Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kategória: Dane

Povinné odkazy na faktúre vystavenej do zahraničia

Pre platiteľov DPH a osoby registrované podľa §7 a §7a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platia pri vystavovaní faktúr určité povinnosti. Musia okrem povinných náležitostí, ktoré platia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovej povinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty. Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu Pri […]

Čítať celý článok »

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne blíži. Tento rok to pripadne na pondelok – 02.04.2012. Čo ale robiť v prípade ak to nestíhate? Je tu možnosť oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu posunutie lehoty na podanie daňového priznania: v prípade ak ste mali príjmy len zo Slovenska, je možné posunúť lehotu o tri kalendárne mesiace […]

Čítať celý článok »

Daňové priznania k dani z príjmov – časť I. – typy daňových priznaní

Daňové zákony a tlačivá sú niekedy písané tak zbytočne zložito, že bežný smrteľník má problém sa v nich vyznať. Preto sa Vám SuperFaktúra bude snažiť postupne priblížiť niektoré základné postupy a princípy fungovania tohto daňového kolosu. Typy daňových priznaní k dani z príjmov  Daňové priznania k dani z príjmu delíme na: daňové priznanie fyzických osôb – patria sem zamestnanci, živnostníci, […]

Čítať celý článok »

Zmeny v platení daní od 01.01.2012

Daňový systém sa od 01.01.2012 výrazne zmenil. Jednou z dôležitých zmien je aj zmena v číslach účtov Štátnej pokladnice, na ktoré sa uhrádzajú dane. Začal platiť nový systém platieb pre daňový úrad. Každý, kto mal v čase generovania nových účtov pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), dostal poštou unikátne číslo účtu (tzv základné číslo účtu) v […]

Čítať celý článok »

Zaokrúhľovanie s DPH

V dnešnom článku by som rád priblížil systém zaokrúhľovania cien, základov pre daň a samotnej DPH, ktorý na Superfaktúre používame. Prečo je dobré vedieť, ako sa zaokrúhľuje? Pokúsim sa to ilustrovať na dvoch prípadoch, ktoré sa budú líšiť len spôsobom, ako sme postupovali pri zaokrúhlovaní cien. Príklad: Máme produkt, povedzme knihu, ktorej jednotková cena bez […]

Čítať celý článok »

Platiteľ DPH podľa § 7a zákona o DPH a Superfaktúra

Akým spôsobom si Superfaktúra poradila s novelou zákona o DPH, ktorá prišla do platnosti 1.1.2010 a týka sa živnostníkov, ktorí NIE SÚ platcami DPH, avšak fakturujú do krajín EÚ? V prvom rade sa chcem poďakovať Megatronovi (https://twitter.com/MegatronSK) za upozornenie na tento problém. Kompletný zoznam zmien o DPH môžete nájsť v tomto dokumente: Superfaktúra podporuje ako […]

Čítať celý článok »