Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Novoročný release

Novoročný release

Pred pár minútami sme nasadili prvý „novoročný“ release v roku 2012, ktorý prináša množstvo vylepšení a funkcií, o ktoré ste nás žiadali. Dúfame, že si v nasledujúcom zozname prídete nasvoje:)

 • Možnosť nahrávania bankových výpisov, párovanie s vystavenými faktúrami resp. nákladmi a ich automatické označenie ako uhradené. Momentálne podporované banky sú Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka, Unicredit Bank a OTP Banka. Postupne pribudnú všetky slovenské banky.
 • K vystaveným faktúram sme pridali možnosť stiahnutia editovateľného PDF príjmového dokladu – Účtenky
 • História odoslania faktúr poštou resp. emialom je prepojená so zoznamom faktúr, takže hneď vidíte, či ste už faktúru klientovi odoslali.
 • Nová časť Nástroje, ktorá zahŕňa Importy, Exporty, Poštu a Bankové výpisy, vďaka ktorej boli ešte viac zjednodušené ostatné časti Superfaktúry.
 • Zasielanie upomienok. Pri faktúrach, ktoré sú po splatnosti, je možné jednoducho zaslať upomienkový email s predvoleným textom a priloženým PDF faktúry. Odoslané upomienky sú evidované v histórii emailov a tiež v zozname faktúr.
 • Zasielanie poďakovaní za platbu. Pri označení faktúry ako uhradenej, máte jedným klikom možnosť zaslať ďakovný email s predvoleným textom vášmu klientovi.
 • Lepšia kategorizácia nákladov. Okrem viacerých sadzieb DPH pre náklad, pribudla aj položka „Typ nákladu“. Vďaka tejto položke vieme lepšie zatriediť Vaše náklady z pohľadu účtovníctva a zároveň je možné evidovať uhradené odvody. Ak si uplatňujete paušálne výdavky, je váš základ dane a daň z príjmu správne vypočítaná ako (Príjmy spolu – 40% z príjmov – odvody – nezdaniteľné minimum) * 19%. (Ďakujeme Hrki:))
 • Vylepšené vyhľadávanie v nákladoch, ktoré hľadá vo všetkých položkách nákladu, jeho dodávateľa či kategórie.
 • Platcovia DPH môžu sumu fakturovanej položky zadávať už aj s DPH, cenu bez DPH automaticky dopočítame podľa sadzby DPH a počtu.
 • Zjednodušené faktúry (bez fakturačných položiek) je možné importovať z jedného xls súboru tak, že na každom riadku je jedna faktúra. V nastavení importu si len vyberiete stĺpce, na ktorých sú potrebné údaje.
 • Exportovanie agendy do zip súboru. V časti Nástroje > Export nájdete export zoznamu vystavených faktúr, ich PDF súborov, alebo všetkých príloh, ktoré ste pridali k nákladom
 • Ďalšie drobné opravy a vylepšenia, ktoré nám usilovne reportujete:)

Tešíme sa na Vaše pripomienky k novej verzii, do nového roku želáme všetko najlepšie a hlavne veľa vystavených faktúr!

Vaša „online sekretárka“ 🙂

Pridať komentár