Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Študent živnostník a dane + odvody: čo všetko sa naňho vzťahuje

Študent živnostník a dane + odvody: čo všetko sa naňho vzťahuje

Článok je aktualizovaný pre rok 2023.

Pre študenta je založenie živnosti jednoduchým a rýchlym spôsobom ako si začať zarábať popri škole. Založenie živnosti je však rýchle a navyše prvý rok nemusíte platiť odvody, vďaka čomu sa nedostanete do mínusu. Zdravotné poistenie za študenta platí štát a odvody do Sociálnej poisťovne nemusí prvý rok platiť žiadny živnostník. Študent-živnostník má oproti bežnej živnosti výhodu napríklad v zdravotných odvodoch.

Do veľkej miery sa na študentskú živnosť vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatných živnostníkov resp. SZČO. Rozdiely sú najmä v platení odvodov do zdravotnej poisťovne – v určitých situáciách zaplatí študent-živnostník menej. Prejdeme si však pravidlá pre daň z príjmov, sociálne odvody študentov aj DPH.

Daň z príjmov

Pre študenta-živnostníka platia v prípade daní rovnaké pravidlá ako pre všetkých. Môže využiť tieto úľavy:

  • Od svojich príjmov z podnikania si môže odpočítať predovšetkým „úžasné“ paušálne výdavky vo výške 60 % zo svojich príjmov – tie jednoducho nezdaní. Zdaní len zvyšok, no aj ten si môže znížiť.
  • Od príjmov si odpočíta aj všetky prípadné odvody živnostníka (študenta), ktoré zaplatil do zdravotnej a sociálnej poisťovne – ak ich teda vôbec platil. Uvedené platí aj pre SZČO s paušálnymi ako aj pre SZČO s reálnymi nákladmi.
  • Nezdaniteľnú časť na seba – základnou sumou pre r. 2023 je 4 922,82 EUR, od sumy základu dane 21 754,18 EUR (t.j. rozdielu medzi príjmami a výdavkami) sa však táto úľava s rastúcim príjmom znižuje.
  • Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela – po splnení určitých podmienok.

Z výslednej sumy vypočíta za rok 2023 daň:

  • v sadzbe 15 % (pri ročných zdaniteľných príjmoch maximálne 49 790 eur)
  • v sadzbe 19 % resp. 19 % + 25% (pri ročných zdaniteľných príjmoch prevyšujúcich 49 790 eur). Kombinácia sadzieb 19 % + 25 % sa použije pri základe dane (rozdiel medzi príjmami) nad 41 445,46 EUR (suma pre rok 2023).

Rovnako ako „čistí“ živnostníci si daň môže po splnení určitých podmienok znížiť aj o daňový bonus na dieťa.

Zdravotné odvody a študenti

Rozdiel medzi „zdravotnými odvodmi“ a „preddavkami na zdravotné poistenie“ spočíva v tom, že odvody sa platia po podaní daňového priznania. Z ročného zúčtovania sa vypočíta výška odvodov (14 % z vymeriavacieho základu) a od tejto sumy sa odpočíta suma všetkých preddavkov, ktoré zaplatil. Niekedy študentovi-živnostníkovi vznikne povinnosť doplatiť rozdiel, prípadne dostane naspäť preplatok alebo sa výška preddavkov rovná výške odvodov, a teda výsledok je nula.

V tomto prípade je študent-živnostník vo výhode:

Ak by bol iba „čistým“ živnostníkom bez kombinácie so štúdiom, musel by zaplatiť aspoň minimálny mesačný preddavok za každý mesiac podnikania. T. j. v roku 2023 ide o mesačnú sumu 84,77 EUR, pri podnikaní počas celého roka o sumu 1 017,24 EUR (suma pre rok 2023). A to aj v prípade, že zarobil nulu, bol v mínuse alebo z jeho základu dane z príjmu by sme zákonným výpočtom vypočítali nižšie odvody.

Ak však zarobí viac a z jeho základu dane v daňovom priznaní vychádzajú celkové ročné odvody do zdravotnej poisťovne vyššie ako už zaplatené minimum, tak si zdravotná poisťovňa bude pýtať rozdiel – nedoplatok.

Ako živnostník popri štúdiu:

  • v prvý a druhý rok podnikania nemusí mesačné preddavky platiť vôbec, prípadne ich môže platiť v dobrovoľnej výške,
  • po skončení roka zaplatí zdravotné odvody v skutočne vypočítanej výške podľa základu dane v daňovom priznaní – nemusí teda platiť ročné minimum 1 017,24 EUR (2023), ako „čistý“ živnostník. Ak mu podľa jeho výsledkov vznikne povinnosť napr. zaplatiť 150 EUR, zaplatí len týchto 150 EUR. Ak bude na nule či v mínuse, nezaplatí nič.

