Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Dodací list

Dodací list

Vy ste to žiadali, my sme to spravili: do online dokumentov v SuperFaktúre pribudol ďalší – Dodací list. Popri cenových ponukách, objednávkach, zálohových, daňových i ostrých faktúrach môže podnikateľ vystaviť dokument, ktorým u svojho odberateľa potvrdí prevzatie tovaru, resp. iného typu dodávky.

Užívateľ má 2 možnosti: buď vytvorí dodací list ako nový – samostatný dokument alebo ho vytvorí z iného, už vystaveného dokumentu:

 

1. vytvoriť nový dodací list (bez nadväznosti na iné vystavené dokumenty) – dodací list vytvorí užívateľ na záložke „Dodacie listy“. Vyberie odberateľa a SuperFaktúra mu automaticky prednaplní dátum vystavenia, ktorý je v ideálnom prípade aj dátumom dodania (ak je alebo bude tovar dodaný hneď v tento deň), dátum dodania je však možné zmeniť. Najpodstatnejšími sú samozrejme položky, merné jednotky a počty. Prípadne ceny (a DPH).

Nový dodací list
Nový dodací list

2. vystaviť dodací list už z cenovej ponuky, zo zálohovej faktúry, z daňového dokladu k prijatej platbe alebo riadnej faktúry – ak je v danom štádiu potrebné alebo vhodné dodací list použiť či vystaviť.

Dodací list z faktúry
Vystavenie dodacieho listu z faktúry

V dodacom liste sa štandardne (v pdf) ceny nezobrazujú. Podľa potreby je ich však možné zapnúť (tlačidlo vpravo hore „Zobrazovať ceny“):

Zobrazovanie cien na dodacom liste
Zobrazovanie cien na dodacom liste

Základné údaje (napr. položky, ceny, či údaje partnera) zadáte iba raz – na začiatku – napr. pri vytváraní cenovej ponuky – a neskôr už len pár klikmi vystavíte všetky ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete. Z cenovej ponuky objednávku odberateľa, z objednávky napr. dodací list, z dodacieho listu faktúru zálohovú, zo zálohovej daňový doklad k prijatej platbe a z neho definitívnu vyúčtovaciu faktúru. Podrobnejšie – aj s príkladom a obrázkami – sme tento „párklikový“ proces (ešte bez dodacieho listu) popísali v jednom zo starších článkov.

Dodacie listy majú samostatný automatický číselník – toto číslo si však samozrejme, v prípade potreby, môžete zmeniť podľa toho, ako vám to vyhovuje. Prípadne ho môžete úplne zmazať, ak chcete mať dodací list bez čísla.

Pridať komentár