Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

SuperFaktúra vyhotoví daňové priznanie 2013 za vás – a za pár minút

Do termínu na podanie daňového priznania ostávajú 3 týždne. Vďaka SuperFaktúre si však túto každoročnú povinnosť môžete splniť doslova za pár minút. Pripravili sme pre vás on-line pomôcku na vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 – teda živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky či tých, ktorí vedú skutočné výdavky formou daňovej evidencie.

On-line vyhotovenie daňového priznania poskytuje SuperFaktúra tento rok každému a to zadarmo. Stačí sa zaregistrovať, pričom váš účet môžete používať bezplatne celý skúšobný mesiac – napr. na vystavovanie či odosielanie faktúr, evidenciu nákladov, cenové ponuky či objednávky. Ak sa vám zapáči, môžete si neskôr predĺžiť vaše členstvo na niektorý z balíkov služieb.

Čo (nie) je potrebné urobiť?

  • ak ste boli v roku 2013 klientom SuperFaktúry, daňové priznanie si z vášho konta „natiahne“ údaje o vašich príjmoch, prípadne evidovaných daňových nákladoch alebo vypočíta výdavky paušálne. Správnosť evidovaných údajov je však na váš – daňové výdavky si totiž môžete uplatniť len za podmienok stanovených zákonom o dani z príjmov.
  • ak začnete SuperFaktúru používať dnes, môžete si tieto údaje nahrať jednorazovo a daňové priznanie už s nimi urobí, čo je potrebné. Inak povedané: svoje vyšlé faktúry, ich inkasá prípadne svoje náklady môžete nahrať doklad po doklade (takúto evidenciu musíte podľa zákona mať k dispozícii) alebo (ak už údaje máte evidované niekde inde) môžete súčet celoročného príjmu nahrať iba ako jednu faktúru.

Daňové priznanie nájdete v časti Nástroje:

Daňové priznanie
Vystavenia daňového priznanie

Počas tých niekoľkých minút, kým sa priznanie vytvorí, sa vás SuperFaktúra opýta niekoľko otázok. Napr. na vašu manželku (prípadne manžela) a deti – aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť na partnera či daňový bonus na dieťa. Či na váš prípadný príjem z prenájmu nehnuteľností – ten je síce tiež potrebné zdaniť, no SuperFaktúra z neho automaticky oslobodí sumu 500 EUR. Alebo či ste boli v roku 2013 aj zamestnancom – v tom prípade vám preddavky na daň, ktoré ste zaplatili ako zamestnanec, znížia vašu celkovú daň z príjmov, prípadne ich v niektorých prípadoch môžete dostať aj späť. V každom prípade sa nezľaknite – bezchybnosť daňového priznania závisí aj od presnosti vašich údajov.

Na konci vás čaká hotové daňové priznanie vo formáte .pdf, ktoré stačí len vytlačiť, podpísať na viacerých miestach (nebojte sa, usmerníme vás) a v niektorých prípadoch k nemu priložiť aj nejakú tú prílohu (aj to vám vysvetlíme). Takto zkompletizovaný dokument pošlete svojmu daňovému úradu či odovzdáte osobne.

Nemusíte sa dokonca ani veľmi ponáhľať. Riadnym termínom na podanie daňového priznania je 31. marec 2014. Po minuloročnej „prestávke“ si však daňovníci opäť môžu podania daňového priznania opäť odložiť do konca júna 2014, resp. konca septembra 2014 (ak mali aj menej časté „príjmy zo zdrojov v zahraničí“). SuperFaktúru môžete teda na vyhotovenie daňového priznania využiť aj neskôr.

Pridať komentár