Od nasledujúceho roka platí mesačné preddavky rovnako vo výške vypočítanej z jeho posledného daňového priznania. A táto môže byť tiež nižšia ako minimálny mesačný preddavok 84,77 EUR v prípade „čistého“ živnostníka – napr. 10, 26 či 48 EUR.

Konkrétne: ak sa študent stane živnostníkom v r. 2023, počas roka 2023 a 2024 preddavky do zdravotnej poisťovne platiť nemusí (prípadne ich platí v dobrovoľnej výške). Preddavky vypočítané zdravotnou poisťovňou platí až od januára 2025.

Viac o rozdieloch medzi živnostníkom „popri“ a „čistým“ živnostníkom

Sociálne odvody

Výška minimálnych odvodov závisí od určenia minimálneho vymeriavacieho základu. Výška minimálneho vymeriavacieho základu sa určuje podľa priemernej mesačnej mzdy za posledné dva roky. V roku 2023 sa teda počíta podľa priemernej mesačnej mzdy v 2021 (1 211 EUR).

Vo vzťahu k Sociálnej poisťovni platia pre odvody študenta rovnaké pravidlá ako pre ostatných živnostníkov a SZČO:

  • Ak jeho príjmy z podnikania za ukončený kalendárny rok presiahnu zákonnú hranicu (pre rok 2022 ide o 7 266 EUR / pre rok 2023 ide o 7 824 EUR), od júla nasledujúceho roka začínajú platiť odvody do Sociálnej poisťovne. A to v sume vypočítanej na základe daňového priznania, no v každom prípade v minimálnej sume 200,72 EUR (suma pre rok 2023). Bez ohľadu na to, či sú študentmi alebo nie.
  • Ak jeho príjmy z podnikania za ukončený kalendárny rok sú nižšie alebo rovné ako táto suma, odvody študent neplatí v podstate ďalší rok. Znova sa však táto hranica bude prehodnocovať o rok neskôr na základe výsledkov z posledného podaného daňového priznania.

DPH: daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je samostatná, ďalšia daň, ktorá sa týka iba časti podnikateľov:

Platitelia DPH sú od 15.11.2021 povinní oznamovať finančnej správe svoje bankové účty. S tým súvisí aj ďalšia zmena od 1.1.2022, a to vrátenie nadmerného odpočtu len na registrovaný bankový účet.

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

65 komentárov

Dobrý deň, chcel som opýtať, mám živnosť prvý rok teda v 2023 som začal. Som študentom VS školy, teda živnostník študent. Zaujíma ma koľko približne bude odo mňa chcieť zdravotná poisťovňa zaplatiť, čo sa týka asi odvod z príjmu. Kedže tie predavky platiť nemusím resp. štát za mna platí zdravotné (prvý a druhý rok). Prijem som mal necelých 4400 Eur približne len. Alebo ako si to vyrátam. Jedna pani vyššia sa pýtala na niečo podobné a napísali ste jej že približne 180+ z príjmu 4800.
áno, to je približný výpočet :) V principe zoberiete základ dane z príjmov (najčastejšie príjem mínus paušálne výdavky 60%), vydelíte koeficientom 1,486 a vynásobíte sadzbou (za starý rok ešte 14%)
Dobrý deň prajem, mám otázku k téme živnosť študenta. Je možné mať urobenú živnosť na rovnaké činnosti ako študent vykonáva v rámci vedľajšej brigády? Alebo je potrebné mať uvedené iné činnosti v živnosti ako je vykonávaná brigáda. Je to ošetrené niekde v zákone prosím? Ďakujem
Toto vám naisto nepoviem, je to vlastne mimo téme článku, skôr je to otázka na právnika. No v praxi môže s podnikaním mať "problém" skôr zamestnávateľ
Dobrý deň, som živnostník študent a môj príjem toho roku z podnikania je cca 7200€. Avšak chcem ísť pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta a uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Ak na dohodu zarobím v tomto roku napr. + 2000€ vznikne mi povinnosť platiť socialne odvody? Druhá otázka mám do daňového priznania pridať aj príjem z dohody ? Ďakujem veľmi pekne vopred za odpoveď
Do daňového priznania k dani z príjmov určite uvádzate všetky zdaniteľné príjmy - teda aj príjmy zo živnoti ako aj zo zamestnania (vrátane "dohôd"). Odvody do SP platíte v princípe aj z príjmov z dohody aj z príjmov zo živnosti. Pri dohode závisí od výšky príjmu (do 200 EUR mesačne ich neplatíte a to pri správnom uplatnení odvodovej úľavy), zo živnosti až po roku, v ktorom príjem zo živnosti bude vyšší ako 7 266 EUR. Nezdaniteľnú časť základu dane si v konečnom dôsledku uplaňujete len raz za všetky aktívne príjmy - pri dohode si viete vybrať, či si ju uplatníte na mesačnej báze alebo až po skončení roka v daňovom priznaní.
Dobrý deň, som študentom 3. ročníka VŠ (plánujem pokračovať ďalšie 2 roky v štúdiu). Mám dohodu o brigádnickej činnosti, v ktorej si uplatňujem odvodovú úľavu spolu s vyhlásením na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD. Plánujem prejsť na živnosť, pri ktorej budem mať odmenu vo výške 1 300 EUR. Chcel by som sa spýtať, či mojej živnosti nebude prekážať práca na dohodu, hlavne pokiaľ ide o nezdaniteľnú časť ZD. Je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť ZD aj pri brigáde a osobitne aj pri živnosti?
Prekážať by nemala, hoci pre právnu ochranu navrhujem si prejsť danú dohodu, či podnikateľská činnosť s ňou nebude v konflikte (prípadne sa rovno poradiť so zamestnávateľom). Nezdaniteľnú časť si tak či tak uplatňujete iba jednu, tj v jednej sume za celý rok - v konečnom dôsledku v daňovom priznaní k dani z príjmov za daný rok.
Dobrý deň, syn je študent VŠ - od marca 2022 pracuje pre internetový denník, kde nemá žiadny pracovný pomer, má zmluvu o dielo, vystavuje si mesačne faktúru na cca 800 eur. Nemá zatiaľ založenú živnosť, nič. Bude v marci 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmu. Nevieme či je pre neho "výhodnejšie" založiť si živnosť. A je to povinnosť alebo ako to je? Nevyznáme sa v tejto problematike. Poradíte nám prosím. Ďakujem. A. Lukáčová
Do veľkej miery závisia povinnost od samotnej zmluvy, resp. od reálneho obsahu zmluvy. Ak ide o poskytovanie služieb, živnosť mal dávno mať, inak podniká nelegálne. Akonáhle by išlo o vytvorenie diela a poskytnutie licencie na jeho používanie (tj obsahom zmluvy by boli autorské práva), tak už mal mať aspoň registráciu na DÚ. V oboch prípadoch je však SZČO, čiže niektorá z registrácií byť musí (resp. byť musela).
Dobrý deň, môže mať študent živnosť, a popri tom uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta pre inú firmu? Ak áno ako to bude s daňovým priznaním?
Ak neporušuje podmienky konkrétnej pracovnej zmluvy (aj dohoda je vlastne pracovnou zmluvou), tak prečo nie? V daňovom priznaní musí priznať a zdaniť všetky svoje príjmy - tj príjmy živnostníka ako aj zamestnanca/dohodára, prípadne iné príjmy.
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či môžem ako študent živnostník požiadať o príspevok na podnikanie. Ďakujem.
Ohľadom informácii o podmienkach a možnostiach získania príspevku odporúčam obrátiť sa na príslušný miestny úrad, pod ktorý spadáte, prípadne si podrobne prejsť pravidlá príspevku, o ktorý sa zaujímate.
Dobrý deň. Prosím Vás, viete mi poradiť ohľadne odvodov/preddavkov do zdravotnej poistovne popri štúdiu? V r. 2019 som si založil živnosť (preddavky som neplatil), po ukončení roka som podal daňové priznanie a teda následne po skončení roka (2019) zaplatí zdravotné odvody v skutočne vypočítanej výške podľa základu dane v daňovom priznaní. Následne som za rok 2020 takisto neplatil preddavky a ani nepodávam daňové priznanie, nakoľko môj zárobok činil 0€. 1. Tj. v nasledujúcom zúčtovaní mi nevznikne žiaden nedoplatok a nemal by som teda platiť nič zdravotnej poistovni, tak ako sa píše v článku "Ak bude na nule či v mínuse, nezaplatí nič." Chápem to správne? 2. Od Januára tohto roku 2021 mi už teda vznikla povinnosť platiť preddavky, ktoré mi boli vypočítané na základe posledného daňového priznanie (Niečo okolo 40€ to vyšlo). Tj aktuálne mi prišli neuhradené pohľadávky za mesiac Január až Marec, ktoré je potrebné zaplatiť? Resp. moja otázka znie, ak budem teraz celý nasledujúci rok platiť preddavky vo vopred vypočítanej sume (cca tých 40e), avšak daný rok nemám v pláne preukazovať žiadnu pracovnú činnosť, resp. predpoklad je, že nič nezarobím, tak ak po ukončení roka teda nepodám daňové priznanie, tj. nebude evidovaný žiaden zárobok, tak následne v ročnom vyúčtovaní od zdravotnej poistovne mi to výde tak, že zaplatené preddavky mi budú vrátené? Alebo sa tam potom aj pri 0 zárobku vypočítava nejaké minimum z niečoho, popr. sa to vypočíta z posledného mnou podaného daňového priznania? - Týmpádom bude pre mna vhodnejšie vzniknuté pohladávky zaplatiť a následne prerušiť činnosť živnosti, nakoľko nepredpokladám žiaden zárobok za rok 2021, hej? Snáď som to napísal aspoň trocha zrozumiteľne, vopred ďakujem za odpoveď..:) AK
1 podľa mňa žiaden nedoplatok 2 nuž zaplatené preddavky Vám síce vrátia, ale zdanené daňou z príjmov v sadzbe 19% - výhodnejšie je teda živnosť rovno zrušiť a preddavky zbytočne neplatiť. A ak bude treba, znova ju založiť
Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom živnosti študenta. Som v 5. ročníku na vysokej škole a štátnice budem mať cca na konci mája. Platí pre mňa založenie študentskej živnosti kým mám titul študenta, teda mám čas do konca mája si založiť študentskú živnosť a budem mať všetky úlavy ? Alebo musím študovať počas prvého roku živnosti ? Ďakujem
Ono tie úľavy sa týkajú iba zdravotného poistenia a vo Vašom prípade najmä platenia nižších preddavkov resp. neplatenia preddavkov počas mesiacov štúdia. Tj ak časť roka budete študentkou a časť nie, tak v konečnom dôsledku po skončení roka si z podnikateľských výsledkov zdravotná poisťovňa zoberie svoje.
Dobrý deň, chcem sa informovať vo veci povinnosti podania daňového priznania v mojom prípade. Som študentom vysokej školy a popri štúdiu mám zriadenú aj študentskú živnosť. Moje príjmy z tejto činnosti za minulý rok nepresiahli sumu 2 207,10€ ako je uvedené na stránke https://podpora.financnasprava.sk/065661-Kedy-fyzickej-osobe-nevznik%C3%A1-povinnos%C5%A5-poda%C5%A5-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie-.Vzniká mi napriek tomu povinnosť podať daňové priznanie alebo nie? Doteraz som daňové priznanie vždy podával aj napriek nižším zárobkom, ale mám momentálne rôzne informácie, čiže by som potreboval poradiť. Vedeli by ste mi podať nejaké bližšie informácie? Informácie, ktoré som dostal od známej, citujem "Pre študentov, ktorí podnikajú a nepodajú daňové priznanie sa zatiaľ nevie z akej sumy a v akej výške budú platiť zdravotné odvody v roku 2022, preto si myslím, že je lepšie podať daňové priznanie a bude jednoznačne daná suma vymeriavacieho základu pre výpočet ZP." Celkom tomu nerozumiem a potreboval by som to vysvetliť jednoznačnejšie. Ďakujem pekne za odpoveď a radu.
Daňové priznanie nemusíte podať a podľa tým pádom nezaplatíte daň (lebo "nevyjde"). So zdravotnými odvodmi má známa trochu pravdu - zdravotné odvody za daný rok v nejakej sume zaplatíte (ale stále nižšej ako čistý živnostník, ako píšem v článku) a hlavne od januára 2022 budete platiť aj nejaké preddavky (tiež pravdepodobne nižšie ako čistý živnostník). A to sa skutočne odvíja od základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov a ten či tak poisťovňa potrebuje. Ak priznanie nepodáte, vyrubí Vám minimálne zákonné odvody čistého živnostníka, tj 12 x 70,91 EUR. Čiže radšej podajte :)
Je to skutočne tak, že vyrubí minimálne zákonné odvody čistého živnostníka, tj. 12 x 70,91 EUR? Informoval som sa na zdravotnej poisťovni a nič také mi nepovedali. Vďaka.
Určite áno.
Informoval som sa dnes na zdravotnej poisťovni a tam mi pani povedala, že pokiaľ nepodám daňové priznanie automaticky sa to v ročnom zúčtovaní vyráta z nuly akoby som nemal žiadne príjmy za daný rok. Nič nevravela o tom, že by sa potom tie predavky mali vzťahovať na tú plnú sumu akú platí neštudent živnostník. Stále teda dostávam dvojaké informácie a už by som skutočne rád vedel kde je pravda. V princípe mi nevadí priznanie podať ale chcem v tom mať jasno, musí to byť predsa nejak zrejme definované. Viete mi ešte poradiť? Vďaka.
Ak daňové priznanie k dani z príjmov nepodáte - keďže vzhľadom na príjmy nižšie ako polovica nezdaniteľnej časti (za 2020 ide o 2207,10 EUR) ho podať nemusíte - tak nielenže neplatíte daň z príjmov, ale ani odvody. žiadne. Teda ani tie do zdravotnej poisťovne. Presnejšie: neplatíte mesačné preddavky. Po skončení nasledujúceho roka (2021) Vám zdravotná poisťovňa vypočíta a vyrubí prípadné odvody z daňového priznania k dani z príjmov za tento rok (2021) - ak ho teda podáte a podať máte. Či už minimálne zákonné (tj ak budete čistým živnostníkom) alebo tie reálne vypočítané zo základu dane z príjmov (ak ste "živnostníkom popri", tj popri štúdiu).
Viete mi dodať k tomu aj nejaký zdroj odkiaľ máte tieto informácie? Vďaka.
Dobrý deň, prosím Vás správne chápem, že ako študent živnostník (živnosť založená 1.4.2020) : - mesačne odvody do SP platím, ak som za rok 2020 presiahol príjmy 6552€ - aky ročný príjem nemôžem presiahnuť aby som neplatil odvody do ZP? - daň z príjmu platím až keď presiahnem ročný príjem myslím okolo 47000€? - to sa mna netýka. Ďakujem pekne za Vašu odpoveď a prajem pekný deň.
So sociálkou súhlasím. No zdravotné odvody nejaké tak či tak zaplatíte - no ako píšem v článku, nižšie v porovnaní so situáciou, keby ste študentom neboli. A daň z príjmov závisí od zárobku, presnejšie základu dane: spočítajte si príjmy zinkasované od 1.1 do 31.12.2020, odpočítajte 60%, nezdaniteľnú časť 4 414,20 EUR a zo zvyšku platíte daň v sadzbe 15%.
Dobrý deň, v roku 2020 som pracoval na TPP a tiež na dohodu. Celý rok som bol študentom VŠ denná forma. Môj úhrn zdaniteľných príjmov bol približne 6800€. Sociálne a zdravotné približne 650€ a preddavok na daň približne 600 €. Chcem sa informovať či mám čakať po daňovom priznaní, že budem doplácať štátu peniaze alebo nie, prípadne ako viem túto sumu vypočítať. Ďakujem pekne.
Niečo Vám vrátia :) 6 800 mínus 650 mínus 4 414,20 (nezdaniteľná časť na daňovníka) x 19%. Výsledkom je Vaša celková daň. Ak ste na preddavkoch zaplatili viac, rozdiel Vám vrátia.
Dobrý deň, mám otázku. Som študent (3. rok I. stupeň, plánujem pokračovať na Ing.) - živnostník, živnosť som si založil v septembri 2019. Čo sa týka zdravotného postenia, píšete, že prvý a druhý rok neplatím. Zo zdravotnej poisťovne mi však prišlo oznámenie výšky preddavku na poistné na obdobie roka 2021. (samozrejme, píše sa tam 76,44 €/mes. bez súbehu a 0 so súbehom štátu - lebo som študent.) Moja otázka: Ide pri platení preddavkov ZP o hospodársky rok (a teda povinnosť mi vznikne až v septembri 2021) alebo ide o kalendárny rok (a teda od januára 2021 platím preddavky na zdravotné poistenie)?
