Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Vystavenie faktúry na Superfaktura.sk

V tomto článku sa pokúsim priblížiť vystavovanie faktúr použitím Superfaktúry. Osobne som vyskúšal už množstvo spôsobov – od „ručnej“ práce na predtlačených tlačivách od Ševtu, cez Excel, Pohodu, Money, MRP, až po freshbooks či český fakturoid, no na každom sa našla okrem veľa výborných funkcií aj množstvo detailov a nedostatkov, ktoré ma privádzali do zúrivosti.

Superfaktúru sme navrhli tak, aby tam nezostal jediný detail, ktorý by mňa osobne spomaľoval či vytáčal a verím, že vďaka Vašim návrhom a pripomienkam dosiahneme rovnaký výsledok aj pri Vašej práci.

Malá ukážka rozhrania pre vytvorenie novej faktúry:

S rozhraním sme sa naozaj vyhrali:

  • číslo faktúry je automaticky predvyplnené podľa inteligentného číselníka (o tom ako funguju číslovania bude samostatný článok)
  • číslo je validované nielen proti konfliktom duplicity, ale aj konflikotm následnosti, napr. upozorní, ak sa snažíte vytvoriť faktúru s číslom 2010 v roku 2011, či čísla faktúry sú v konflikte s časovou následnosťou vystavovania (daňoví úradníci si na to veľmi potrpia :))
  • ak zmeníte číslo faktúry, automaticky sa zmení aj variabilný symbol – no to len v prípade, že pred touto zmenou boli zhodné, tzn. ak ste ako variabilný symbol predtým zvolili číslo odlišné od č. faktúry, tak sa ho táto zmena nedotkne
  • klient sa vyberá cez auto-complete políčko, v prípade, že fakturujete novému klientovi môžete ho pridať bez nutnosti opustiť obrazovku vytvárania faktúry
  • pridávanie položiek je intuitívne, bez nutnosti používať myš – po ukončení vypĺňania jednej, potvrdením enterom sa nám dynamicky otvorí nový riadok a pokračujete ďalšou položkou
  • každá pridaná položka sa automaticky ukladá do „zásobníka“ pre ďalšie použitie, pamätá si všetky informácie o použitom počte, mernej jednotke a dani
  • poradie položiek je možné meniť pohodlne cez Drag&Drop
  • celý formulár je okamžite prerátavaný a pripravený na tlač, či uloženie do PDF
  • ak omylom kliknete na link, ktorý by spôsobil opustenie stránky, upozorníme Vás, že týmto krokom môžete stratiť všetky neuložené zmeny vo faktúre

Nabudúce priblížime číslovania faktúr a spracovávanie úhrad.

Pridať komentár