Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kedy je potrebné sa pre DPH registrovať v zahraničí?

Malí a strední podnikatelia riešia v praxi prioritne dilemu „platiteľ vs. neplatiteľ DPH“ resp. „fungujú“ maximálne s jedným IČ DPH: slovenským. V niektorých situáciách však musia – prípadne môžu – pozrieť do zahraničných zákonov a registrovať sa pre DPH aj v zahraničí. Tu sú najčastejšie situácie.

Na úvod: slovenská firma môže byť v rámci SR pre DPH registrovaná v týchto situáciách a z týchto dôvodov:

Vo všetkých uvedených prípadoch používa podnikateľ slovenské IČ DPH. Často aj vtedy, ak má „nejaký“ obchod so zahraničím. Prioritne si teda v krajine odberateľa nemusí plniť žiadne povinnosti – teda povinnosti registračné ani povinnosti týkajúce sa podávania výkazov či platieb. Napr. keď sa prenáša povinnosť platiť DPH na odberateľa (poskytnutie služby do EÚ, predaj tovaru do EÚ) či napr. správne uplatňuje slovenská DPH (ubytovanie zahraničného hosťa, stavebné služby poskytnuté na Slovensku pre zahraničného odberateľa a či predaj tovaru zo slovenskej predajne zahraničnému odberateľovi). No v určitých prípadoch už áno – musí „riešiť“ zahraničnú DPH, zahraničnú registráciu, zahraničné IČ DPH a najmä príslušné výkazy a platby.

Ide najmä o:

E-shop s hmotným tovarom (zásielkový predaj)

Ak slovenský e-shop predáva hmotný tovar súkromným osobám a podnikateľom bez prideleného IČ DPH nielen zo SR, ale aj z inej krajiny EÚ, je potrebné si sledovať hranicu obratu, t.j. predajov v danej krajine. Každá z krajín má túto hranicu stanovenú inak – v prípade Českej republiky ide napríklad o 1 140 000 CZK. Do tejto hranice sa predaje zdaňujú slovenskou DPH-čkou odvádzanou Slovensku, po prekročení hranice je podnikateľ s najvyššou pravdepodobnosťou povinný sa registrovať za platiteľa DPH v príslušnej krajine. Od tej chvíle fakturuje za cenu vrátane zahraničnej DPH a túto DPH danej krajine aj vykazuje a platí. Slovenská firma sa môže v krajinách svojich odberateľov registrovať dobrovoľne aj predtým, keď túto hranicu dosiahne.

Prevádzkareň resp. podnikanie v zahraničí

Ak slovenská firma predáva svoje produkty resp. poskytuje služby z miesta v zahraničí, s najvyššou pravdepodobnosťou sa musí v danej krajine registrovať a následne svoje predaje zdaňovať zahraničnou DPH-čkou. Môže ísť o niečo príležitostné (napr. predaj produktov na výstave resp. zorganizovanie konferencie pre verejnosť ) alebo o trvalejšie „ukotvenie“ podnikania, keď má slovenský podnikateľ v zahraničí tzv. „prevádzkareň“ na účely DPH (pobočku, predajňu, sklad, kanceláriu, tím a pod.). Najmä v prípade služieb sa však väčšina obchodov zdaňuje formou prenosu daňovej povinnosti bez povinnosti registrácie v zahraničí, povinná registrácia sa teda vzťahuje na presne vymedzené situácie, kedy sa miesto dodania služby určí podľa niektorého z osobitných pravidiel a nachádza sa v zahraničí.

Tzv. „premiestnenie tovaru“ na účely podnikania do inej krajiny

Ak slovenská firma prepraví tovar zo Slovenska do zahraničia (a zatiaľ ešte v zahraničí nemá rozbehnutý biznis či trvalejšie miesto), tak v určitých prípadoch sa aj tento pohyb považuje za obchod podliehajúci DPH. Slovenská firma sa musí registrovať pre DPH v danej krajine a vykázať DPH z tzv. „nadobudnutia tovaru“ zo SR.

Dovoz/nadobudnutie tovaru v zahraničí

Ak slovenský podnikateľ práve do inej krajiny dovezie tovar z (pre zmenu) ďalšej tretej krajiny, prípadne dopraví tovar z krajiny EÚ, mal by príslušnú DPH z kúpy vykázať práve v krajine, v ktorej sa táto kúpa odohrala. Situácií, ktoré môžu nastať, je viacero a je možné, že daná krajina umožňuje na tento účel zastúpenie daňovým zástupcom bez toho, aby sa slovenský podnikateľ musel registrovať.

Predaj digitálnych produktov

Ak slovenský podnikateľ dodáva digitálne produkty (online SaaS softvér, šablóny, online kurzy a pod.), súkromným osobám a podnikateľom bez prideleného IČ DPH z inej krajiny EÚ, je povinný odvádzať DPH krajiny, v ktorej títo zákazníci sídlia.

A to 2 spôsobmi:

  • buď sa podnikateľ zaregistruje v danej krajine a bude produkty fakturovať pod zahraničným IČ DPH a za cenu vrátane miestnej DPH
  • alebo využije zjednodušený systém MOSS, v rámci ktorého vie zo SR odvádzať DPH krajinám svojich zákazníkov bez toho, aby sa v nich musel registrovať.

Uvedené platí do konca r. 2018. Od r. 2019 sa aj pre digitálne produkty (a spomenutú voľbu na zdaňovanie) stanovuje hranica. Ak podnikateľ v predchádzajúcom roku predal digitálne produkty nezdaniteľným osobám do EÚ za maximálne 10 000 EUR a v aktuálnom roku ich rovnako nebude viac ako za 10 000 EUR, zahraničnú DPH riešiť nemusí. Svoje predaje zdaňuje resp. nezdaňuje v závislosti od toho, či je alebo nie je platiteľom DPH.

Pripravte sa na zahraničné zákony a dvojnásobnú agendu

Vo všetkých uvedených prípadoch platí: ak sa s najvyššou pravdepodobnosťou musíte registrovať pre DPH v konkrétnej krajine, je potrebné si naštudovať miestne zákony pre DPH (prípadne iné) alebo sa poradiť s daňovými poradcami či úradmi. A ak už teda budete platiteľom DPH okrem Slovenska aj v zahraničí, znamená to dvojnásobnú agendu: v 2 krajinách podávate daňové priznanie k DPH (prípadne aj kontrolný výkaz) a 2 krajinách odvádzate DPH.

2 komentáre

Dobrý deň pán Furmaník. Potrebovala by som si overiť správnosť faktúry za doménu. Klient obdržal fa za doménu od DNS Slovakia, so sídlom v BA a prideleným IČDPH NL. Faktúra je za doménu na obdobie 10 rokov na sumu 199,50+20% DPH. Rozumiem správne, že nerobím samozdanenie, ale uplatním uvedenú DPH? Účtujem v JÚ čiže časovo asi nerozlišujem. Ďakujem.
Máte na mysli "odpočítanie DPH", tak? :) Museli by sme sa pozrieť na túto konkrétnu firmu a jej typ registrácie pre DPH v SR, no ak ide o slovenskú firmu a DPH je uvedená v slovenskej sadzbe 20% (Holandsko má 21%), daná firma má pravdepodobne registráciu v SR a faktúra by mala byť vystavená pod slovenským IČ DPH. Vtedy áno, odpočítanie, slovenská DPH je uplatnená správne (miesto dodania služby je v SR).

Pridať komentár