Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Júl 2013: mesiac, v ktorom sa SZČO menia odvody

Júl býva každoročne jedným zo zásadných mesiacov pre SZČO. Dôvodom je sociálne poistenie, tj odvody platené do Sociálnej poisťovne. V praxi môžu nastať tieto situácie:

  • SZČO, ktorý doteraz odvody do Sociálnej poisťovne (SP) neplatil, no jeho príjem* za minulý rok 2012 bol vyšší ako 4 716 EUR**, je povinný sa zaregistrovať za platiteľa. Počnúc júlom 2013 platí mesačné odvody aspoň v minimálnej výške 130,27 EUR
  • SZČO, ktorý už odvody do SP v súčasnosti platí a jeho príjem za minulý rok 2012 bol nižší alebo rovný 4 716 EUR, je povinný sa naopak zo Sociálnej poisťovne odhlásiť a odvody už ďalej neplatí. Poslednú sumu zaplatí za jún 2013 (do 8. júla 2013). Jeho povinnosť platiť odvody sa bude posudzovať zas až o rok – teda v júni 2014 podľa jeho príjmu za ukončený rok 2013.
  • SZČO, ktorý už odvody do SP v súčasnosti platí a jeho príjem za minulý rok 2012 bol vyšší ako 4 716 EUR, v platení odvodov pokračuje. Je povinný si vypočítať novú výšku odvodov, pričom novú sumu bude platiť od júla 2013. Výpočet však prebehne podľa nových pravidiel, vďaka ktorým budú odvody od júla 2013 vyššie.

*posudzujú sa príjmy, nie základ dane. Teda SZČO je povinný sa v Sociálnej poisťovni zaregistrovať aj v prípade, že jeho celkové príjmy za r. 2012 boli 5 000 EUR a celkové výdavky 7 000 EUR

**suma 4 716 EUR platí samozrejme iba pre rok 2012. Pre príjmy pre rok 2013 pôjde o novú hranicu.

Výpočet odvodov a zmeny v r. 2013

Od júla 2013 nastáva pri výpočte odvodov niekoľko zmien. Ich vplyvom budú mesačné odvody v mnohých prípadoch vyššie než doteraz.

Čo sa zmenilo:

  • znížil sa koeficient, ktorým sa základ dane z príjmov upraví na vymeriavací základ pre odvody. Doteraz sa základ dane delil číslom 2, v r. 2013 sa delí číslom 1,9 a v priebehu nasledujúcich 2 rokov sa znižuje až na úroveň 1,486
  • na účely výpočtu odvodov sa už zaplatené odvody nebudú považovať za daňový výdavok, tj k základu dane z príjmov sa pri výpočet odvodov pripočítajú

Výpočet odvodov:

Vymeriavací základ pre odvody = ( základ dane z príjmov 2012 + odvody do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne, ktoré SZČO zaplatila v r. 2012 ) / 1,9 / počet mesiacov podnikania v r. 2012

Mesačné odvody = vymeriavací základ x 33,15%*

Príklad

Andrej začal podnikať v marci 2012 a sociálne odvody v prvom roku svojho podnikania neplatil. Za ukončený rok 2012 dosiahol takéto výsledky:

  • ako SZČO zarobil spolu 20 000 EUR
  • jeho skutočné výdavky boli 10 000 EUR plus zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne 600 EUR.
  • základ dane z príjmov = 20 000 – 10 000 – 600 = 9 400 EUR

Jeho príjmy 20 000 EUR sú vyššie než 4 716 EUR – je teda povinný sa zaregistrovať za povinného platiteľa do Sociálnej poisťovne od júla 2013.

Výšku mesačných odvodov si vypočíta takto:

Vymeriavací základ pre odvody = ( 9 400 + 600) / 1,9 / 10 = 526,31 EUR

Mesačné odvody = 526,34 x 33,15% = 174,44 EUR*.

Andrej bude mesačne platiť 174,44 EUR – prvýkrát za júl 2013 do 8. augusta 2013.

*sadzba 33,15% je súčtom jednotlivých sadzieb na jednotlivé druhy povinného poistenia (4,4% + 6% + 18% + 4,75%). Pri výpočet je potrebné vypočítať každý jeden odvod na konkrétne poistenie zvlášť (napr. vymeriavací základ x 4,4%). Výpočet v príklade je preto orientačný, pre presnú sumu odporúčame použiť kalkulačku na webstránke samotnej Sociálnej poisťovne.

Uvedené sa týka SZČO, ktoré podali daňové priznanie do 31. marca 2013 – teda v riadnej lehote. SZČO, ktoré legálne využili možnosť odložiť si daňové priznanie do 1. júla 2013, nie je dôležitý júl 2013, až október 2013. Od októbra 2013 odvody platiť začínajú, prestávajú, resp. si vypočítavajú ich novú výšku.

2 komentáre

Super blog, ste skvelí. Rád by som novinky z vášho blogu odoberal emailom aby mi nič neušlo :) ale ako vidím asi tu nemáte newsletter. Mohli by ste ho pridať. A ešte keby mala Superfaktura.sk nejaký jednoduchý systém správy úloh (to-do list) tak to by už bolo fakt super. Príde mi objednávka na moje služby, u Vás si pekne vystavím faktúrku, a hneď si z nej pridám novú (pracovnú) úlohu do zoznamu úloh. To by nebolo na škodu pridať takú funkciu..?
Ďakujeme, snažíme sa;) Novinky mailom pri každom novom článku nemáme, ale vždy všetko nájdete aj na https://www.facebook.com/Superfaktura alebo https://twitter.com/superfaktura, odporúčame sledovať. Todo list zatiaľ v pláne nie je, ale vďaka za ideu.

Pridať komentár