Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kategória: Dane

Ako dostať do nákladov auto?

Automobil býva jedným asi z najčastejších daňových výdavkov. Ak jeho používanie na účely dosahovania príjmov dokáže firma či podnikateľ obhájiť, na výber má niekoľko spôsobov, ako na to: firemný automobil, resp. automobil zaradený do obchodného majetku – umožňuje uplatniť maximum daňových výdavkov. Môže ísť o automobil kúpený na firemné IČO, v prípade živnostníkov IČO podstatné […]

Čítať celý článok »

Poistky sú nákladmi, vyplatené poistné plnenia výnosmi, ktoré treba zdaniť

Jedným z možných nákladov podnikateľa je poistné. Povinná zmluvná či havarijná poistka za auto, iné majetkové poistenie (budovy, priestorov či strojov) alebo poistenie zodpovednosti (napr. profesná zodpovednosť architekta, právnika, účtovníka). Predpísané poistné, ktoré sa vzťahuje na podnikateľskú činnosť a súvisí s dosahovaním, udržiavaním či zabezpečovaním príjmov firmy (viď prechádzajúci článok o daňových nákladoch ako takých) […]

Čítať celý článok »

Podnikateľský náklad – kedy áno a kedy nie?

„Čo si môžem dať do nákladov?“ býva v praxi častou otázkou zo strany podnikateľov, väčšinou smerovanou ich účtovníkom či ekonómom. Odpoveď je v niektorých prípadoch jednoznačnejšia, inokedy však menej. Konkrétny podnikateľský výdavok v správnej sume definitívne potvrdí až daňová kontrola po niekoľkých rokoch. Základná definícia zo zákona znie: Daňovým výdavkom, resp. nákladom je výdavok, ktorý […]

Čítať celý článok »

Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

V predchádzajúcom článku sme uviedli, že podnikateľ, ktorý poskytuje služby odberateľovi z krajiny EÚ, je povinný sa registrovať pre DPH – avšak nie ako platiteľ DPH, ale ako tzv. „osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH“. Jednou z povinností, ktorú by mal za týchto okolností plniť, je správne vystavenie faktúry pri každom poskytnutí […]

Čítať celý článok »

Poskytujete služby odberateľom z krajín EÚ? Ste povinní sa registrovať pre DPH

Podnikatelia sa často domnievajú, že DPH sa týka iba veľkých firiem s veľkým obratom resp. firiem obchodujúcich s tovarom, ktorí si môžu uplatniť odpočítanie DPH. Že existuje len výber „platiteľ DPH“ vs. „neplatiteľ DPH“. DPH sa však za určitých okolností týka väčšiny podnikateľov, ktorí poskytujú služby a ich klienti alebo dodávatelia sú z krajín EÚ. […]

Čítať celý článok »

Faktúra sa týka iba DPH, no používajú ju všetci

Faktúru používame vlastne všetci a jej vystavovanie (vo viere v úhradu) je tou príjemnejšou chvíľkou podnikania. Pojem „faktúra“ však z právnych predpisov pozná a definuje len jediný z nich – zákon o DPH. Napriek tomu ju používajú a vystavujú aj neplatitelia DPH, resp. podnikatelia, ktorý s DPH nemajú nič spoločné. Faktúra ako taká sa totiž […]

Čítať celý článok »

Skutočné výdavky: účtovníctvo alebo daňová evidencia?

SZČO si spravidla môže uplatňovať, resp. evidovať výdavky dvoma základnými spôsobmi. Buď ako paušálne výdavky, ktoré sú asi najjednoduchšou formou, šetriacou čas aj peniaze. Ale si môže evidovať reálne výdavky, tj výdavky, ktoré skutočne vynaložil, minul z vlastných peňazí a má aj príslušné doklady, ktorými ich vie preukázať. Aj skutočné výdavky je však možné evidovať […]

Čítať celý článok »
Daňové priznanie za rok 2012 – rýchlo a jednoducho

Daňové priznanie za rok 2012 – rýchlo a jednoducho

Už je to opäť tu, konečne sme sa všetci dočkali… Nudné obdobie medzi Vianocami a Veľkou nocou si našťastie aj tento rok môžeme opäť „spestriť“ podávaním daňových priznaní. Tak ako veľa iných aspektov podnikania, aj túto „obľúbenú“ činnosť sa snažíme, vám podnikateľom, čo najviac uľahčiť. Aby ste sa vy mohli viac venovať tomu, čo je […]

Čítať celý článok »

Povinné odkazy na faktúre vystavenej do zahraničia od 01.01.2013

Pre platiteľov DPH a osoby registrované podľa §7 a §7a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platia pri vystavovaní faktúr určité povinnosti. Musia okrem povinných náležitostí faktúry, ktoré platia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovej povinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty. Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu […]

Čítať celý článok »

Zmeny v zákone o DPH a ich vplyv na vystavovanie faktúr

Od 01. 01. 2013 vstúpi do platnosti novela zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, ktorá bude mať zásadný vplyv na vystavovanie faktúr. Pôjde o zmeny v rôznych oblastiach, v samotnom definovaní faktúry, v jej obsahu, lehotách vystavovania, … Pripravili sme prehľad jednotlivých zmien rozdelený do základných kategórii: definícia pojmov povinnosti lehota na vyhotovenie faktúry obsah faktúry súhrnná faktúra uchovávanie […]

Čítať celý článok »