Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Povinná elektronická komunikácia SZČO s Finančnou správou od 1.7.2018: na koho a na čo sa vzťahuje?

Povinná elektronická komunikácia SZČO s Finančnou správou od 1.7.2018: na koho a na čo sa vzťahuje?

Ste živnostník a zvykli ste doteraz zasielať daňové priznanie poštou, alebo ho osobne odovzdali v podateľni? Od 1. júla 2018 sa už aj vás týka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou. Vyplýva vám z toho skôr či neskôr sa zaregistrovať a autorizovať na Portáli finančnej správy.

Koho sa týka povinná elektronická komunikácia?

Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR nie je novinkou. Od 1.7.2018 sa však rozširuje aj na fyzické osoby – podnikateľov (a ich zástupcov), ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov a zároveň sú podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka.

Polopatisticky povedané, ak ste FO – podnikateľ, ktorá podniká ako živnostník alebo ako finančný poradca, advokát, stavebný inžinier a pod., musíte od tohto termínu zasielať podania elektronicky.

Čo však v prípade, ak ste registrovaný pre daň z príjmov, ale nie ste podnikateľom podľa Obchodného zákonníka? Ide napríklad o fyzické osoby, ktoré nepodnikajú, ale majú príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vás netýka.

Aké podania treba zasielať elektronicky?

Ide o podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu podľa daňového poriadku alebo osobitného predpisu. Pôjde teda o:

  • daňové priznanie k dani z príjmov,
  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • kontrolný výkaz,
  • súhrnný výkaz a pod.

Prílohy k podaniu môžete podať aj inak, ako elektronicky. Avšak nakoľko sa prílohy k podaniam dajú v systéme nahrať a odoslať  spolu s podaním (aktuálne prílohy do veľkosti 15 MB v povolenom formáte), odosielať prílohu zvlášť poštou je zbytočná komplikácia, ak sa vám ju podarí nahrať a odoslať rovno s príslušným podaním.

Príklad. Zasielate daňové priznanie a chcete si uplatniť daňový bonus na dieťa. Ako prílohu k daňovému priznaniu by ste chceli doložiť aj kópiu rodného listu dieťaťa (prípadne aj iné potvrdenia). Kópiu rodného listu viete nahrať ako prílohu a odoslať elektronicky spolu s DP a máte vybavené. Odosielať zvlášť DP elektronicky a potom ešte chodiť na poštu/do podateľne s kópiou rodného listu dieťaťa a sprievodným listom, k čomu ju zasielate, by bolo nepraktické. Ak vám to však vyhovuje, môžete.

Čo z toho prakticky vyplýva?

Ako FO – podnikateľovi vám nevzniká povinnosť stihnúť sa do 1.7.2018 registrovať k elektronickej komunikácii s Finančnou správou SR.  To znamená, že ak nepotrebujete od 1.7.2018 hneď riešiť nejaké podanie, tak sa nemusíte stresovať. Registrovať sa v danom prípade môžete aj neskôr.

Napríklad ak najbližšie budete podávať až daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018, ktoré musí byť  podané do 31.01.2019, vybaviť si elektronickú komunikáciu s Finančnou správou musíte najneskôr do januára 2019. 

Pozor by si však mali dať tí živnostníci, ktorí využili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017. Ak ho chcete podať ešte papierovo (poštou/v podateľni), bude akceptované, len ak to stihnete do 30.6.2018. Po tomto termíne bude akceptované už len elektronicky. V tomto prípade ste totiž od 1.7.2018 s Finančnou správou SR povinný komunikovať elektronicky a teda treba si stihnúť spraviť aj registráciu na Portáli finančnej správy. A nakoľko samotný proces registrácie a autorizácie jej používateľa môže trvať aj v prípade bezproblémového priebehu aj tri dni, neodkladajte si ju na poslednú chvíľu 😉

 

Pridať komentár