Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Naplánujte si vystavenie faktúry

Naplánujte si vystavenie faktúry

Stáva sa vám, že už dnes viete všetky údaje pre vašu nasledujúcu faktúru, ale vystaviť ju potrebujete až neskôr?

Pomocou pravidelných faktúr si môžete nastaviť aj jednorázové vystavenie faktúry v budúcnosti.

Takúto plánovanú faktúru môžete vytvoriť kliknutím na „plusko“ v hornom menu a výberom položky „Pravidelná faktúra“.

Vyberiete si dátum prvého vystavenia faktúry. Zrušíte možnosť „Opakovať neobmedzene“ a v políčku „Počet vystavení“ sa vám zobrazí hodnota 1. Táto hodnota znamená, že vytvorená faktúra sa vystaví iba jedenkrát a viac sa už nebude opakovať. Ak máte štandardné alebo prémiové členstvo, môžete nastaviť aj automatické odoslanie tejto faktúry emailom alebo hybridnou poštou.

Následne vyplníte údaje pre fakturáciu rovnakým spôsobom ako pri vystavovaní bežnej faktúry. Pokiaľ ste už niekedy podobnú faktúru vystavovali, môžete jednoducho načítať údaje z tejto faktúry kliknutím na odkaz „Načíťať údaje z existujúcej faktúry“. Vyberiete si faktúru a automaticky sa vám vyplnia všetky údaje o klientovi spolu s fakturačnými položkami a údajmi na faktúre.

Teraz už len stačí opakujúcu sa faktúru uložiť. SuperFaktúra sa postará o to, aby sa automaticky vystavila v požadovanom dátume a mala nastavené správne číslo faktúry. Ak ste sa rozhodli faktúru automaticky odoslať emailom, dostanete kópiu tohto emailu, aby ste si mohli byť istý, že klient faktúru dostal.

Pridať komentár