Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SZČO – platenie odvodov do poisťovní po obnove pozastavenej živnosti 

SZČO – platenie odvodov do poisťovní po obnove pozastavenej živnosti 
Na čo všetko nezabudnúť v prípade pozastavenia živnosti či inej samostatne zárobkovej činnosti, sme si prešli v tomto prehľade. Dnes podrobnejšie na tému znovuzaloženie živnosti a platenie odvodov do poisťovní.

Odvody platené do Sociálnej poisťovne

Platenie odvodov do „Sociálky“ vždy závisí od podnikateľského príjmu v predošlom roku. Sociálka sa pýta: mali ste v predošlom roku príjem ako SZČO (presnejšie: príjem v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov*) vyšší ako 7 824 EUR**?

 

Áno – Potom odo dňa opätovného začatia živnosti či inej samostatne zárobkovej činnosti vám povinnosť platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne znova vzniká. Presnejšie pokračuje. SZČO totiž platí rovnakú sumu, akú platila pred pozastavením. Hoci, ak sa živnosť obnoví ešte pred 1. júlom, odvody sa platia v pôvodnej výške. Ak po 1.7, tak vo výške novej, podľa čísiel v daňovom priznaní k dani z príjmov za predošlý rok. Pozor, ak SZČO podala daňové priznanie za predošlý rok nie v marci, ale v predĺženej lehote do konca júna, tak je prelomovým dátumom až 1. október.

Nie – Do júna (resp. do októbra, ak SZČO podala daňové priznanie až v júni) odvody platíte ešte po starom (ak ste ich teda platiť mali). Po obnovení živnosti resp. inej činnosti po 1. júli (resp. 1. októbri) odvody do sociálky neplatíte. V podstate sa začína akokeby nanovo. Najprv SZČO musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za skončený rok (rok, v ktorom sa podnikanie obnovilo) a povinné odvody prídu až vtedy, ak príjem z podnikania ako SZČO za tento rok bol vyšší ako 7 824 EUR. A to najskôr až v júli, prípadne až v októbri roka nasledujúceho.

Tento test príjmu zo živnosti či inej činnosti v zmysle § 6 ods. 1 či 2 zákona o dani z príjmov za predošlý rok sa deje v podstate vždy: aj v prípade SZČO, ktorá funguje ďalej bez prerušenia ako aj v prípade SZČO, ktorá má živnosť/činnosť pozastavenú a obnovila ju.

 

*povinnosť platiť odvody z príjmov sa vzťahuje na všetky príjmy samostatne zárobkovo činných osôb definované v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Ide aj o živnostníkov, no aj SZČO zapísané v iných registroch (notári, advokáti a pod.) či SZČO bez povinnosti fungovať s oprávnením (autori a umelci). Autori a umelci na rozdiel od ostatných začatie a ukončenie či pozastavenie a opätovné začatie činnosti oznamujú čestným prehlásením
**číslo pre rok 2023, čiže bude sa testovať až v júli 2024

 

A keďže tieto pravidlá môžu znieť zložito, pre istotu príklad:

 

Živnostníčka Andrea začala podnikať ako živnostník v apríli 2021. Odvody so Sociálnej poisťovne od apríla 2021 povinne neplatila – Sociálna poisťovňa „čaká“ na podnikateľské príjmy vykázané v daňovom priznaní k dani z príjmov po prvom skončenom roku podnikania.

 

Po skončení roka 2021 teda Andrea vykázala v daňovom priznaní k dani z príjmov príjmy zo živnosti v sume 30 000 EUR (išlo o príjmy zinkasované od 1.4. do 31.12.2021). Príjmy boli vyššie ako hranica pre povinné platenie odvodov (za rok 2021 išlo o sumu 6 798 EUR). Andrea teda začala platiť prvé mesačné odvody do sociálky v júli 2022. V sume 223,08 EUR.

 

V októbri 2022 však už bolo jasné, že podnikanie Andrei nejde, ako by chcela. Platiť 223 EUR mesačne jej navyše bolo príliš. Svoje podnikanie ako živnostník teda dočasne prerušila – od 1.11.2022 do 31.4.2023.

 

V marci 2023 podala daňové priznanie k dani z príjmov, kde vykázala aj príjmy zo zamestnania ako aj príjmy z podnikania za skončený rok 2022. Tie podnikateľské (zinkasované za 1.1-31.10.2022) boli v sume 15 000 EUR. Čiže viac ako hranica pre povinné platenie odvodov do Sociálky pre rok 2022 (7 266 EUR).

 

 • Ak by Andrea 1. júla 2023 a neskôr mala stále pozastavenú živnosť, odvody do sociálky ako neaktívny živnostník neplatí.
 • Ak by svoju živnosť neprerušila, tak od júla 2023 pokračuje v platení odvodov do sociálky (síce v novej výške 200,72 EUR, ale predsa).
 • Mierna variácia: ak by Andrea daňové priznanie k dani z príjmov za skončený rok 2022 podala až v termíne do 30. júna 2023, odvody v novej výške 200,72 EUR platí až od októbra 2023.

