Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Číslovanie faktúr

Dnes by som rád predstavil systém číslovania faktúr, ktorý Superfaktúra používa na uľahčenie evidencie.

Zdôrazňujem, že použitý formát čísiel faktúr nie je dogma, ktorú musí každý užívateľ dodržiavať, ale skôr pomôcka, ktorá pomáha riešiť niektoré časté problémy pri účtovnej evidencii živnostníka.

V prvej verzii Superfaktúry používame formát YYYYNNN, napríklad 2011034, tzn. tridsiataštvrtá faktúra v roku 2011. V neskorších verziách plánujeme pridať aj ďalšie formáty, podľa záujmu používateľov. Aké vyhody teda plynú z používania prednastaveného formátu čísla faktúry?

Automatické číslovanie faktúr, tzn. systém vždy vie aké číslo má nasledovať. To znie celkom jednoducho, veď stačí k poslednej vystavenej faktúre v danom roku prirátať 1, však? No nie je to celkom tak. Môžu nastať situácie, kedy chceme vystaviť faktúru s číslom, nižším alebo vyšším ako je aktuálne nasledujúce – napríklad, ak chceme nahrať archívne faktúry z minulosti, keď sme ešte Superfaktúru nepoužívali. Sekvencer (nástroj na sledovanie poradia čísiel) Superfaktúry je na tieto prípady pripravený a v prípade zachovania prednastaveného formátu si s podobnými situáciami ľahko poradí.

Kontrola následnosti. Tety na daňových úradoch si na toto veľmi potrpia. Daňové doklady a hlavne faktúry, musia ísť následne za sebou. Faktúra s číslom 1 nesmie byť vystavená neskôr, ako faktúra s číslom 2. Superfaktúra teda pri každej vystavenej faktúre kontroluje zvolený dátum vystavenia a zistí, či vystavením tejto faktúry nevznikne konflikt v následnosti číslovania.

Ak máte nápady na zlepšenie, či pripomienky, budem vďačný za Vaše komentáre.

Pridať komentár