Termín vyslovene "hospodársky rok" sa týka právnických osôb, nie fyzických. ZP posiela po prvom ukončenom roku (2019) ročné zúčtovanie, kde okrem iného oznámi výšku preddavku od januára roku nasledujúceho (tj 2021) - čiže je to v poriadku. Ak nesedí výška, doporučujem prepočítať prípadne "reklamovať".
Dobrý deň, rada by som tu našla odpovede na moje otázky. Som študentkou, ktorá končí tento rok cca v Máji 5.ročník VŠ, chcela by som si založiť živnosť, nakoľko to niektoré moje projekty vyžadujú, ale nie je to žiadna enormná suma (cca 400€) nakoľko pri ostatných projektoch mám dohody. Ak to správne chápem, ako študent prvý rok neplatím zdravotné poistenie, čo ale v prípade sociálneho poistenia. Ako si ho viem cca vypočítať? Aby som vedela, či sa mi vôbec pri týchto fakturovaných príjmoch oplatí živnosť zakladať. Ešte by som si chcela potvrdiť informáciu. Ak živnosť preruším a prihlásim sa na úrad práce, všetky odvody za mňa platí štát, áno? Ďakujem
Pri príjme - tj reálnom príjme za ukončený rok - 400 EUR x 12 mesiacov, tj 4 800 EUR neprekročíte hranicu pre povinné platenie sociálnych odvodov (v r. 2020 ide o 6 552 EUR, v r. 2021 to bude cca 7 000 EUR). Zdravotné poistenie síce neplatíte vo forme mesačných preddavkov (ak ste študent resp. na úrade práce), no po skončení roka Vám zdravotná poisťovňa vyrubí odvody z príjmov z podnikania. Z 4 800 EUR to bude 180+ EUR.
Dobrý deň, keďže sa nemám kde informovať, tak to skúsim tu. 1. Aktuálne som študentka vysokej školy a popri štúdiu pracujem( od 2019) ako osobný asistent pre invalida (som evidovaná na daňovom úrade s DIČ) za rok 2019 som daňové priznanie podávala, ale v lete mi prišiel nedoplatok zo zdravotnej poistovne. Zaujíma ma, prečo by som mohla mať ten nedoplatok? Tak isto sa v liste spomína aj mesačný preddavok na budúci rok, a tie sumy nebudem schopná mesačne platiť. V poistovni mi to pani vysvetlila veľmi zvláštne. 2. V prípade, že by som ukončila študium predčasne( zo súkr. dôvodov), po rozhodnutí o vyhodení je potrebné sa hlásiť na úrade práce aj v pípade, ak by som stále pracovala ako osobný asistent? Vopred ďakujem za odpoveď.
Je možné, že ste príjmy a výdavky osobného asistenta v daňovom priznaní neuviedli správne - pozor na ich uvedenie v Prílohe č. 3. Ak to tak je, doporučujem dodatočné daňové priznanie s opravou. Na úrade práce sa hlásite ako uchádzač o zamestnanie - dobrovoľne. Osobný asistent môže byť evidovaný iba ak jeho mesačná odmena je nižšia/rovná sume platného životného minima pre 1 fyzickú osobu.
Dobrý deň. Chcem sa opytat. Som študentom VŠ a mal by som mať príjem okolo 500€. Aka zmluva je pre mňa výhodnejšia ? Dohoda o vykonaní prace alebo živnost. (jeden rok som uz živnost mal) Ďakujem za radu.
Odpoveď nezávisí od výšky príjmu, ale typu vzťahu medzi Vami a druhou stranou. Ak ide o závislú prácu, tj pracujete v danej firme, na jej prostriedkoch, máte určený pracovný čas a počúvate príkazy nadriadeného, mali by ste uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (oboje sú v rámci pracovného práva). Ak ide o nezávislé dodávanie služieb - tj predávate len výsledok, pričom pracujete vo vami určenom čase na vlastnom PC a pod. - vtedy ide o obchodný vzťah a teda živnosť.
Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či tomu chápem správne. Ak by som bola bežný živnostník so všetkými poplatkami a zarobila by som 12 000€, tak by to vyzeralo nasledovne: 12000€ si rozložíme na 2 časti podľa paušálnych výdavkov- 7200€ (60%) a 4800€. Z tých 4800€ by som zaplatila približne 47% odvody a 15% daň - teda by mi zostalo 4800*0,38 = 1824€. Dokopy by mi zostalo 1824€ + 7200€, teda 9024€? A ak by som bola študent živnostník, tak by mi zostalo 11 280€? Keďže zo 4800€ by som zaplatila len daň?
Dobrý deň, Laura, pri výpočte dane z príjmu si môžete ešte uplatniť tzv. nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Takže daň na úhradu Vám (v závislosti od výšky príjmov, uplatnení paušálnych výdavkov, uhradených odvodov poisťovní a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka) môže vyjsť pokojne aj nula € na úhradu. Na internete sú dostupné rôzne daňové kalkulačky pre SZČO, stačí zadať potrebné údaje a vyhodia Vám presné čísla ohľadom platby dane.
