Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kategória: Účtovníctvo

Podnikateľský náklad – kedy áno a kedy nie?

"Čo si môžem dať do nákladov?" býva v praxi častou otázkou zo strany podnikateľov, väčšinou smerovanou ich účtovníkom či ekonómom. Odpoveď je v niektorých prípadoch jednoznačnejšia, inokedy však menej. Konkrétny podnikateľský výdavok v správnej sume definitívne potvrdí až daňová kontrola…

Čítať celý článok »

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Platiteľom DPH sa slovenský podnikateľ môže stať dobrovoľne (napr. z dôvodu tlaku zo strany odberateľov či možnosti DPH si odpočítať), no zároveň aj povinne. Základným dôvodom pre povinnú registráciu je dosiahnutie obratu 49 790 EUR za 12 po sebe idúcich…

Čítať celý článok »

Faktúra sa týka iba DPH, no používajú ju všetci

Faktúru používame vlastne všetci a jej vystavovanie (vo viere v úhradu) je tou príjemnejšou chvíľkou podnikania. Pojem "faktúra" však z právnych predpisov pozná a definuje len jediný z nich - zákon o DPH. Napriek tomu ju používajú a vystavujú aj…

Čítať celý článok »

Skutočné výdavky: účtovníctvo alebo daňová evidencia?

SZČO si spravidla môže uplatňovať, resp. evidovať výdavky dvoma základnými spôsobmi. Buď ako paušálne výdavky, ktoré sú asi najjednoduchšou formou, šetriacou čas aj peniaze. Ale si môže evidovať reálne výdavky, tj výdavky, ktoré skutočne vynaložil, minul z vlastných peňazí a…

Čítať celý článok »

Povinné odkazy na faktúre vystavenej do zahraničia od 01.01.2013

Pre platiteľov DPH a osoby registrované podľa §7 a §7a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platia pri vystavovaní faktúr určité povinnosti. Musia okrem povinných náležitostí faktúry, ktoré platia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose…

Čítať celý článok »

Prajete si PDF, Excel, alebo dáta pre účtovný program?

Aktuálne informácie nájdete v článku Export dát zo SuperFaktúry. Keďže sa blíži koniec roka a s tým aj potreba presunúť faktúry zo SuperFaktúry do účtovných šanónov, rozhodli sme sa Vám ich exportovanie a organizáciu uľahčiť. Pri exporte faktúr v časti…

Čítať celý článok »

Zápočet dobropisu a faktúry

V tomto článku podrobne rozoberieme funkciu vzájomného zápočtu faktúr a k nim vystavených dobropisov. Situácia 1: Klient faktúru zatiaľ nezaplatil, no tovar/službu reklamuje   V detaile faktúry klikneme na "Vystaviť" > "Dobropis" a uložíme ho. Týmto úkonom sa nám automaticky…

Čítať celý článok »

Zmeny v zákone o DPH a ich vplyv na vystavovanie faktúr

Od 01. 01. 2013 vstúpi do platnosti novela zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, ktorá bude mať zásadný vplyv na vystavovanie faktúr. Pôjde o zmeny v rôznych oblastiach, v samotnom definovaní faktúry, v jej obsahu, lehotách vystavovania, ... Pripravili sme prehľad jednotlivých zmien rozdelený…

Čítať celý článok »

Ako podpisovať elektronické faktúry

V súčasnosti je problematika podpisovania elektronických faktúr relatívne nejasná a sú k tomu rôzne zmätočné informácie. Je to spôsobené nejasným definovaním niektorých pojmov a určitých nepresností v relevantných zákonoch. Podpisovanie elektronických faktúr je upravené vo viacerých právnych predpisoch. Ktoré to sú závisí hlavne to od toho,…

Čítať celý článok »

Povinné odkazy na faktúre vystavenej do zahraničia

Pre platiteľov DPH a osoby registrované podľa §7 a §7a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platia pri vystavovaní faktúr určité povinnosti. Musia okrem povinných náležitostí, ktoré platia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovej…

Čítať celý článok »