Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Ako viesť (a viesť ešte vôbec) jednoduché účtovníctvo?

Ako viesť (a viesť ešte vôbec) jednoduché účtovníctvo?

SZČO nemusia viesť jednoduché účtovníctvo, viete prečo? SZČO – tj živnostníci a iní „malí“ podnikatelia – si často myslia, že jednoduché účtovníctvo je skutočne jednoduché: minimálne jednoduchšie ako podvojné a ako také ho určite zvládnu buď sami alebo za pomoci rodinných príslušníkov. Názor mnohých účtovníkov z praxe je však tak trochu opačný: práve to podvojné je možno prehľadnejšie a jasnejšie. V každom prípade má podnikateľ pri výbere spôsobu svojho „papierovania“ 3 možnosti – prejdeme si ich od najjednoduchšej po najzložitejšiu.

SZČO, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky

Áno, od svojich príjmov si na účely výpočtu dane neodpočítavajú výdavky skutočné (teda tie, ktoré naozaj vynaložili), ale fiktívnych paušálnych 40%  (aktualizácia pre rok 2017: 60% paušálne výdavky) z podnikateľských príjmov. K tejto úžasnej daňovej výhode patrí ďalšia: podnikateľovi stačí viesť evidenciu pohľadávok (tj najmä faktúr) a zinkasovaných príjmov, a niektorým z nich aj jednoduchú evidenciu zásob (materiálu a tovaru). Nič viac. V každom prípade nejde o „účtovníctvo“, iba jednoduchú evidenciu, ktorú – priebežne či jednorazovo – zvládne podnikateľ sám. Paušálne výdavky a spomenutú „minievidenciu“ si môže vybrať každý podnikateľ, ktorý nie je celoročne platiteľom DPH.

SZČO so skutočnými výdavkami: môžu viesť daňovú evidenciu

Daňová evidencia je opäť akýmsi zjednodušením pre podnikateľov. Nemusia viesť komplikované jednoduché účtovníctvo: nepodliehajú teda účtovným predpisom a nehrozia im ani príslušné sankcie. Postačí viesť evidenciu daňových príjmov a výdavkov. Tu sa už odporúča nespoliehať sa len na seba – spôsob, ako rôzne daňové výdavky vypočítať či uplatniť, je často zložitý a treba sa vyznať v zákonoch. Daňovým, odvodovým či prípadne mzdovým zákonov teda podnikateľ podlieha naďalej a za nesprávne vyčíslený základ dane hrozia skutočné sankcie. V každom prípade odporúčame viesť daňovú evidenciu radšej priebežne, než jednorazovo po skončení roka – podnikateľ alebo jeho účtovník sa tak vyhne nárazovému stresu a možným chybám, naopak, pravidelnou vzájomnou komunikáciou môžu byť „papiere“ v poriadku.

A jednoduché účtovníctvo – používa ho ešte vôbec niekto?

Podľa nových pravidiel platných od začiatku roka 2014 (áno, pre rok, ktorý v tomto čase uzavierame) si môže svoje príjmy a výdavky evidovať formou daňovej evidencie úplne každý podnikateľ. Odpadli teda obmedzenia, ktoré túto možnosť limitovali len na podnikateľov s nízkym obratom či firmy bez zamestnancov. Týmto spôsobom sa môže takmer každý SZČO vyhnúť predsa len prácnejšiemu jednoduchému účtovníctvu a rovnako aj hrozbe pokút za jeho nesprávne vedenie. Celá komplikovaná sústava jednoduchého účtovníctva tak trochu stráca zmysel, hoci ju z hľadiska zotrvačnosti a vyladeného systému môžu ešte používať mnohí účtovníci. Odpoveď na otázku z nadpisu teda znie: vyberte si radšej daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky, zjednodušite si (podnikateľský aj osobný) život.

Jednoduché účtovníctvo online?

Komunikovať či pracovať online je dnes už akýmsi bežným štandardom. Je možné mať svoje účtovníctvo online? Vie v tomto pomôcť podnikateľom SuperFaktúra?

SuperFaktúra poskytuje:

    • online fakturáciu – faktúry sú na webe aj pre podnikateľa – ktorý má k nim prístup odkiaľkoľvek – a rovnako aj pre jeho účtovníka, ktorý si ich môže ľahko stiahnuť do svojho účtovného softvéru. Napr. jednorazovo po skončení mesiaca – vytlačí si jediné pdf so všetkými vystavenými faktúrami a do niektorých softvérov ich dokonca dokáže aj naimportovať
    • online náklady – účelom evidencie „Náklady“ je poskytnúť prehľad o výdavkoch pre samotného podnikateľa. Pre ich spracovanie v účtovníctve si uložené prílohy (tj došlé faktúry a iné doklady) môže stiahnuť jeho účtovník alebo – ak sú jednotlivé položky v „Nákladoch“ zadané v správnych daňových sumách, je možné export v Exceli použiť ako podklad pre daňovú evidenciu.
    • online bankové výpisy – prioritne slúžia na prehľad o uhradených položkách pre podnikateľa, rovnako však nemusí úhrady dohľadávať jeho účtovník a vie si predtým naimportované bankové výpisy stiahnuť na účely účtovníctva
    • pokladničné doklady online – hotovostné pohyby, ktoré podnikateľ uskutočnil a eviduje si ich v „Pokladnici“, je možné použiť ako účtovné doklady.

Pridať komentár