Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Dokonalý prehľad v podnikaní

Dokonalý prehľad v podnikaní

Pomáhať podnikateľom, či už začínajúcim alebo skúseným, je náš hlavný cieľ pri vývoji SuperFaktúry.

A predchádzajúce týždne sme robili všetko pre to, aby ste navyše získali v každom okamihu rýchly, presný a aktuálny prehľad. Aby ste vždy presne vedeli, ako sa vášmu podnikaniu darí, aký príjem môžete v najbližšom období očakávať, či aké neuhradené náklady na vás ešte čakajú. Prepracovaniu stránky Prehľady sme venovali nemálo hodín práce a testovania. Našim cieľom bolo dosiahnúť, aby všetky pre vás dôležité informácie boli zobrazené zrozumiteľne a intuitívne, bez potreby dodatočného vysvetľovania.

Sme presvedčení, že sa nám zámer vydaril a že dnes je pre SuperFaktúru a jej používateľov opäť veľký deň. Dostávate do rúk ďalšieho šikovného pomocníka na uľahčenie vášho podnikania.

Keďže ide o veľmi užitočné nástroje, chceme vám ich aspoň v krátkosti predstaviť. Po prihlásení sa do svojho účtu uvidíte niekoľko základných informačných panelov:

Bilancia

Prehlady - bilancia
Bilancia v SuperFaktúre

Ak ste živnostníci, zobrazia sa vám v bilancii príjmy v porovnaní s výdavkami. Môžete sa tiež prepínať medzi paušálnymi a reálnymi výdavkami. Pre s.r.o. na tomto mieste zobrazujeme výnosy a náklady. Všetky tieto údaje znázorňujeme na grafe spolu s prehľadnou bilanciou. V pravej hornej časti tohto boxu je časový filter, kde si môžete nastaviť, aké obdobie chcete mať zobrazené. Môžete si vybrať mesiac, kvartál, rok alebo všetko. Šípkami sa potom prepínate na predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie.

Vedľa grafu si môžete vybrať, čo predstavuje jeden stĺpec v grafe. Ak si napríklad zvolíte kvartál, tak jeden stĺpec bude zobrazovať hodnoty jedného štvrťroka. Takto uvidíte, ako sa vám darilo počas jednotlivých kvartálov roka.

Ostatné panely

Pohľadávky, záväzky, DPH, Daň
Nastavenie panelov

1. Pohľadávky a záväzky. V tomto panely vidíte sumy, ktoré vám dlžia klienti, a tiež sumy, ktoré musíte uhradiť svojim dodávateľom. Rovnako sa tu zobrazuje váš očakávaný príjem, resp. očakávané výdavky.
2. DPH. Prehľad fakturovanej a nákladovej DPH a ich bilancia. Podľa toho, či ste kvartálny alebo mesačný platca DPH, zobrazí sa vám DPH za dané obdobie. Šípkami vpravo hore si môžete prezerať staršie obdobia. Ak nie ste platca DPH, tento panel sa vám nezobrazí.
3. Daň z príjmu počítaná za aktuálny rok. Šípkami si môžete pozrieť tiež prechádzajúce roky.
4. Príjem za posledných 12 mesiacov. Tento údaj sledujte, aby ste vedeli, či vám vzniká povinnosť registrovať sa ako platca DPH, prípadne či sa máte z kvartálneho platcu stať mesačným platcom.

4 komentáre

Rád by som videl automatický import bankových výpisov napríklad z Dropboxu (do Dropboxu viem automaticky sťiahnuť výpisi cez ifttt.com).
Dobrý deň, nevylučujeme takúto alebo podobnú funkciu do budúcna, momentálne ju ale nemáme v pláne.
Radosť podnikať, keď má človek taký skvelý nástroj :)
Skvelé, takto je to lepšie...

Pridať komentár