Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Náklady na pohonné hmoty a zvýšenie o 20 % v roku 2020: ako na to

Náklady na pohonné hmoty a zvýšenie o 20 % v roku 2020: ako na to

Skutočná spotreba pohonných hmôt vo firemných automobiloch vs. spotreba normovaná je v praxi často tak trochu výsmechom podnikateľov. Rozdiel je totiž nedaňovým nákladom – aj napriek skutočnosti, že podnikatelia pohonné hmoty skutočne spotrebovali a to na firemné účely. Čiastočné riešenie prináša jedna novinka z „podnikateľského kilečka“ účinná od júla 2020: vypočítanú spotrebu viete zvýšiť o 20 %.

Situácia do 20. júla 2020

Podnikatelia, ktorí si uplatňujú reálne výdavky, si spotrebu pohonných hmôt v režime „firemný automobil“ (resp. automobil zaradený do obchodného majetku) uplatňujú jedným z 3 režimov:

  1. Nakúpené pohonné látky prepočítajú podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze a rozdiel medzi nákupom a normovanou spotrebou je síce účtovným nákladom, no nie daňovým výdavkom. Neznižuje teda daň z príjmov. Pri tomto spôsobe sa odporúča viesť podrobnú evidenciu jázd – aj keď zákon sám o sebe ju neprikazuje.
  2. Nakúpené pohonné látky si v nákladoch uzná de facto v plnej miere na základe jázd vykázaných satelitným systémom sledovania prevádzky vozidiel.
  3. Nakúpené a zaúčtované pohonné látky vynásobí koeficientom 0,8 a teda v daňových nákladoch si uplatní iba 80%. Zákon prikazuje evidovať stav tachometra na začiatku a konci roka.

No a práve problémový prvý bod je s účinnosťou od 21.7.2020 novelizovaný. Mierne v prospech podnikateľov.

Príklad

Eseročka eviduje vo firemnom majetku osobný automobil Honda a v daňových nákladoch si uplatňuje všetky súvisiace vynaložené náklady: daňové odpisy, údržbu a opravy, diaľničnú známku či spotrebu pohonných hmôt. Vzhľadom na používanie auta výlučne na podnikateľské účely si spotrebu hmôt uplatňuje preukázateľným spôsobom v maximálnej možnej miere: vedie zdokladovateľnú knihu jázd a ňou vykázané kilometre prepočítava podľa normovanej spotreby.

Spotreba sa daňovo v praxi často prepočítava po skončení roka, uveďme si teda príklad na báze roka 2020: 

Za rok 2020 vykázala spoločnosť na predmetnom aute 20 000 EUR prejazdných kilometrov, výlučne na firemné účely.
Po prepočte spotreby na základe normovanej spotreby uvedenej v technickom preukaze – t. j. 6 l na 100 km – vyšlo, že na daňové účely možno v júni 2020 uznať prejazdených 1 200 l . Čo je pri cene posledného nákupu benzínu 1,2 EUR na liter bez DPH (keďže spoločnosť je platiteľom DPH, použije cenu bez DPH), v EUR-ách 1 320 EUR.

V priebehu mesiaca jún 2020 však spoločnosť nakúpila pohonné hmoty za 1 800 EUR. Rozdiel 480 EUR je nadspotreba, ktorá ide z daňových výdavkov von. Ešte raz: 1 800 EUR bolo vynaložených, rovnako zaúčtovaných v účtovných nákladoch, no v daňových nákladoch si eseročka uplatní len 1 320 EUR.

Ak však spoločnosť využije pravidlo uvedené v novele zákona o dani z príjmov, sumu 1 320 EUR zvýší o 20 % na 1 584 EUR. Táto suma bude legálnym daňovým nákladom.

V priebehu roka 2020 je však potrebné zohľadniť dátum 21.7.2020 – pri spotrebe do 20.7.2020  sa postupuje „po starom“, po novom (výhodnejšie o 20 %) sa postupuje až pri jazdách uskutočnených od dátumu 21.7.2020.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár