Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kedy je potrebné sa pre DPH registrovať v zahraničí?

Kedy je potrebné sa pre DPH registrovať v zahraničí?

Malí a strední podnikatelia riešia v praxi prioritne dilemu „platiteľ vs. neplatiteľ DPH“ resp. „fungujú“ maximálne s jedným IČ DPH: slovenským. V niektorých situáciách však musia – prípadne môžu – pozrieť do zahraničných zákonov a registrovať sa pre DPH aj v zahraničí. Tu sú najčastejšie situácie.

Na úvod: slovenská firma môže byť v rámci SR pre DPH registrovaná v týchto situáciách a z týchto dôvodov:

Vo všetkých uvedených prípadoch používa podnikateľ slovenské IČ DPH. Často aj vtedy, ak má „nejaký“ obchod so zahraničím. Prioritne si teda v krajine odberateľa nemusí plniť žiadne povinnosti – teda povinnosti registračné ani povinnosti týkajúce sa podávania výkazov či platieb. Napr. keď sa prenáša povinnosť platiť DPH na odberateľa (poskytnutie služby do EÚ, predaj tovaru do EÚ) či napr. správne uplatňuje slovenská DPH (ubytovanie zahraničného hosťa, stavebné služby poskytnuté na Slovensku pre zahraničného odberateľa a či predaj tovaru zo slovenskej predajne zahraničnému odberateľovi). No v určitých prípadoch už áno – musí „riešiť“ zahraničnú DPH, zahraničnú registráciu, zahraničné IČ DPH a najmä príslušné výkazy a platby.

Ide najmä o:

E-shop s hmotným tovarom (zásielkový predaj)

Ak slovenský e-shop predáva hmotný tovar súkromným osobám a podnikateľom bez prideleného IČ DPH nielen zo SR, ale aj z inej krajiny EÚ, je potrebné si sledovať hranicu obratu, t.j. predajov v danej krajine. Každá z krajín má túto hranicu stanovenú inak – v prípade Českej republiky ide napríklad o 1 140 000 CZK. Do tejto hranice sa predaje zdaňujú slovenskou DPH-čkou odvádzanou Slovensku, po prekročení hranice je podnikateľ s najvyššou pravdepodobnosťou povinný sa registrovať za platiteľa DPH v príslušnej krajine. Od tej chvíle fakturuje za cenu vrátane zahraničnej DPH a túto DPH danej krajine aj vykazuje a platí. Slovenská firma sa môže v krajinách svojich odberateľov registrovať dobrovoľne aj predtým, keď túto hranicu dosiahne.

Zmeny pre predaj tovaru na diaľku platné od 1.7.2021

Prevádzkareň resp. podnikanie v zahraničí

Ak slovenská firma predáva svoje produkty resp. poskytuje služby z miesta v zahraničí, s najvyššou pravdepodobnosťou sa musí v danej krajine registrovať a následne svoje predaje zdaňovať zahraničnou DPH-čkou. Môže ísť o niečo príležitostné (napr. predaj produktov na výstave resp. zorganizovanie konferencie pre verejnosť ) alebo o trvalejšie „ukotvenie“ podnikania, keď má slovenský podnikateľ v zahraničí tzv. „prevádzkareň“ na účely DPH (pobočku, predajňu, sklad, kanceláriu, tím a pod.). Najmä v prípade služieb sa však väčšina obchodov zdaňuje formou prenosu daňovej povinnosti bez povinnosti registrácie v zahraničí, povinná registrácia sa teda vzťahuje na presne vymedzené situácie, kedy sa miesto dodania služby určí podľa niektorého z osobitných pravidiel a nachádza sa v zahraničí.

Tzv. „premiestnenie tovaru“ na účely podnikania do inej krajiny

Ak slovenská firma prepraví tovar zo Slovenska do zahraničia (a zatiaľ ešte v zahraničí nemá rozbehnutý biznis či trvalejšie miesto), tak v určitých prípadoch sa aj tento pohyb považuje za obchod podliehajúci DPH. Slovenská firma sa musí registrovať pre DPH v danej krajine a vykázať DPH z tzv. „nadobudnutia tovaru“ zo SR.

Dovoz/nadobudnutie tovaru v zahraničí

Ak slovenský podnikateľ práve do inej krajiny dovezie tovar z (pre zmenu) ďalšej tretej krajiny, prípadne dopraví tovar z krajiny EÚ, mal by príslušnú DPH z kúpy vykázať práve v krajine, v ktorej sa táto kúpa odohrala. Situácií, ktoré môžu nastať, je viacero a je možné, že daná krajina umožňuje na tento účel zastúpenie daňovým zástupcom bez toho, aby sa slovenský podnikateľ musel registrovať.

Predaj digitálnych produktov

Ak slovenský podnikateľ dodáva digitálne produkty (online SaaS softvér, šablóny, online kurzy a pod.), súkromným osobám a podnikateľom bez prideleného IČ DPH z inej krajiny EÚ, je povinný odvádzať DPH krajiny, v ktorej títo zákazníci sídlia.

A to 2 spôsobmi:

  • buď sa podnikateľ zaregistruje v danej krajine a bude produkty fakturovať pod zahraničným IČ DPH a za cenu vrátane miestnej DPH
  • alebo využije zjednodušený systém MOSS, v rámci ktorého vie zo SR odvádzať DPH krajinám svojich zákazníkov bez toho, aby sa v nich musel registrovať.

Uvedené platí do konca r. 2018. Od r. 2019 sa aj pre digitálne produkty (a spomenutú voľbu na zdaňovanie) stanovuje hranica. Ak podnikateľ v predchádzajúcom roku predal digitálne produkty nezdaniteľným osobám do EÚ za maximálne 10 000 EUR a v aktuálnom roku ich rovnako nebude viac ako za 10 000 EUR, zahraničnú DPH riešiť nemusí. Svoje predaje zdaňuje resp. nezdaňuje v závislosti od toho, či je alebo nie je platiteľom DPH.

Pripravte sa na zahraničné zákony a dvojnásobnú agendu

Vo všetkých uvedených prípadoch platí: ak sa s najvyššou pravdepodobnosťou musíte registrovať pre DPH v konkrétnej krajine, je potrebné si naštudovať miestne zákony pre DPH (prípadne iné) alebo sa poradiť s daňovými poradcami či úradmi. A ak už teda budete platiteľom DPH okrem Slovenska aj v zahraničí, znamená to dvojnásobnú agendu: v 2 krajinách podávate daňové priznanie k DPH (prípadne aj kontrolný výkaz) a 2 krajinách odvádzate DPH.

