Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Každoročným štandardným termínom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov – pre fyzické i právnické osoby – je 31. marec. Zákon však umožňuje tento termín posunúť na neskôr a daňové priznanie podať či daň z príjmov zaplatiť až o pár mesiacov. Po minuloročnej prestávke, keď bola táto možnosť obmedzená, je termín na podanie daňového priznania možné opäť legálne odložiť. A to celkom jednoducho.

Nepodáva sa „žiadosť“, ako si to podnikatelia v praxi často myslia. Stačí list, tj „oznámenie“, v ktorom podnikateľ-daňovník svojmu daňovému úradu jednoducho oznámi, že sa termín na podanie toho jeho daňového priznania posúva na konkrétny dátum. Oznámenie je potrebné podať do 31. marca 2014, pričom nie je potrebné čakať na odpoveď z daňového úradu (nejde totiž o „žiadosť“).

O koľko si možno lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť?

  • o 3 celé kalendárne mesiace – tj do 30. apríla, 2. júna (prvý pracovný deň po 31.máji) alebo 30. júna 2014
  • o 6 celých kalendárnych mesiacov – túto výhodu môžu využiť iba daňovníci (opäť fyzické aj právnické osoby), ktoré v r. 2013 dosiahli aj tzv. „príjmy zo zdrojov v zahraničí“. Pozor, táto definícia sa netýka každého, kto má zahraničných klientov, prípadne inkasoval peniaze od zahraničných firiem. Finančné riaditeľstvo pred rokom vydalo usmernenie, podľa ktorého sa pod týmto pojmom týkajú iba príjmy za práce vykonané v zahraničí (zamestnanie, stavebné práce), príjmy z nakladania majetku fyzicky umiestneného v zahraničí (napr. nájomné) či pasívne príjmy, ktoré slovenskému rezidentovi vypláca rezident iného štátu (tantiémy, licenčné poplatky).

Čo v liste uviesť?

  • identifikačné údaje daňovníka
  • konkrétny dátum, na ktorý sa lehota na podanie priznania posúva
  • ak ide o daňovníka, ktorý v r. 2013 skutočne dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí (a „prešli“ definíciou Finančného riaditeľstva) a posúva si teda túto povinnosť až na september 2014, je potrebné uviesť informáciu o tom, že súčasťou jeho príjmov boli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí
  • podpis, resp. pačiatku

Pre istotu sme pre vás pripravili vzor, v ktorom stačí už len doplniť a upraviť niektoré údaje, vytlačiť a podať. Platitelia DPH podávajú oznámenie samozrejme elektronicky.

Odloženie daňového priznania má aj ďalšie výhody a nevýhody

Odložením daňového priznania sa neodloží len zaplatenie ročnej dane z príjmov, resp. prípadných preddavkov na túto daň. SZČO, ktoré v r. 2013 prekročili hranicu príjmov 4 830 EUR, začínajú od júla 2014 platiť sociálne odvody (podrobnejšie tu). No tí, ktorí podajú daňové priznanie neskôr, si začiatok platenia odvodov posunú z júla na október 2014. Uvedené však platí aj naopak – SZČO, ktorí už odvody platia, no na základe príjmov roka 2013 ich platiť prestávajú, si odložením daňového priznania toto platenie predĺžia; odkladať daňové povinnosti sa im teda neoplatí.

Pridať komentár