí sa sám prihlásiť či odhlásiť zo Sociálnej poisťovne – podrobný postup, aký formulár vyplniť, čo v ňom zašrtknúť či uviesť a čo nie, sme na blogu zverejnili pred rokom. A stále je aktuálny
  • musí si sám vypočítať novú sumu odvodov, ktorú bude platiť od júla 2014 – pre rok 2014 sa niekoľkými spôsobmi zas o čosi pozmenil výpočet povinných mesačných odvodov. V najbližších týždňoch zverejníme pár príkladov, ako si poistné vypočítať

Pridať komentár