Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

V daňovom priznaní 2016 si správne uplatnite nezdaniteľné časti

V daňovom priznaní 2016 si správne uplatnite nezdaniteľné časti

Dane živnostníkov a iných podnikateľov-fyzických osôb dokážu určite znížiť maximálne možné – a samozrejme legálne a správne – daňové náklady. No nielen tie. Zákon umožňuje všetkým fyzickým osobám znížiť si základ dane ešte o ďalšie daňové úľavy. Poďme na to:

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Môže si ju uplatniť každá jedna fyzická osoba – zamestnanec, živnostník či iná SZČO. Uplatniť – resp. odpočítať – si ju však je možné iba od tzv. aktívnych príjmov. Teda od príjmov zo zamestnania, príjmov zo živnosti a iných SZČO (notári, advokáti, sprostredkovatelia a pod.) a príjmov za vytvorenie diela či poskytnutie umeleckého výkonu autora. Tzv. pasívne príjmy však neznižujú. Ide o príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, pasívne príjmy autorov (príjem za použitie diela na základe licenčnej zmluvy, tantiémy), kapitálové príjmy či tzv. ostatné príjmy (napr. príležitostné príjmy, predaj bytu či rôzne výhry).

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

S ňou je to v súčasnosti trochu obmedzenejšie a komplikovanejšie ako v minulosti, ale v niektorých prípadoch si o ňu znížiť príjmy možné je a pomôže. Túto nezdaniteľnú časť si síce môže uplatniť aj opačne – manželka na manžela – no vždy iba v prípadoch, ak:

  • sa tento manžel/ka stará o dieťa do 3 rokov
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutej osoby
  • je evidovaná/ý na úrade práce
  • sama/sám je zdravotné postihnutá/ý

Sumu nezdaniteľnej časti je však potrebné znížiť aj o príjmy manželky resp. manžela – zahŕňajú sa sem všetky jeho príjmy po odpočítaní odvodov, vrátane dokonca materského. A zároveň upraviť o počet mesiacov manželstva a počet mesiacov, počas ktorých bola splnená aspoň jedna z podmienok vymenovaných vyššie.

Pozor na „polmilionárske“ obmedzenia

Od určitého základu dane sa totiž možné úľavy plynúce z nezdaniteľných častí znižujú:

  • nezdaniteľná časť na daňovníka sa znižuje od základu dane cca 198 09 EUR (ide o rozdiel medzi daňovými príjmami a daňovými reálnymi či paušálnymi výdavkami) – a to až na nulu
  • nezdaniteľná časť na manželku sa znižuje od základu dane (manžela ako daňovníka) cca 35 022 EUR – samozrejme ju treba upraviť o vlastné príjmy a mesiace, za ktoré si ju je možné uplatniť

Nezdaniteľné časti na sporenie

V súčasnosti ide o 2 možné úľavy:

  • nezdaniteľná časť na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – uvedené platí poslednýkrát pre rok 2016 ako kompenzácia pre obmedzenie sumy odvádzanej z povinne platených odvodov do II. dôchodkového piliera. Maximálne do sumy 2% zo základu dane z aktívnych príjmov a to maximálne do 1 029,60 EUR
  • nezdaniteľná časť na doplnkové dôchodkové sporenie – maximálne 180 EUR na rok.

Pridať komentár