Dobrý deň, prosím o informáciu - som študent VŠ a od apríla 2019 mám živnosť. DP za 2019 som podával k 30.6.2020 a moje príjmy za 2019 presiahli hranicu pre platenie odvodov do SP. - Odvody do SP budem musieť platiť už od októbra 2020, alebo až od januára 2021? - Ak by som ukončil živnosť k 30. septembru 2020 - čo so zásobami tovaru, ktoré mi zostali na sklade? Budem ich môcť predať i v roku 2021? Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Dobrý deň, pokiaľ Vám na základe podaného daňového priznania za rok 2019 vznikne povinnosť začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne, tá Vám písomne zašle podrobné informácie o výške poistného, termínoch a ďalších údajov k platbe. Ak Vám vznikla povinnosť, tak v novembri budete platiť za október. Po ukončení živnosti si treba zvýšiť základ dane za zdaňovacie obdobie o výšku evidovaných zásob. Podrobnejšie napríklad na stránke podpory Finančnej správy SR viď. otázka č. 2: https://podpora.financnasprava.sk/598561-Základ-dane-pri-skončení-podnikania
Zdravím, platia rovnaké podmienky pre zavedenie študentskej živnosti aj pre študenta vysokej školy v ČR? Resp. dá sa vôbec založiť študentská živnosť na Slovensku ak som študentom v inej krajine? Vďaka
Podľa mňa áno.
Dobrý deň, som študentkou vysokej školy, mám živnosť a brigádu. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na daňovú úlavu, a ak áno, za akých podmienok? Vopred ďakujem za odpoveď!
Nešpecifikovali ste, akú úľavu máte na mysli :) Ak nezdaniteľnú časť na seba (daňovníka), tak tú máte. A to buď pri mesačnom vyúčtovaní mzdy z brigády alebo až po skončení roka v daňovom priznaní k dani z príjmov, tak či tak o ňu neprídete.
Dobry den,chcela by som sa informovat ohladne mojej dcery-studentky.Chce si zalozit zivnost,ale kedze ja som v hmotnej nudzi a ona je vedena so mnou( zijeme v jednej domacnosti), chcem sa spytat ci to nebude mat vplyv aj na mna,ci mi nezrusia hmotnu nudzu.A tiez dcera pobera sicialne stipendium,ci jej nezrusia aj to.Dcera ma v plane potom ma zamestnat na dohodu na 32hodin mesacne,len neviem ci je to mozne.Tiez by sme vas chceli poprosit ak by ste nam vedeli poradit aj v tom ci je mozne z uradu prace ziadat o nejaky prispevok na podnikanie.Za vsetky odpovede vopred dakujeme.
Ďakujeme za dôveru, no odpoveď ohľadne napr. súbehu živnosti s rôznymi typmi dávok a podpôr zo strany štátu (napr. dávka v hmotnej núdzi, sociálne štipendium) je tak trochu mimo rámca blogu či kompetencie autora, doporučujem kontaktovať odborníka na konkrétny zákony ohľadne podpôr prípadne príslušné úrady. Rovnako súbeh zamestnania na dohodu s dávkou. Príspevkov na podnikanie poskytuje úrad práce viacero druhov, za rôznych podmienok - a aj v tomto prípade Vám lepšie poradia oni.
Dobrý deň, chcem sa informovať, či ako rodič študenta - živnostníka strácam nárok na prídavky na dieťa ako aj na možnosť uplatnenia daňového bonusu. Ďakujem.
Nie, daňový bonus je podmienený sústavnou prípravou na povolanie a vekom do 25 rokov, iná podmienka tam nie je - teda daňový bonus patrí aj rodičom študenta živnostníka. Rovnako aj prídavok na dieťa.
Dobrý deň, môžem si založiť živnosť ak som študent dualista, mesačné mi chodí od tej firmy výplata?
Pokiaľ viem, áno. Hoci obmedzenie môžete mať v pracovnej zmluve.
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či v prípade ak začne podnikať študent strednej školy, bude mať aj naďalej štúdium zadarmo? A ak bude prijatý následne na denné štúdium na VŠ bude mu aj v prípade existujúcej živnosti štát štúdium preplácať? Aký zákon rieši takúto situáciu?
Dobrý deň, štúdium na tzv. "štátnych školách" je založené na princípe bezplatnosti vzdelávania (školský zákon č. 245/2008 Z. z.). Založenie živnosti na tento princíp nemá vplyv. Na hradenie štúdia na verejnej alebo štátnej vysokej škole nemá vplyv živnosť ako taká, ale iné faktory (forma štúdia, dĺžka štúdia a pod.) - bližšie je to rozpísané napríklad na tejto stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolne-na-vysokych-skolach-v-sr/
