Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kedy vystaviť doklad z ERP a kedy stačí iba príjmový doklad?

Kedy vystaviť doklad z ERP a kedy stačí iba príjmový doklad?

Niekedy nám predavač v obchode vydá doklad z registračky, inokedy zas dostaneme do ruky tlačivo zvané „Príjmový pokladničný doklad“. Aký je medzi nimi rozdiel alebo čo majú spoločné? A kedy musia podnikatelia vystaviť doklad z ERP a kedy zas nie?

Po každom obchode/pohybe musí vzniknúť doklad

Každý podnikateľ je po uskutočnení situácie, ktorú môžeme nazvať „účtovný prípad“, povinný vyhoviť doklad, presnejšie účtovný doklad so správnymi náležitosťami podľa zákona o účtovníctve. Môže ísť o predaj tovaru či služby (vtedy je dokladom napr. faktúra či zmluva), inkaso peňazí za ne (hotovostný doklad) či napr. zúčtovanie miezd a ich výplata (dokladom je výstup z mesačnej uzávierky miezd a napr. hotovostné úhrady miezd). Túto povinnosť majú de facto všetci podnikatelia – aj napr. SZČO s daňovou evidenciou či paušálnymi výdavkami, ktorí nemusia viesť vyslovene podrobné účtovníctvo.

Ak podnikateľ prijme peniaze za predaj svojho tovaru/služby – bez ohľadu na skutočnosť, či ide o úhradu už predtým vystavenej faktúry/zmluvy alebo prijíma peniaze bez faktúry – musí teda tiež vystaviť doklad. Dokladom, ktorý preukazuje príjem hotovosti, je v praxi príjmový pokladničný doklad. Na základe neho neskôr účtovník zaúčtuje príjem peňazí do príslušnej firemnej pokladnice.

… a pri niektorých obchodoch špeciálny doklad z registračky

Okrem toho však existuje aj akási ďalšia „nadpovinnosť“ – niektorí podnikatelia musia prijatú hotovosť „prehnať“ cez elektronickú registračnú pokladnicu resp. virtuálnu registračnú pokladnicu (ERP/VRP). Ktorí a kedy?

Povinnosť zaevidovať prijaté peniaze – konkrétne prijatú tržbu, preddavok či úhradu faktúry – má spravidla každý podnikateľ

  • ktorý predáva tovar – vo vlastnej predajni či inom predajnom mieste
  • ktorý predáva služby uvedené v prílohe zákona o elektronickej registračnej pokladnici – čiže na niektoré typy služieb a podnikateľoch ich poskytujúcich sa povinnosť používať ERP vzťahuje, na niektorých nie. „Registračka“ je povinná napr. v prípade reštaurácií, fotografov či kaderníctiev.

V ERP/VRP sa evidujú peniaze prijaté pri platbe:

  • v hotovosti
  • platobnou kartou
  • stravovacou, darčekovou či inou poukážkou

Používanie ERP je teda akýmsi ďalším nástrojom, ktorým chce štát zabezpečiť, aby podnikatelia nevystavovali napr. príjmové pokladničné doklady, ktoré potom napr. nezaúčtujú do účtovníctva či inak nepriznajú. Prečo sa povinnosť evidovať cez ERP týka len niektorých podnikateľov a nie všetkých, je na polemiku, no skutočnosť je jednoducho taká.

Resumé

  • príjmový pokladničný doklad pri prijatí peňazí v hotovosti prípadne vo forme poukážok vystavujú v praxi podnikatelia, ktorí nepodliehajú povinnosti evidovať svoje tržby v ERP
  • podnikatelia predávajúci tovar a podnikatelia predávajúci služby uvedené v zákone o ERP sú povinní vystaviť vlastne špeciálny príjmový doklad – a to doklad vygenerovaný z ERP/VRP. Na základe neho neskôr môže samotný podnikateľ vo svojej manažérskej evidencii alebo jeho účtovník v oficiálnom účtovníctve zaevidovať tržbu v danej pokladnici – buď denný na základe dennej uzávierky z ERP/VRP alebo mesačne. Samozrejme, keď na základe takéhoto dokladu evidujete príjem v pokladnici (v SuperFaktúre či účtovnom softvéri), pokladnica pre túto sumu vygeneruje ďalší príjmový pokladničný doklad 🙂 Najmä na účely dodržania číslovania či konzistentnosti – tento však už zákazníkovi vydať nemusíte.

Tip pre manažérsku resp. oficiálnu pokladnicu: Pokladnica v SuperFaktúre: evidujte svoje hotovostné príjmy a výdavky

Pridať komentár