Skočiť na obsah
🕽 0948 881 081 (-) , FAQ

Kedy a ako sa v r. 2014 platia preddavky na daň

Podnikatelia, ktorí si povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov neodložili na jún či september, už majú daňové priznanie podané a daň z príjmov za ukončený rok 2013 zaplatenú. Niektorým z nich však „platenie“ štátu nekončí – tí úspešnejší budú platiť pravidelné preddavky na budúcoročnú daň z príjmov.

Kto platí preddavky na daň z príjmov?

  • SZČO, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR
  • právnická osoba, ktorej daň z príjmov za rok 2013 presiahla 2 500 EUR

Medzi fyzickými a právnickými osobami je teda rozdiel – právnické osoby vychádzajú jednoducho z poslednej zaplatenej dane, SZČO pri posudzovaní povinnosti platiť preddavky a jeho výpočte postupujú z o čosi zložitejšej „poslednej známej daňovej povinnosti“.

Čo je to „posledná známa daňová povinnosť“?

Pojem „posledná známa daňová povinnosť“ je v zákone definovaný trochu krkolomne a určite sa nerovná dani, ktorú SZČO zaplatila za rok 2013. Vypočíta sa ako:

základ dane z daňového priznania 2013

mínus nezdaniteľná časť 3 803,33 EUR (teda nezdaniteľná časť platná pre aktuálny rok 2014, nie nezdaniteľná časť z roka 2013)

krát sadzba dane pre rok 2014 (tj 19% do základu dane 35 022,31 EUR, 25% z prípadnej zvyšnej sumy)

mínus daňový bonus, ktorý si SZČO uplatnil v r. 2013

mínus zápočet dane zaplatenej v zahraničí

mínus daň vybratú zrážkou, ktorú si SZČO započítava ako preddavok na daň
Príklad
Jozef v r. 2013 vykázal v daňovom priznaní základ dane 20 000 EUR. Po uplatnení nezdaniteľnej časti na seba 3 735,94 EUR a nezdaniteľnej časti na manželku 3 735,94 EUR vypočítal zo zníženého základu dane daň v sadzbe 19%, tj 2 380,38 EUR. Túto ešte znížil o daňový bonus na 1 dieťa v sume 254,64 EUR – štátu teda zaplatil 2 125,74 EUR.
Jeho daň bola nižšia ako 2 500 EUR – bude v r. 2014 platiť preddavky? Vypočíta si teda „poslednú známu daňovú povinnosť“:

základ dane z r. 2013 20 000 EUR

mínus nezdaniteľná časť na daňovníka v r. 2014, tj 3 803,33 EUR

krát 19%

výsledná suma je 3 077,37 EUR

mínus daňový bonus z r. 2013 254,64 EUR

posledná známa daňová povinnosť = 2 822,73 EUR
Vzhľadom na to, že presahuje 2 500 EUR, Jozef bude v r. 2014 platiť preddavky na daň.

Ako sa preddavky vypočítajú?

Pri výpočte sa opäť vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti:

  • ak je vyššia ako 2 500 EUR a nižšia ako 16 600 EUR, SZČO platí preddavky štvrťročne vo výške 1/4 z tejto sumy – náš Jozef bude teda platiť 705,68 EUR každý štvrťrok. Prvý preddavok zaplatí do 30.6.2014
  • ak je vyššia ako 16 600 EUR, SZČO platí preddavky mesačne vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti – prvýkrát už za apríl do 30.4.2014

Právnické osoby vypočítavajú preddavky z dane za rok 2013

Ako sme už spomenuli, právnické osoby pri posudzovaní skutočnosti, či preddavky platiť alebo nie, vychádzajú iba z ich dane z posledného daňového priznania. Rovnako si z tejto dane vypočítajú prípadné preddavky. Postupujú však podľa rovnakých súm ako fyzické osoby:

  • ak bola daň za rok 2013 vyššia ako 2 500 EUR a nižšia ako 16 600 EUR, firma platí preddavky štvrťročne vo výške 1/4 z tejto sumy
  • ak bola daň za rok 2013 vyššia ako 16 600 EUR, firma platí mesačné preddavky – vo výške 1/12 z dane za rok 2013

Pridať komentár