 

A ak ju napr. v máji 2023 – podľa pôvodného plánu – obnoví, tak povinnosť platiť odvody jej znova v podstate pokračuje:

 

  • za máj + jún 2023 ešte v pôvodnej výške 223,08 EUR (podľa daňového priznania 2021 – za rok 2021 totiž prekročila sledovanú hranicu)
  • za júl 2023 už v novej výške 200,72 EUR (podľa daňového priznania 2022 – tu tiež prekročila hranicu)
  • opäť variácia: ak by Andrea daňové priznanie k dani z príjmov za skončený rok 2022 podala až v termíne do 30. júna 2023, odvody za máj až september 2023 platí ešte v starej výške, v tej novej až od októbra 2023.

 

 

Ak by napríklad živnosť obnovila až 1.10.2023, tak do konca septembra 2023 by odvody stále neplatila. Platila by ich počnúc októbrom 2023 v sume 200,72 EUR – stále preto, že jej príjmy za rok 2022 boli vyššie ako hranica pre povinné platenie odvodov.

 

A ak by obdobie pozastavenia trvalo napr. od pôvodného 1.11.2022 napr. až do augusta 2024, tak po obnovení už odvody do sociálnej poisťovne neplatí – v predošlom roku 2023 boli totiž príjmy nulové a teda nižšie ako akákoľvek hranica pre tento rok. Prvýkrát ich bude platiť najskôr až v júli 2025, prípadne až v októbri 2025.

Odvody platené do zdravotnej poisťovne

Na rozdiel od odvodov do Sociálnej poisťovne sa platia dvojakou formou:

 

 • mesačné preddavky
 • prípadný jednorazový nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za skončený rok.
Mesačné preddavky sa počas mesiacov pozastavenej živnosti neplatia. Na mysli máme preddavky z titulu SZČO. Ak však daná osoba nemá počas mesiacov prerušenia iného platiteľa poistného (zamestnávateľ či štát), musí si preddavky platiť sama v zmysle „samoplatiteľ“. Štát je platiteľom poistného v prípade nezamestnaných evidovaných na úrade práce, no napríklad aj mamičiek na rodičovskej či materskej dovolenke, študentov či starobných dôchodcov.

 

Nedoplatok závisí od celkových čísiel z daňového priznania k dani z príjmov za predošlý skončený rok. Poisťovňa vypočíta celkový ročný odvod z podnikateľských príjmov, následne odpočíta zaplatené preddavky a ak niečo „vyšlo“, podnikateľ je povinný túto sumu jednorazovo doplatiť. „Čistý“ živnostník musí za jednotlivé mesiace podnikania v skončenom roku mať zaplatenú aspoň minimálnu sumu (tj napr. 12 mesiacov x minimálny zákonný preddavok roka 2022 70,91 EUR).

 

Živnostník v súbehu so zamestnaním či štúdiom má zdravotnej poisťovni zaplatiť len reálne vypočítanú sumu z vymeriavacieho základu pre odvody. Kombinácií však v praxi môže nastať viacero (napr. aj po zavedení minimálneho preddavku z nízkopríjmových úväzkov zamestnancov), preto nateraz len hrubý princíp.

 

Príklad platenia odvodov do zdravotnej poisťovne:

Naša Andrea zaplatila ako SZČO za január až október 2022 desať mesačných preddavkov v sume 79,31 EUR. Od novembra 2022 do apríla 2023 preddavky neplatila. Od mája 2023 ich platí znova, tentoraz už vo výške, ktorú stanovila zdravotná poisťovňa na jednotlivé mesiace roka 2023 ešte v ročnom zúčtovaní za rok 2021, tj 94,22.

 

Z podnikateľského príjmu 15 000 EUR za rok 2022 jej zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za 2022 vyčíslila:

 

 • celkový ročný odvod 2022 565,28 EUR
 • odpočítala preddavky 10 x 79,31 EUR, tj 951,72 EUR
 • výsledkom tentoraz nie je nedoplatok, ale preplatok 386,44 EUR. Tento poisťovňa zašle Andrei na účet – no znížený o zrážkovú daň z príjmov, tj iba v sume 313,02 EUR.
 • stanovila mesačné preddavky od januára 2024 na sumu 47,11 EUR. Túto sumu bude Andrea platiť iba v prípade, ak bude mať v januári (a ďalších mesiacoch 2024) aktívnu živnosť v súbehu napr. so zamestnaním. Ak bude „čistým“ živnostníkom, preddavky bude platiť v minimálnej zákonnej výške 91,28 EUR.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár