Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Prechádzam zo SZČO na s.r.o. – čo ma čaká?

Prechádzam zo SZČO na s.r.o. – čo ma čaká?

Najprv živnosť, neskôr prechod na vlastnú eseročku. Napriek tomu, že eseročky a ich pravidlá sú koncipované skôr pre väčšie firmy a tímy, je to v SR bežná prax. Ak však chceme byť poctiví, nič také ako „prechod zo živnosti na eseročku“ neexistuje. Živnosť aj eseročka sú 2 rozdielne právne formy, ktoré je potrebné „ošéfovať“ zvlášť. Nech sa páči, postup:

Ukončenie živnosti:

 • rozhodnúť sa, či bude živnosť pozastavená alebo úplne zrušená. V prvom prípade môže byť živnosť pozastavená minimálne na 6 mesiacov a maximálne na 3 roky a okrem iného je potrebné si tento dátum ustriehnuť: v daný deň sa totiž živnosť automaticky obnovuje a s ňou aj povinné platby, napr. odvodov. Ak podnikateľ vie, že živnosť nebude „potrebovať“, môže ju definitívne zrušiť.
 • oznámiť ukončenie (ak ide o ukončenie) na daňovom úrade, zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Prvé dva vymenované by malo zabezpečiť jednotné kontaktné miesto prípadne firma, prostredníctvom ktorej živnosť ukončujete. Dobrou správou je, že od nasledujúceho dňa živnostník neplatí odvody. 🙂
 • ak bol živnostník platiteľom DPH alebo firmou registrovanou v zmysle § 7a zákona o DPH, je potrebné požiadať o zrušenie registrácie. A, samozrejme, za posledné obdobia podať príslušné výkazy (daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznanie k DPH v systéme MOSS).
 • ak živnostník niekoho zamestnával, tak je potrebné oznámiť ukončenie zamestnávania na Sociálnej poisťovni ako v zdravotných poisťovniach zamestnancov a rovnako odhlásiť podnikateľa ako zamestnávateľa. Samozrejme, vyhotoviť posledné výplaty, odoslať príslušné výkazy a zaplatiť odvody. Zamestnancom vyhotoviť príslušné potvrdenia (potvrdenie o príjme do daňového priznania a pod.).

Hovorím o „živnosti“, no principiálne sa postup (okrem pravidiel pre pozastavenie) vzťahuje na všetky SZČO – t. j. aj na advokátov, notárov, autorov či sprostredkovateľov alebo športovcov.

Založenie eseročky:

 • doporučujem vybrať si kvalitnú špecializovanú firmu resp. právnika, ktorý eseročku danému podnikateľovi založí. Potrebné je vybrať si názov, predmety činností a sídlo vrátane súhlasu majiteľa nehnuteľnosti (vlastná nehnuteľnosť, prenájom, virtuálne sídlo a pod.).
 • po vzniku eseročky – t. j. jej definitívnom začiatku v zmysle zápisu do obchodného registra – je potrebné vyriešiť všetky príslušné registrácie. Základnú registráciu na daňovom úrade (t. j. kartičku s „DIČ“) zabezpečí občas príslušná firma, niekedy nie. No čo sa týka ostatných registrácií (DPH, zamestnávanie), moja skúsenosť je taká, že to firmy zakladajúce eseročky nezabezpečujú a dokonca ani neponúkajú. Spravidla s nimi poradí (či ich rovno zabezpečí) účtovník, čo je síce tak trochu mimo jeho záberu, ale taká je prax.
 • ak teda eseročka bude dodávať služby resp. digitálne produkty do EÚ, prípadne nakupovať služby zo zahraničia, je povinná sa registrovať pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH. Registrácia trvá pár dní a nevyžaduje žiadnu dodatočnú energiu či čas. Podrobnejšie: Poskytujete služby odberateľom z krajín EÚ? Ste povinní sa registrovať pre DPH
 • ak však eseročka chce – resp. musí – byť plnohodnotným platiteľom DPH, musí podať žiadosť o registráciu. Táto už zaberie nejaký čas s prípravou dokladov, rokovaním na daňovom úrade a spísaním protokolu. Odporúčam spolupracovať s právnikom, daňovým poradcom alebo účtovníkom.
 • a ak chce nová spoločnosť zamestnávať, tak ju čaká „checklist“ registrácií na jednotlivých úradoch (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) jej samotnej ako i jej zamestnancov. Samozrejme, aj vyhotovenie zmlúv a dokumentov ohľadne zamestnancov.
 • eseročka je od dňa svojho vzniku povinná viesť účtovníctvo a to podvojné. Čo sa v praxi v 95% prípadov deleguje na externého účtovníka prípadne tím. Malé eseročky občas spracovávajú účtovníctvo spolu s daňovým priznaním nárazovo „v marci“ po skončení roka. No ak nechce mať podnikateľ neporiadok a chyby, prípadne si priebežne sledovať čísla (nehovoriac o jeho povinnosti sledovať účtovníctvo na mesačnej báze z dôvodu prípadnej povinnosti podať návrh na konkurz vlastnej firmy), vhodnejším je pravidelné vedenie a sledovanie agendy. K tomu patrí, samozrejme, pravidelné podávanie výkazov pre DPH či zamestnancov. A napríklad aj sledovanie obratu pri neplatiteľoch DPH, či sa podnikateľ musí registrovať za platiteľa DPH alebo nie. Podrobnejšie: Priznania, výkazy, prehľady a hlásenie: čo všetko vyhotovuje účtovník? alebo Účtovník za všetky prachy: nájdite ho.
 • ešte predtým je však vhodné si takpovediac prejsť či vopred nastaviť možné daňové náklady, ktoré si eseročka bude pravidelne či menej pravidelne uplatňovať. Ušetrí to zbytočné chyby aj starosti so zbytočne vysokou daňou z príjmov a zabezpečí hrubý podnikateľský prehľad o vlastnej firme. Oficiálne s tým môže pomôcť daňový poradca, no v praxi podnikateľ oslovuje spravidla hádajte koho 🙂
 • no a ruka v ruke s nákladmi je aspoň nejak potrebné vyriešiť ošemetnú otázku vyberania peňazí z eseročky. Mesačná mzda s plnými odvodmi, či podiel na zisku po skončení roka, sú pre majiteľov jednoosobových eseročiek spravidla pomerne neatraktívne formy.
 • vo väčšine prípadov je ideálne si aj vopred vybrať fakturačný systém. Samotné nastavenie fakturácie (s DPH či bez, číselné rady a pod.) odporúčam opäť prebrať s účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Podrobnejšie o možných daňových nákladoch a daniach eseročky:

DPH (daň z pridanej hodnoty) a daň z príjmov; aký je rozdiel a kedy ich (ne) platiť?

7 prípadov, kedy sa výdavok nerovná daňový náklad

Kniha jázd a náklady: jednoducho a logicky

Auto v podnikaní: súkromné auto

Auto v podnikaní: firemné auto

Rok je potrebné ukončiť dvakrát

Vo väčšine prípadov „prechádza“ podnikateľ zo živnosti na eseročku v priebehu kalendárneho roka. Po jeho ukončení je teda povinný:

 • spracovať evidenciu/účtovníctvo živnostníka a podať daňové priznanie k dani z príjmov. V lete alebo na jeseň po podaní priznania zdravotná poisťovňa spravidla vyrubí nedoplatok na zdravotnom poistení – a aj ten sa dá použiť ako dodatočný daňový náklad na dodatočné zníženie dane z príjmov.
 • spracovať účtovnú závierku ako aj daňové priznania k dani z príjmov za eseročku a podať ich.

 

Prihláste sa na odber noviniek z blogu

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu v emaili.

Pridať komentár