Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SuperFaktúra uľahčuje aj prácu s objednávkami vydanými dodávateľom

Objednávka je v obchodnej praxi akýmsi dokladom o záväzku odberateľa čosi si kúpiť, podkladom pre vystavenie faktúry či dokumentom, na základe ktorého je možné vymáhať prípadný dlh z nezaplatenej faktúry. Od minulého roka bolo možné v SuperFaktúre de facto vystaviť objednávku za klienta, evidovať ju a neskôr z nej vystaviť zálohovú či ostrú faktúru – o prijatých objednávkach sme podrobnejšie písali tu.

Odteraz SuperFaktúra uľahčuje prácu aj s objednávkami, ktoré vy ako odberateľ zasielate svojim dodávateľom – teda s objednávkami vydanými. Ako?

  • v časti „Náklady – Vydané objednávky“ je možné vystaviť objednávku na tovar či službu, ktoré si vy objednávate u svojho dodávateľa. Jednoducho, niekoľkými klikmi, pričom objednávka vyzerá podobne ako všetky doklady v SuperFaktúre. Na rozdiel od objednávky prijatej sa nazýva „Vydaná objednávka“. Konkrétny názov objednávky si môžete samozrejme zmeniť podľa potreby
  • objednávku je možné vytlačiť, odoslať a po reakcii dodávateľa označiť ako „vybavenú“ či „zrušenú“
  • z objednávky, ktorú dodávateľ akceptoval a tovar či službu dodal, je možné niekoľkými klikmi vystaviť náklad v časti „Náklady“. Objednávka sa takto pretransformuje na faktúru, ktorú Vám zaslal dodávateľ – prípadne pridáte pdf-ko faktúry ako prílohu a neskôr aj úhradu tejto dodávateľskej faktúry.
  • z objednávky je možné – opäť niekoľkými klikmi – vystaviť zálohovú či ostrú faktúru pre vášho odberateľa, ktorému nakúpený tovar/službu ďalej predávate. Stačí len doplniť odberateľa, počet predávaných kusov (či iných merných jednotiek, príp. upraviť položky) a samozrejme nákupnú cenu zmeniť na cenu predajnú. Ako sa zo zálohovej faktúry vystavuje faktúra ostrá, sme písali tu.

Príklad

Martin Šikovný si 1.4.2014 objednal u svojho dodávateľa ATB, s.r.o. 100 ks tabletov v nákupnej cene 50 EUR bez DPH za kus. Vystavil teda objednávku VOBJ 2014001, ktorú pre vlastnú potrebu nazval „Nákup tabletov od ATB“:

Vydaná objednávka
Vzor vystavenej vydané objednávky pre dodávateľa tabletov

Dodávateľ ATB, s.r.o. mu 2.4.2014 dodal objednaný tovar. Martin teda:

1. objednávku označil za vybavenú

Vybavená objednávka

2. z objednávky vystavil náklad – tj do evidencie nákladov dostal faktúru, ktorú mu zaslal dodávateľ tabletov ATB, s.r.o

Vystaviť náklad

3. 3.4.2014 vystavil zálohovú faktúru svojmu odberateľovi Zuzane Peknej na 40 ks tabletov v predajnej cene 150 EUR bez DPH za kus – nakúpený tovar teda úspešne predal. Po úhrade tejto zálohovej faktúry a dodaní tovaru odberateľovi Zuzane Peknej vystavil ostrú faktúru. Ako jednoducho sa zo zálohovej faktúry vystavuje faktúra ostrá, sme písali v podrobnom príklade.

Tak ešte raz: SuperFaktúra eviduje objednávky prijaté aj vydané

  • prijaté objednávky – tj objednávky, ktoré vám zaslali vaši odberatelia (resp. ste ich namiesto nich v SuperFaktúre vystavili vy). Evidujú sa v časti „Faktúry – Prijaté objednávky„. Z nich je možné priamo vystaviť zálohovú či ostrú odberateľskú faktúru pre daného odberateľa.
  • vydané objednávky – tj objednávky, ktoré zasielate vy vašim dodávateľom. Evidujú sa v časti „Náklady – Vydané objednávky“. Z nich je možné vystaviť aj náklad (resp. došlú faktúru od dodávateľa a jej úhradu) a rovnako jednoducho aj zálohovú či ostrú faktúru, ktorú vystavujete vy svojim odberateľom. V SuperFaktúre takto vidíte celú cestu nakúpeného tovaru/služby od vášho dodávateľa cez vás až k vašim odberateľom.
  • Oba typy objednávok sú dostupné v Štandardnom a Prémiovom balíku

Pridať komentár