Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Vystavenie faktúry v SuperFaktúre

Tak, ako aj SuperFaktúra začínala „od nuly“, sme si istí, že tento článok pomôže mnohým začínajúcim podnikateľom. Vystavenie faktúry znie ako triviálna vec, avšak aj pri tom je potrebné dodržať zopár pravidiel, aby mohla byť faktúra plnohodnotným dokladom a napríklad v prípade daňovej kontroly ste sa vyhli zbytočným komplikáciam. V nasledujúcich bodoch zhrnieme, aké náležitosti by mala faktúra obsahovať:

1. ČÍSLO FAKTÚRY. Číslovanie faktúr je dôležitá vec. Okrem defaultného číselníka podľa aktuálneho roka si v SuperFaktúre môžete nastaviť unikátne číslovanie, ktorým si vo vystavených faktúrach spravíte poriadok.

2. DÁTUM VYSTAVENIA vs. DÁTUM DODANIA vs. DÁTUM SPLATNOSTI. Dátum, ktorý by v žiadnom prípade na faktúre nemal chýbať je dátum dodania (v minulosti dátum zdaniteľného plnenia). Dátum vystavenia predstavuje aktuálny dátum, kedy reálne vystavujete faktúru a dátum splatnosti si môžete určiť individuálne.

3. KLIENT (odberateľ). Nezabudnite vystavenú faktúru aj konkrétne adresovať.

Nová faktúra - Krok 1,2 a 3
Nastavenie všeobecných informácií u novej faktúry

4. DODÁVATEĽ (vy). Vaše fakturačné údaje SuperFaktúra „ťahá“ z vášho profilu, preto je dôležité mať všetky údaje vyplnené a zároveň aj správne uvedené. Pre vaše budúce zisky z podnikania je dôležitý najmä bankový účet a variabilný symbol!

Nová faktúra
Nastavenie vlastných fakturačných údajov a zmena bankových účtov

5. POLOŽKA. Za čo fakturujete? V akom množstvo? Aká je cena?

6. SUMÁR. Ak ste neplatca DPH, potom vás DPH trápiť nemusí. Ako platca DPH musíte na faktúre uvádzať základ dane pre DPH, samotnú výšku DPH a celkovú sumu. Toto všetko SuperFaktúra vypočíta samozrejme za vás.

Nová faktúra - Krok 5 a 6
Zoznam fakturovaných položiek a súhrn fakturovanej sumy

 

Pridať komentár