Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kategória: Dane

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie

Pred pár mesiacmi sme publikovali orientačný návod, ako by si mal podnikateľ sledovať obrat na účely registrácie za platiteľa DPH, kedy a ako sa má registrovať, ak ho dosiahne a ako mu v tomto pomáha SuperFaktúra. Na základe podnetnej otázky…

Čítať celý článok »

Ako číslovať (a nečíslovať) faktúry

Poradové číslo faktúry je jedným z povinných náležitostí každej faktúry, resp. každého účtovného dokladu ako takého. V článku si priblížime základné pravidlá, ktoré by mal podnikateľ pri číslovaní dodržať, možné chyby, ktorým by sa mal vyhnúť vrátane niekoľkých tipov, ako…

Čítať celý článok »

Faktúra súkromnej osobe – vystaviť alebo nie?

V jednom z predchádzajúcich článkov sme uviedli, že faktúru ako takú prikazuje vystaviť iba zákon DPH a iba firmám, registrovaným pre DPH. Súkromným osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, platiteľ DPH pri predaji tovaru či služby vystaviť nemusí. Je teda potrebné…

Čítať celý článok »

Ako dostať do nákladov auto?

Automobil býva jedným asi z najčastejších daňových výdavkov. Ak jeho používanie na účely dosahovania príjmov dokáže firma či podnikateľ obhájiť, na výber má niekoľko spôsobov, ako na to: firemný automobil, resp. automobil zaradený do obchodného majetku - umožňuje uplatniť maximum…

Čítať celý článok »

Poistky sú nákladmi, vyplatené poistné plnenia výnosmi, ktoré treba zdaniť

Jedným z možných nákladov podnikateľa je poistné. Povinná zmluvná či havarijná poistka za auto, iné majetkové poistenie (budovy, priestorov či strojov) alebo poistenie zodpovednosti (napr. profesná zodpovednosť architekta, právnika, účtovníka). Predpísané poistné, ktoré sa vzťahuje na podnikateľskú činnosť a súvisí…

Čítať celý článok »

Podnikateľský náklad – kedy áno a kedy nie?

"Čo si môžem dať do nákladov?" býva v praxi častou otázkou zo strany podnikateľov, väčšinou smerovanou ich účtovníkom či ekonómom. Odpoveď je v niektorých prípadoch jednoznačnejšia, inokedy však menej. Konkrétny podnikateľský výdavok v správnej sume definitívne potvrdí až daňová kontrola…

Čítať celý článok »

Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

V predchádzajúcom článku sme uviedli, že podnikateľ, ktorý poskytuje služby odberateľovi z krajiny EÚ, je povinný sa registrovať pre DPH - avšak nie ako platiteľ DPH, ale ako tzv. "osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH". Jednou z…

Čítať celý článok »

Poskytujete služby odberateľom z krajín EÚ? Ste povinní sa registrovať pre DPH

Podnikatelia sa často domnievajú, že DPH sa týka iba veľkých firiem s veľkým obratom resp. firiem obchodujúcich s tovarom, ktorí si môžu uplatniť odpočítanie DPH. Že existuje len výber "platiteľ DPH" vs. "neplatiteľ DPH". DPH sa však za určitých okolností…

Čítať celý článok »

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Platiteľom DPH sa slovenský podnikateľ môže stať dobrovoľne (napr. z dôvodu tlaku zo strany odberateľov či možnosti DPH si odpočítať), no zároveň aj povinne. Základným dôvodom pre povinnú registráciu je dosiahnutie obratu 49 790 EUR za 12 po sebe idúcich…

Čítať celý článok »

Ako sa prihlásiť/odhlásiť do Sociálnej poisťovne (SZČO)

Ako sme už spomenuli, v júli niektorým živnostníkom (resp. SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká, iným zaniká, a tí, ktorí v platení pokračujú, si musia výšku odvodov nanovo prepočítať. Prihlásiť či odhlásiť z povinného poistenia sa musí SZČO…

Čítať celý článok »