Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Študent živnostník a dane + odvody: čo všetko sa naňho vzťahuje

Do veľkej miery sa naňho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatných živnostníkov, resp. SZČO. Rozdiely sú najmä v platení odvodov do zdravotnej poisťovne – v určitých situáciách zaplatí študent-živnostník menej. Prejdeme si však pravidlá pre daň z príjmov, sociálne odvody aj DPH.

Daň z príjmov

Na živnostníka študenta i neštudenta sa vzťahujú tieto úľavy:

  • od svojich príjmov z podnikania si môže odpočítať predovšetkým „úžasné“ paušálne výdavky vo výške 60% – 60% zo svojich príjmov jednoducho nezdaní. Viac: Paušálne výdavky: živnostníci nimi ušetria peniaze aj starosti. Zdaní len zvyšok, no aj ten si môže znížiť.
  • od príjmov si odpočíta aj všetky prípadné odvody, ktoré zaplatil do zdravotnej a sociálnej poisťovne – ak ich teda vôbec platil. Uvedené platí aj pre SZČO s paušálnymi ako aj pre SZČO s reálnymi nákladmi.
  • nezdaniteľnú časť na seba – základnou sumou pre r. 2018 je 3 830,02 EUR, od sumy základu dane 19 948 EUR (t.j. rozdielu medzi príjmami a výdavkami) sa však táto úľava s rastúcim príjmom znižuje.
  • nezdaniteľnú časť na manželku/manžela – po splnení určitých podmienok.

Z výslednej sumy vypočíta daň v sadzbe 19%. Ak by výsledná suma bola vyššia ako 35 268,06 EUR (číslo pre rok 2018), tak z rozdielu nad túto sumu sa platí daň v sadzbe 25%.

Rovnako ako „čistí“ živnostníci si daň môže po splnení určitých podmienok znížiť aj o daňový bonus na dieťa – v sume 21,56 EUR na jedno dieťa mesačne.

Zdravotné odvody

V tomto prípade je študent-živnostník vo výhode:

Ak by bol iba „čistým“ živnostníkom bez kombinácie so štúdiom, musel by zaplatiť aspoň minimálny mesačný preddavok za každý mesiac podnikania. T.j. v r. 2018 ide o mesačnú sumu 63,84 EUR, pri podnikaní počas celého roka o sumu 766 EUR. A to aj v prípade, že zarobil nulu, bol v mínuse alebo z jeho základu dane z príjmu by sme zákonným výpočtom vypočítali nižšie odvody. Ak však zarobí viac a z jeho základu dane v daňovom priznaní vychádzajú celkové ročné odvody do zdravotnej poisťovne vyššie ako už zaplatené minimum, tak si zdravotná poisťovňa bude pýtať rozdiel-nedoplatok.

Ako živnostník popri štúdiu:

  • v prvý rok nemusí mesačné preddavky platiť vôbec, prípadne ich môže platiť v dobrovoľnej výške
  • po skončení roka zaplatí zdravotné odvody v skutočne vypočítanej výške podľa základu dane v daňovom priznaní – nemusí teda platiť ročné minimum 766 EUR, ako „čistý“ živnostník. Ak mu podľa jeho výsledkov vyjde napr. zaplatiť 150 EUR, zaplatí len týchto 150 EUR. Ak bude na nule či v mínuse, nezaplatí nič.

Od nasledujúceho roka platí mesačné preddavky rovnako vo výške vypočítanej z jeho posledného daňového priznania. A táto môže byť tiež nižšia ako mesačný preddavok 63,84 EUR v prípade „čistého“ živnostníka – napr. 10, 26 či 48 EUR. Konkrétne: ak sa študent stane živnostníkom v r. 2018, preddavky vypočítané zdravotnou poisťovňou platí až od januára 2020.

Viac o minimálnych mesačných odvodoch

Viac o sume nedoplatku, ktorý za skončený rok vypočíta zdravotná poisťovňa

Viac o rozdieloch medzi živnostníkom „popri“ a „čistým“ živnostníkom

Sociálne odvody

Vo vzťahu k Sociálnej poisťovni platia pre študenta rovnaké pravidlá ako pre ostatných živnostníkov a SZČO:

  • ak jeho príjmy z podnikania za ukončený kalendárny rok presiahnu zákonnú hranicu (pre r. 2018 ide o 5 724 EUR), od júla nasledujúceho roka začínajú platiť odvody do Sociálnej poisťovne. A to v sume vypočítanej na základe daňového priznania, no v každom prípade v minimálnej sume 151,16 EUR (2018). Bez ohľadu na to, či sú študentmi alebo nie
  • ak jeho príjmy z podnikania za ukončený kalendárny rok sú nižšie alebo rovné ako táto suma, odvody neplatia v podstate ďalší rok. Znova sa však táto hranica bude prehodnocovať o rok neskôr na základe výsledkov z posledne podaného daňového priznania.

DPH: daň z pridanej hodnoty

Je to samostatná, ďalšia daň, ktorá sa týka iba časti podnikateľov:

4 komentáre

Dobrý deň, ako je to prosím s dobrovoľne platenými odvodmi, napr. poistenie v nezamestnanosti. Ďakujem, Martin
Predpokladám, že sa pýtate na situáciu SZČO: ak je SZČO poistená v SP, tj platíte si povinné odvody, je možné sa dobrovoľne pripoistiť aj pre poistenie v nezamestnanosti pre prípadnú budúcu dávku v nezamestnanosti. V tomto prípade nie je rozdiel, či ide o "čistého" živnostníka a živnostníka-študenta.
Zdravim , pracujem momentalne cez leto v zahranici , som student , zivnost budem mat otvorenu na 3 mesiace , pri prijme 3000 eur je nutne platit dan ? 20 % alebo vobec nic , za skoru odpoved dakujem :)
V akej sume bude celková daň z príjmov za daný rok, závisí od celkových ročných príjmov a ešte niekoľkých parametrov/informácií. V daňovom priznaní sa spočítajú príjmy aj zo zamestnania (v SR i v zahraničí) aj zo slovenskej živnosti, prípadne iné. Daň môže nejaká vyjsť, no aj nemusí :)

Pridať komentár