Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Nové eseročky budú od októbra 2013 povinné zložiť výšku základného imania na účet v banke

Od 1. októbra 2013 nastane podľa všetkého v oblasti zakladania eseročiek pravdepodobne jedna výrazná zmena. Základné imanie novovzniknutej spoločnosti (pri eseročke minimálne v sume 5 000 EUR) doteraz nebolo potrebné skutočne vlastniť a vložiť do podnikania. V súčasnosti sa ako jedna z náležitostí návrhu na zápis založenej spoločnosti do obchodného registra prikladá písomné vyhlásenie správcu vkladu od splatení vkladu spoločníkmi, pričom v účtovníctve sa splatené základné imanie účtuje ako vklad do pokladnice. V praxi často fiktívny: skutočný stav prostriedkov vo firemnej pokladnici totiž nikto neskúma a potvrdzujú ho podpisy zodpovedných osôb na inventúrnych súpisoch pokladne.

Po novom bude potrebné sumu základného imania v dohodnutej výške zložiť na bankový účet spoločnosti. Pred vznikom spoločnosti – pričom spoločnosť vzniká až samotným zápisom od obchodného registra – ním nebude možné disponovať. Naopak, po vzniku spoločnosti áno – stále teda ide o peniaze danej firmy a táto ich môže použiť na svojej podnikanie. Rozdielom oproti súčasnému stavu je, že nimi naozaj musí fyzicky disponovať a pred zápisom eseročky ich aj preukázať – k návrhu na zápis novej spoločnosti bude totiž potrebné priložiť aj výpis z bankového účtu, dokazujúci, že peniaze na firemnom účte sú.

Uvedená zmena pravdepodobne obmedzí súčasnú „prílivovú“ vlnu zakladania eseročiek – eseročku si dnes často zakladajú živnostníci, aby sa vyhli vysokým a rastúcim odvodom (ako spoločníci eseročky bez postavenia zamestnanca platia iba zdravotné poistenie v minimálnej výške ako samoplatitelia). „Dať dokopy“ v jednom okamihu minimálne 5 000 EUR môže byť pre mnohých obmedzujúce a v pláne založiť si eseročku im táto prekážka môže zabrániť. Jedným z možných motívov vlády môže byť práve obmedzenie prechodov živnostníkov na eseročky a súvisiace zastavenie únikov na odvodoch.

Trochu nejasné je, na čí účet zloží správca vkladu sumu zakladného imania – na svoj účet ako správcu alebo na účet práve zakladanej firmy? Druhá možnosť je zaujímavá – spoločnosť pred zápisom do obchodného registra totiž ešte „nevznikla“, nebude teda veľmi možné založiť jej bankový účet. Uvedená nejasnosť trochu pripomína situáciu spred roka, keď novinka v Obchodnom zákonníku prikázala novovzniknutým eseročkám vyžiadať si súhlas „správcu dane“ – v praxi však nebolo jasné, či postačí daňový úrad alebo sa musí vyjadriť aj colný úrad. Obe opatrenia – to minuloročné a navrhované tohtoročné – znamenajú v oblasti zakladania eseročiek výrazné „poleno po nohy“.

Uvedená zmena neplatí pre eseročky, ktoré spoločnosti založia (tj spíšu spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu) do 30. septembra 2013 30.novembra 2013, pričom návrh na zápis do obchodného registra prebehne do konca roka 2013. V zmysle prechodného ustanovenia budú môcť postupovať podľa súčasných pravidiel – čo sa v praxi pravdepodobne odrazí na jednorazovo zvýšenom záujem o nové eseročky.

Plánová účinnosť je 1. október 2013 1. december 2013 a novela Obchodného zákonníka (ktorého je opísaná zmena súčasťou) je zatiaľ v legislatívnom procese.

Aktualizácia: novela Obchodného zákonníka má v texte predloženom v parlamente posunutú účinnosť až od 1. decembra 2013. Článok bol preto dodatočne aktualizovaný.

2 komentáre

Pozdravujem, tak ako to dopadlo? Október alebo nakoniec december 2013?
Vďaka za komentár a upozornenie. Novela v znení predloženom do NRSR má účinnosť posunutú na 1. december 2013 a zatiaľ je v I. čítaní. Definitívne to teda ešte "nedopadlo", ale budeme to sledovať.

Pridať komentár