Dobrý deň chcel by som sa spýtať keby mám začať platiť odvody do zdravotnej poisťovne ak som bol živnostník študent ale ukončil som štúdium hned po štúdiu mám začať platiť alebo az po konci augusta a som vedení ako študent keďže som ukončil strednú školu?
Absolventi stredných škôl by mali byť poistencami štátu do 31. augusta kalendárneho roka. Poistné do zdravotnej poisťovne si teda v tom období platiť nemusíte a vzhľadom na bežiacu živnosť zaplatíte až za mesiac september (do 8. októbra kalendárneho roka). Pre istotu však odporúčam potvrdiť si túto informáciu aj vo Vašej zdravotnej poisťovni (napríklad telefonicky alebo emailom).
Prajem pekný deň, poradíte mi, prosím ? Chápem správne, že ako študent živnostník zarobím istú sumu tak si môžem od nej odpočítať paušálne výdavky 60% a ak po odpočítaní táto suma bude pod 4414,20 euro tak sa mi nebude aj tak zdaňovať príjem ? Ďakujem.
Pekný deň, od Vášho príjmu si v daňovom priznaní môžete odpočítať paušálne výdavky, uhradené odvody do poisťovní (ak nejaké platíte napr. dobrovoľne do zdravotnej poisťovne) a týmto sa dopočítate k Vášmu základu dane. Od tohto základe dane si potom ešte môžete odpočítať nezdaniteľnú časť na seba (spomínaných 4 414,20 EUR za rok 2020), ak Váš základ dane nepresiahne 19 506,55 EUR. Od základu dane 19 506,56 EUR sa nezdaniteľná časť znižuje.
Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať : Keďže sa venujem zdravej výžive a poradenstvu, chcem si založiť ako študentka živnosť. Ak som dobre pochopila, prvý rok neplatím žiadne odvody a na ďalší rok, ich budem platiť len ak moj zárobok presiahne sumu 6652 €? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, v tomto sa dosť strácam
Dobrý deň, ak si zriadite živnosť v roku 2020, tak: do Sociálnej poisťovne začnete v roku 2021 platiť mesačné odvody len ak v roku 2020 Vaše príjmy presiahnu hranicu 6 552 EUR - ale to by Vám oznámila Sociálna poisťovna v priebehu roka 2021 odkedy a koľko budete mesačne platiť a na aký účet (buď cez leto 2021 alebo potom na jeseň 2021) - závisí to od toho, kedy v roku 2021 stihnete podať daňové priznanie za predchádzajúci rok 2020 / do zdravotnej poisťovne preddavky (odvody) platiť mesačne v roku 2020 nemusíte, ale ak počas roka 2020 budete mať zo živnosti príjem, tak v roku 2021 na základe Vášho podaného daňového priznania za rok 2020 zistí zdravotná poisťovňa Váš dosiahnutý príjem, urobí tzv. ročné zúčtovanie a potom si môže (ak to tak vyjde) na zdravotných odvodoch pýtať doplatenie. V roku 2021 však ešte taktiež povinne mesačné odvody platiť nemusíte.
Zdravím som študent a chcel by som ísť do zahranicia ale nestiham si už spraviť A1 a zamestnávateľ na zmluvu neberie dá sa to nejak vybaviť ak si spravím študentskú živnosť?
Zo znenia otázky mi nie je celkom jasné, aká je situácia so zamestnávateľom. No ak idete ako živnostník na nejakú dobu pracovať/pôsobiť fyzicky do zahraničia, je ideálne si vybaviť formulár A1 (na účely prípadnej kontroly v zahraničí, ktorému štátu podliehate na účely sociálneho a zdravotného poistenia). A to na Sociálnej poisťovni. Pre podrobný postup a podmienky sa odporúčame informovať tam.
Dobrý deň, ako je to prosím s dobrovoľne platenými odvodmi, napr. poistenie v nezamestnanosti. Ďakujem, Martin
Predpokladám, že sa pýtate na situáciu SZČO: ak je SZČO poistená v SP, tj platíte si povinné odvody, je možné sa dobrovoľne pripoistiť aj pre poistenie v nezamestnanosti pre prípadnú budúcu dávku v nezamestnanosti. V tomto prípade nie je rozdiel, či ide o "čistého" živnostníka a živnostníka-študenta.
Zdravim , pracujem momentalne cez leto v zahranici , som student , zivnost budem mat otvorenu na 3 mesiace , pri prijme 3000 eur je nutne platit dan ? 20 % alebo vobec nic , za skoru odpoved dakujem :)
V akej sume bude celková daň z príjmov za daný rok, závisí od celkových ročných príjmov a ešte niekoľkých parametrov/informácií. V daňovom priznaní sa spočítajú príjmy aj zo zamestnania (v SR i v zahraničí) aj zo slovenskej živnosti, prípadne iné. Daň môže nejaká vyjsť, no aj nemusí :)

Pridať komentár