26 komentárov

Dobry den, platca dph z SR fakturuje upratovacie sluzby platcovi dph v belgicku na nehnutelnosti. Vznikaju slovakovi registracne povinnosti v BE na dph? Uplati sa prenos dph? Dakujem
Miestom dodania služby upratovania na nehnuteľnosti umiestnenej v Belgicku je Belgicko. Tj slovenský dodávateľ by si mal naštudovať miestne pravidlá pre DPH a riadiť sa nimi - najpravdepodobnejšou možnosťou je prenos daňovej povinnosti na belgického odberateľa, tj bez registrácie v BE. Ale určite si to treba pozrieť :)
Dobrý deň, sme slovenská spoločnosť , platca DPH, ktorá poskytuje servis a opravy strojov v ČR - platcom DPH. Aký je správny postup pri vystavovaní fa, musíme sa registrovať v ČR? Alebo postupujeme správne keď vystavujeme fa s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa ČR? Ako je to prosím s dodaním tovaru /materiálu/ s montážou? Niekedy využívame služby subdodávateľov SR - platcov DPH - majú nám vystavovať fa s DPH SR? ďakujem pekne
Ak tieto služby poskytujete firmám z ČR s českým IČ DPH, miestom dodania služby je ČR a Vy fakturujete za cenu bez DPH (s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa). Pri dodaní tovaru s montážou realizovanou v ČR českým firmám s českým IČ DPH je miestom dodania služby rovnako ČR a rovnako fakturujete bez DPH. Povinnosti subdodávateľov zo SR sú v podstate ich problémom, no principiálne Vám fakturujú za cenu vrátane slovenskej DPH - i keď závisí samozrejme od typu služby a miesta jej dodania. Ak však hovoríte o situácii, keď slovenský subdodávateľ realizuje dodanie tovaru s montážou v ČR, tak on sa v ČR musí registrovať pre DPH a túto službu Vám ako SK firme fakturovať za cenu vrátane českej DPH (a tú si zas môžete žiadať od českého Finančného riaditeľstva).
Slovensky zivnostnik neplatitel DPH fakturuje marketingove sluzby (sprava socialnych sieti, graficky dizajn,...) do UK firmy neplatitelovi. Treba sa registrovat podla §7a? Alebo sa musi registrovat pre VAT tam? Dakujem za radu
Vyzerá to na b) je správne. V zmysle § 15 a 16 zákona o DPH je pri niektorých službách dodaných nezdaniteľným osobám so sídlom/bydliskom mimo EÚ miestom dodania služby krajina odberateľa. A medzi vybrané služby patria aj reklamné služby.
Dobrý deň, Chcem sa informovať ohľadom prihlásenia DPH v zahraničí, konkrétne v ČR. Som živnostníčka a nie som platcom DPH na Slovensku . Prevádzkujem E-shop a chcela by som predávať aj zákazníkom do ČR. Musím sa registrovať ako platca DPH v Česku? Aké budem mať povinnosti ohľadom platenia DPH v ČR a na Slovensku? Za odpoveď ďakujem! S pozdravom E. Némová
Dobrý deň, od 1.7.2021 nastávajú zmeny v legislatíve pri predaji tovaru na diaľku. V skratke - budete si musieť sledovať, či Vaše predaje do iných členských krajín EÚ (vo Vašom prípade ČR) súkromným osobám či firmám bez IČ DPH nepresiahnu limit 10 000 EUR za kalendárny rok. Aké sú možnosti registrácie po 1.7.2021 sme spísali v článku https://www.superfaktura.sk/blog/zmeny-od-1-7-2021-eshop-a-predaj-tovaru-na-dialku-do-zahranicia/. V ňom je spísaná celá problematika komplexnejšie. Keďže ste zatiaľ neplatiteľ DPH na Slovensku, nezabudnite si sledovať aj obrat pri tuzemských predajoch, pri ktorom ste povinná sa registrovať ako platiteľ DPH na Slovensku.
Dobrý deň, naša spoločnosť registrovaná na Slovensku ide dodávať tovar v Rakúsku, s tým, že tovar bude prepravený našim vozidlom vrámci Rakúska z Wiedne do Gratz. Obrat zatiaľ neriešime, len začíname s fakturáciou. Dodávateľ nám v objednávke uviedol prenesenie daňovej povinnosti podľa ich zákona, " §19 Abs. 1d UStG Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger". Je to tak v poriadku? nemáme sa náhodou registrovať v Rakúsku a odvádzať tam DPH, tým pádom prenesenie nemá byť? Ďakujem Baloghová 0905/816 525
Dobrá otázka, závisí od presného priebehu obchodu. Ak ide tovar zo SR do Rakúska, vtedy dodávate ako platiteľ DPH s oslobodením, tj vlastne s prenosom. Ak dodávate z miesta v Rakúsku, tak naozaj sa pravdepodobne máte registrovať za platiteľa DPH v Rakúsku a odvádzať s miestnou DPH (presný postup samozrejme v rakúskom zákone).
Dobrý deň chcem sa informovať ohľadom prihlásenia DPH v zahraničí : som živnostník platca DPH na Slovensku , pracujem v Belgicku a vykonávam stavebné prace . Zmluvu mám so slovenskou firmou platcovia DPH . Musím sa registrovať ako platca DPH v Belgicku?
S najväčšou pravdepodobnosťou sa musíte registrovať v Belgicku za platiteľa DPH a slovenskému odberateľovi fakturovať za cenu vrátane belgickej DPH. Čiže informujte sa v Belgicku ohľadne belgických pravidiel.
Dobrý deň . Sme Slovenska s.r.o. platca DPH ,budeme nakupovať tovar v Českej Republike následne ho naložíme s našim prostriedkom Poľskému odberateľovi .Pri nákladke budeme mať náklady spojené s pohonnými hmotami .Treba nám zeregistrovat s.r.o.na české DPH?Ďakujem
