Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kategória: Faktúry

Naskenovaný podpis na faktúre – je v súlade so zákonom?

Jednou z funkcií Superfaktúry je možnosť pridať do faktúry vopred naskenovaný podpis fakturanta (prostredníctvom voľby "Nastavenia" - "Logo a podpis"). Takúto hotovú faktúru je možné poslať odberateľovi (príp.jeho či svojmu účtovníkovi) emailom vo formáte .pdf. Šetrí sa tým čas potrebný…

Čítať celý článok »

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie

Pred pár mesiacmi sme publikovali orientačný návod, ako by si mal podnikateľ sledovať obrat na účely registrácie za platiteľa DPH, kedy a ako sa má registrovať, ak ho dosiahne a ako mu v tomto pomáha SuperFaktúra. Na základe podnetnej otázky…

Čítať celý článok »

Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry v Superfaktúre – príklad pre neplatiteľa DPH

V predchádzajúcom článku sme uviedli niekoľko tipov, ktoré by podnikateľ mal dodržať pri používaní zálohových faktúr. Dnes si použitie zálohovej faktúry v Superfaktúre vysvetlíme na konkrétnom príklade: Martin Šikovný je SZČO, ktorý podniká v oblasti vzdelávania. V dňoch 2.-3.10.2013 organizuje…

Čítať celý článok »

Zálohové (proforma) faktúry: niekoľko zásad, ako ich vystaviť

Zálohová, príp. preddavková či proforma faktúra nie je v podstate faktúrou, aj keď to podľa názvu možno vyzerá. Ide len o akýsi podklad k platbe, resp. výzvu či dokument, prostredníctvom ktorého dodávateľ požaduje od odberateľa platbu vopred. Preddavkové faktúry teda…

Čítať celý článok »

Ako číslovať (a nečíslovať) faktúry

Poradové číslo faktúry je jedným z povinných náležitostí každej faktúry, resp. každého účtovného dokladu ako takého. V článku si priblížime základné pravidlá, ktoré by mal podnikateľ pri číslovaní dodržať, možné chyby, ktorým by sa mal vyhnúť vrátane niekoľkých tipov, ako…

Čítať celý článok »

Faktúra súkromnej osobe – vystaviť alebo nie?

V jednom z predchádzajúcich článkov sme uviedli, že faktúru ako takú prikazuje vystaviť iba zákon DPH a iba firmám, registrovaným pre DPH. Súkromným osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, platiteľ DPH pri predaji tovaru či služby vystaviť nemusí. Je teda potrebné…

Čítať celý článok »

Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

V predchádzajúcom článku sme uviedli, že podnikateľ, ktorý poskytuje služby odberateľovi z krajiny EÚ, je povinný sa registrovať pre DPH - avšak nie ako platiteľ DPH, ale ako tzv. "osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH". Jednou z…

Čítať celý článok »

Faktúra sa týka iba DPH, no používajú ju všetci

Faktúru používame vlastne všetci a jej vystavovanie (vo viere v úhradu) je tou príjemnejšou chvíľkou podnikania. Pojem "faktúra" však z právnych predpisov pozná a definuje len jediný z nich - zákon o DPH. Napriek tomu ju používajú a vystavujú aj…

Čítať celý článok »
INVOICE by square na SuperFaktúre

INVOICE by square na SuperFaktúre

Od začiatku nášho pôsobenia sa snažíme spojiť vedenie podnikateľskej agendy s modernými technológiami. Vďaka nášmu partnerovi – spoločnosti Forsys, sme vám ako prví na Slovensku priniesli možnosť využitia QR kódu na platby mobilom. Do našich faktúr sme implementovali QR kód…

Čítať celý článok »
Automatické ukladanie dokumentov

Automatické ukladanie dokumentov

Pred pár dňami sme, nenápadne, v SuperFaktúre spustili novú funkciu a dnes, po dôkladnom otestovaní, ju veľmi radi verejne predstavíme. Ak sa vám stáva často, že pri vystavovaní faktúry vás niečo vyruší (napr. musíte odbehnúť a potom na faktúru pozabudnete), viac…

Čítať celý článok »