ďakujeme za dôveru, no odpoveď si vyžaduje podrobnejšie "rozletenie" jednotlivých dodávok (kto, komu, kam) vrátane informácií o tom, ktorý obchod je spojený s prepravou, ktorý partner je pre DPH registrovaný v ktorom štáte a pod. Pre kvalitnú a definitívnu odpoveď odporúčame kontaktovať daňového poradcu
Dobry den, mame na slovensku eshop a chceme nase produkty (kabelky) umiestnit do niektorych butikov v ceskej reublike. Je nutne sa v tomto pripade registrovat aj v ceskej republike na dphcku? Dakujem
Závisí od typu obchodu, resp. zmluvného vzťahu medzi vami. Ak ide napr. o komisionálny predaj, podľa mňa v okamihu predaja došlo k dodaniu tovaru z miesta v ČR a s najväčšou pravdepodobnosťou sa v ČR registrovať musíte (v tom prípade odporúčam kontaktovať českých účtovníkov resp. daňových poradcov).
Dobry den, potreboval by som poradit sme slovenska firma ktora uskutocnuje montazne prace v Nemecku pre nemecku spolocnost (platca DPH) a na tieto prace si najimame slovenskych zivnostnikov. Je potrebné aby nasa spolocnost bola registrovana ako platca DPH v Nemecku podla §7a ? Dakujem pekne.
Z hľadiska DPH-čky je potrebné rozlíšiť, či ide o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Nemecku alebo dodanie tovaru s montážou. V prvom prípade sa podľa všetkého musíte informovať o svojich registračných a daňových povinnostiach v Nemecku, no povinnosť registrácie za platiteľov DPH v Nemecku vznikne Vašim subdodávateľom, v druhom - ak ste platiteľ DPH - fakturujete tovar bez DPH s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.
Dobry den. Ak ponukam ubytovanie na chate cez portal booking.com a zaroven aj mimo neho, potrebujem aj IC DPH? Resp. ak by som vystavoval doklad napr. turistovi z CR (ak by to bola fyzicka osoba a neplatca dph) mimo booking. V ktorom z tychto dvoch pripadov a ci vobec mam v takom pripade povinnost mat ic dph? Dakujem.
Minimálne odporúčame sledovať obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (viac https://www.superfaktura.sk/blog/obrat-pre-povinnu-registraciu-za-platitela-dph-si-musi-kazdy-podnikatel-sledovat-sam/). Okrem toho sa Vás môže týkať povinnosť sa registrovať pre DPH, ak dodávateľ (niektoré) služby (niektorým) odberateľom so sídlom v zahraničí. V prípade turistu z ČR registrácia potrebná nie je (keďže miesto dodania služby je v SR), v prípade bookingu podľa mňa tiež nie, keďže tak či tak poskytujete služby ubytovania priamo klientom (a tiež je miesto dodania v SR). Akurát ma napadá, že ak si booking účtuje províziu za sprostredkovanie, ide vo Vašom prípade o nákup služby a ak je dodávateľom tejto služby firma z EÚ, tak áno, je potrebné sa registrovať a službu sprostredkovania samozdaňovať v slovenskom daňovom priznaní k DPH.
Dakujem za odpoved. Na danovom urade mi povedali, ze ho potrebujem. Je dost problem pre mna zhodnotit to. Ak som to spravne pochopil, ak vystavujem fakturu priamo klientovi (bez ziadneho sprostredkovatela sluzby) tak ic dph nepotebujem bezohladu nato, z ktorej krajiny klient je, pretoze sluzba je poskytovana na uzemi SR? Ale v pripade bookingu (kedze berie provizu) uz ic dph potrebujem?
Áno. Služby ubytovania majú miesto dodania v SR, čiže z tohto dôvodu nie je potrebné sa registrovať (ako je to pri mnohých iných službách a ich poskytovaní odberateľom s prideleným IČ DPH v EÚ). No z dôvodu prijatia (nákupu) služieb podľa mňa áno.
Dobrý deň, sme slovenská firma, plátca dph. Ideme dodávať pre českého dodávateľa tovar. Sklad v ČR sme vyriešili v Brne, externá služba firmou registrovanou v Čechách. Podmienkou našeho budúceho odberateľa /ALZA/ je, aby sme ako slovenská fy mali pridelené české IČ DPH. Viete nám s tým pomôcť? Vďaka.
V podstate sa musíte ako zahraničná firma registrovať v ČR za platiteľa DPH a z predajov v ČR - hrubo povedané - odvádzať českú DPH českému štátu vrátane výkazov a evidencií pre DPH. Pre podrobnejší postup a pomoc odporúčam pozrieť si český zákon o DPH prípadne kontaktovať českého daňového poradcu / účtovníka.
Dobrý deň pán Furmaník. Potrebovala by som si overiť správnosť faktúry za doménu. Klient obdržal fa za doménu od DNS Slovakia, so sídlom v BA a prideleným IČDPH NL. Faktúra je za doménu na obdobie 10 rokov na sumu 199,50+20% DPH. Rozumiem správne, že nerobím samozdanenie, ale uplatním uvedenú DPH? Účtujem v JÚ čiže časovo asi nerozlišujem. Ďakujem.
Máte na mysli "odpočítanie DPH", tak? :) Museli by sme sa pozrieť na túto konkrétnu firmu a jej typ registrácie pre DPH v SR, no ak ide o slovenskú firmu a DPH je uvedená v slovenskej sadzbe 20% (Holandsko má 21%), daná firma má pravdepodobne registráciu v SR a faktúra by mala byť vystavená pod slovenským IČ DPH. Vtedy áno, odpočítanie, slovenská DPH je uplatnená správne (miesto dodania služby je v SR).

Pridať komentár